Ажиглалтын мэдээ > Орчны шинжилгээний мэдээ
Шинэчлэгдсэн: 2017-01-05 11:36:44

Хэвлэх

Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2016 оны 11-р сар/

Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал

/2016 оны 11 дүгээр сар/

Улаанбаатар хотын агаарын чанарыг гэр хороолол, автозам, орон сууцны хороолол, үйлдвэрийн дүүрэг орчимд агаар бохирдуулах бодис болох хүхэрлэг хий (SO2), азотын давхар исэл (NO2), том ширхэглэгт тоосонцор (PM10), нарийн ширхэглэгт тоосонцор (РМ2.5), нүүрстөрөгчийн дутуу исэл (CO), озон (О3) болон цаг уурын үзүүлэлтүүдийг автомат болон автомат бус багажаар хэмжин тодорхойлж байна.

2016 оны 11 дүгээр сард хэмжигдэгдсэн агаар бохирдуулах бодисын сарын дундаж агууламжийг 2015 оны 11 дүгээр сартай харьцуулахад PM10 тоосонцрын дундаж агууламж 34мкг/м3-ээр буюу 26%-аар, PM2.5 тоосонцрын дундаж агууламж 23мкг/м3-ээр буюу 27%-аар, азотын давхар исэл NO2-ийн дундаж агууламж 11мкг/м3-ээр буюу 26%-аар тус тус их байсан бол хүхэрлэг хий SO2-н дундаж агууламж 17мкг/м3-ээр буюу 37%-аар бага байсан байна. Улаанбаатар хотын 2016 оны 11 дүгээр сарын агаарын чанарыг агаар бохирдуулах бодис тус бүрээр дараах хэсэгт харууллаа.

Том ширхэглэгт тоосонцор (РМ10)

Зураг 1.  Хүйтний улирлын том ширхэглэгт тоосонцрын

 сарын дундаж агууламж, 2012-2016он

Бохирдуулах бодисын өөрчлөлтийг тооцох зорилгоор 2012 оноос хойш тогтвортой ажиллаж ирсэн агаарын чанарын суурин харуулуудын дүнгээр PM10 тоосонцрын 2016 оны 11-р сарын сарын дундаж агууламжийг тооцон гаргахад 166мкг/м3 байгаа нь өмнөх оноос 26%-аар их байна. (Зураг 1).

Том ширхэглэгт тоосонцрын 24 цагийн дундаж агууламжийг 2016 оны 11 дүгээр сард нийт 11 цэгт 312 удаа тодорхойлсноос 220 удаад нь буюу 71% нь АЧС дахь ХА-аас давжээ.

11 дүгээр сард 24 цагийн дунджийн хамгийн их агууламж Толгойт орчимд 776 мкг/м3 хүрч ХА-тай харьцуулахад 7.8 дахин их, өмнөх оны 11 дүгээр сард ажиглагдсан 24 цагийн дунджийн хамгийн их агууламжтай харьцуулахад 1.7 дахин их байна.

Нарийн ширхэглэгт тоосонцор (РМ2.5)

Зураг 2. Хүйтний улирлын нарийн ширхэглэгт тоосонцрын

сарын дундаж агууламж, 2012-2016он

Бохирдуулах бодисын өөрчлөлтийг тооцох зорилгоор 2012 оноос хойш тогтвортой ажиллаж ирсэн агаарын чанарын суурин харуулуудын дүнгээр PM2.5 тоосонцрын 2016 оны 11-р сарын сарын дундаж агууламжийг тооцон гаргахад 23мкг/м3 байгаа нь өмнөх оноос 27%-аар их байна. (Зураг 2).

Нарийн ширхэглэгт тоосонцрын 24 цагийн дундаж агууламжийг 2016 оны 11 дүгээр сард нийт 6 цэгт 167 удаа тодорхойлсоноос 147 удаад нь буюу 88% нь АЧС дахь ХА-аас давсан тохиолдол ажиглагджээ. 24 цагийн дунджийн хамгийн их агууламж Толгойт орчим 517мкг/м3 хүрч АЧС дахь ХА-тай харьцуулахад 10.3 дахин их, өмнөх онд ажиглагдсан 24 цагийн дунджийн хамгийн их агууламжтай харьцуулахад 1.7 дахин их байна.

Азотын давхар исэл (NO2)

Зураг 3. Хүйтний улирлын азотын давхар ислийн

 сарын дундаж агууламж, 2012-2016он

Бохирдуулах бодисын өөрчлөлтийг тооцох зорилгоор 2012 оноос хойш тогтвортой ажиллаж ирсэн агаарын чанарын суурин харуулуудын дүнгээр азотын давхар исэл NO2-ийн 2016 оны 11-р сарын сарын дундаж агууламжийг тооцон гаргахад 52мкг/м3 байгаа нь өмнөх оноос 27%-аар их байна (Зураг 3).

Азотын давхар ислийн 24 цагийн дундаж агууламжийг 2016 оны 11 дүгээр сард нийт 13 цэгт 355 удаа тодорхойлсноос 164 удаад нь буюу 46%-д нь АЧС дахь ХА-аас давжээ.

11 дүгээр сард 24 цагийн дунджийн хамгийн их агууламж 13-р хороолол орчимд 143мкг/м3 хүрч АЧС дахь ХА-тай харьцуулахад 2.9 дахин их, өмнөх оны тухайн сард ажиглагдсан 24 цагийн дунджийн хамгийн их агууламжтай харьцуулахад 1.6 дахин их байна.

Хүхэрлэг хий (SO2)

Зураг 4. Хүйтний улирлын хүхэрлэг хийн сарын дундаж агууламж, 2012-2016он

Бохирдуулах бодисын өөрчлөлтийг тооцох зорилгоор 2012 оноос хойш тогтвортой ажиллаж ирсэн агаарын чанарын суурин харуулуудын дүнгээр хүхэрлэг хий SO2-ийн 2016 оны 11-р сарын сарын дундаж агууламжийг тооцон гаргахад 29мкг/м3 байгаа нь өмнөх оны  мөн үеэс 37%-аар бага байлаа. (Зураг 4).

Хүхэрлэг хийн 24 цагийн дундаж агууламжийг 2016 оны 11 дүгээр сард нийт 13 цэгт 358 удаа тодорхойлсноос 114 удаад нь 32%-д нь АЧС дахь ХА-аас давсан тохиолдол ажиглагджээ.

11 дүгээр сард 24 цагийн дунджийн хамгийн их агууламж Зурагт орчимд 233мкг/м3 хүрч АЧС дахь ХА-тай харьцуулахад 4.7 дахин их, өмнөх онд ажиглагдсан 24 цагийн дунджийн хамгийн их агууламжтай харьцуулахад 1.15 дахин бага байна.

2016 оны 11 дүгээр сарын агаарын чанарыг индексээр үнэлэхэд

            Улаанбаатар хотын агаарын чанарыг хянах зарим суурин харуулуудын 2016 оны 11 дүгээр сарын дүнд индекс тооцон тухайн орчны агаарын чанарыг үнэлэхэд гэр хороололд буюу Толгойт орчимд 14 өдөр агаар маш их бохирдолтой, 3 өдөр агаар их бохирдолтой, Зурагт орчимд 9 өдөр агаар маш их бохирдолтой, 5 өдөр агаар их бохирдолтой түвшинд хүрсэн бол томоохон автозамуудын орчимд буюу баруун 4 зам, 13-р хороолол орчимд сарын нийт өдрийн 67-76%-д нь агаар бага зэргийн бохирдолтой түвшинд байжээ. Харин Ургах наран хорооллын орчимд 16 өдөр 53%-д агаар бага зэргийн бохирдолтой түвшинд бусад өдрүүдэд агаар хэвийн болон цэвэр  түвшинд байсан байна (Зураг 5). Агаар дахь гол бохирдуулах бодис нь гэр хорооллын орчимд PM10 болон PM2.5 тоосонцор, хүхэрлэг хий SO2 байсан бол томоохон автозамуудын орчимд азотын давхар исэл NO2-ийн агууламж харьцангуй их байлаа (Зураг 6).  

Зураг 5. 2016 оны 11-р сарын хоногийн агаарын чанарын индекс

агаарын чанарын автомат харуулуудад, %-аар

Зураг 6. Улаанбаатар хотын агаар дахь бохирдуулах

бодисуудын агаарын чанарын индекс

 

 

 

ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР

ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС

Текст мэдээний жагсаалт

Гарчиг Үүсгэсэн огноо Хандалт
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.02.10-2020.02.16/ 2020-02-17 130
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.02.03-2020.02.09/ 2020-02-10 202
Улаанбаатар хотын 2020 оны 1 дүгээр сарын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2020-02-04 280
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.01.27-2020.02.02/ 2020-02-03 290
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.01.20-01.26/ 2020-01-27 325
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.01.13-01.19/ 2020-01-20 354
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.01.06-01.12/ 2020-01-13 415
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.12.30-2020.01.05/ 2020-01-06 447
Улаанбаатар хотын 2019 оны 12 дугаар сарын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2020-01-06 503
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.12.23-12.29/ 2019-12-30 552
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.12.16-12.22/ 2019-12-23 614
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.12.09-12.15/ 2019-12-20 719
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.12.02-12.08/ 2019-12-09 817
Улаанбаатар хотын 2019 оны 11 дүгээр сарын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2019-12-06 919
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.11.25-12.01/ 2019-12-02 1021
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.11.18-11.24/ 2019-11-28 1081
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.11.11-11.17/ 2019-11-18 1364
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.11.04-11.10/ 2019-11-11 1371
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.10.28-11.03/ 2019-11-04 1566
Улаанбаатар хотын 2019 оны 10 дугаар сарын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2019-11-04 1362
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.10.21-10.27/ 2019-10-28 1736
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.10.14-10.20/ 2019-10-21 1777
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.10.07-10.13/ 2019-10-14 1927
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.09.30-10.06/ 2019-10-07 1799
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.09.23-09.29/ 2019-10-02 1839
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.09.16-09.22/ 2019-09-23 1637
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.09.09-09.15/ 2019-09-16 1645
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.09.02-09.08/ 2019-09-09 1528
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.08.26-09.01/ 2019-09-04 1325
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.08.19-08.25/ 2019-08-26 1278
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.08.12-08.18/ 2019-08-20 1449
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.08.05-08.11/ 2019-08-13 2349
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.07.29-08.04/ 2019-08-06 1466
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.07.22-07.28/ 2019-07-30 1379
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.07.15-07.21/ 2019-07-22 1763
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.07.08-07.14/ 2019-07-16 1390
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.07.01-07.07/ 2019-07-08 1863
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.06.24-06.30/ 2019-07-01 1926
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.06.17-06.23/ 2019-06-24 1425
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.06.10-06.16/ 2019-06-17 1331
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.06.03-06.09/ 2019-06-10 1331
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.05.27-06.02/ 2019-06-03 1743
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.05.20-05.26/ 2019-05-28 1522
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.05.13-05.19/ 2019-05-20 1453
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.05.06-05.12/ 2019-05-14 1634
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2018 оны 10-12, 2019 оны 1-4 дүгээр сар/ 2019-05-07 1572
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.04.29-05.05/ 2019-05-06 1695
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.04.22-04.28/ 2019-04-29 1612
Улаанбаатар хотын 2019 оны 3 дугаар сарын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2019-04-22 1330
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.04.15-04.21/ 2019-04-22 1395
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.04.08-04.14/ 2019-04-15 1344
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.04.01-04.07/ 2019-04-08 1483
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.03.25-03.31/ 2019-04-02 1360
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.03.18-03.24/ 2019-03-25 1410
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.03.11-03.17/ 2019-03-18 1524
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.03.04-03.10/ 2019-03-11 1656
Улаанбаатар хотын 2019 оны 2 дугаар сарын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2019-03-05 2181
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.02.25-03.03/ 2019-03-04 1434
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.02.18-02.24/ 2019-02-25 1454
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.02.11-02.17/ 2019-02-18 1424
Улаанбаатар хотын 2019 оны 1 дүгээр сарын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2019-02-13 1522
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.02.04-02.10/ 2019-02-12 1427
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.01.28-02.03/ 2019-02-04 1713
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.01.21-01.27/ 2019-01-28 1445
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.01.14-01.20/ 2019-01-21 1418
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.01.07-01.13/ 2019-01-14 1446
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.01.01-01.06/ 2019-01-07 1632
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.12.24-12.30/ 2019-01-07 1528
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.12.17-12.23/ 2019-01-07 1383
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.12.10-12.16/ 2018-12-17 1596
Улаанбаатар хотын 2018 оны 11 дүгээр сарын хүйтний улиралын агаарын чанарын төлөв байдал 2018-12-11 1471
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.12.03-12.09/ 2018-12-10 1484
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.11.26-12.02/ 2018-12-03 1542
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.11.19-11.25/ 2018-11-27 1559
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.11.12-11.18/ 2018-11-19 1468
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.11.05-11.11/ 2018-11-13 1460
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.10.29- 11.04/ 2018-11-06 1421
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.10.22-10.28/ 2018-10-30 1455
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.10.15-10.21/ 2018-10-23 1470
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.10.08-10.14/ 2018-10-15 1776
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.10.01-10.07/ 2018-10-08 1954
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.09.24-09.30/ 2018-10-01 2029
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.09.17-09.23/ 2018-09-24 1967
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.09.10-09.16/ 2018-09-17 1922
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.09.03-09.09/ 2018-09-10 1658
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.08.27-09.02/ 2018-09-03 1715
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.08.20-08.26/ 2018-08-27 1745
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.08.13-08.19/ 2018-08-20 1579
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.08.06-08.12/ 2018-08-14 1548
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.07.30-08.05/ 2018-08-06 1818
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.07.23-07.29/ 2018-07-31 1616
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.07.16-07.22/ 2018-07-23 1888
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.07.09-07.15/ 2018-07-17 1444
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.07.02-07.08/ 2018-07-09 1665
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.06.25-07.01/ 2018-07-02 1868
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.06.18-06.24/ 2018-06-27 1628
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.06.11-06.17/ 2018-06-19 1507
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.06.04-06.10/ 2018-06-11 1665
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.05.28-06.03/ 2018-06-05 1468
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.05.21-27/ 2018-05-29 1591
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.05.07-05.13/ 2018-05-15 2220
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.04.30-05.06/ 2018-05-07 1726
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.04.23-04.29/ 2018-05-01 1621
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.4.16-23/ 2018-04-25 1539
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.4.9-4.16/ 2018-04-17 2129
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2018-04-13 2459
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.3.26-2018.4.2/ 2018-04-10 1898
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.4.2-2018.4.9/ 2018-04-10 2115
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.3.19-2018.3.25/ 2018-03-27 1917
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.3.12-2018.3.18/ 2018-03-20 1830
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.3.05-2018.3.11/ 2018-03-12 1978
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2018 оны 2 дугаар сар/ 2018-03-07 1988
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.2.26-2018.3.4/ 2018-03-06 1727
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.2.19-2018.2.25/ 2018-02-26 2035
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.2.12-2018.2.18/ 2018-02-19 2063
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2018 оны 1 дүгээр сар/ 2018-02-13 2121
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.2.05-2018.2.11/ 2018-02-12 1944
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.1.29-2018.2.04/ 2018-02-05 2233
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.1.22-2018.1.28/ 2018-01-29 1989
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.1.15-2018.1.21/ 2018-01-22 2077
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.1.08-2018.1.14/ 2018-01-16 2148
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.1.01-2018.1.07/ 2018-01-08 1796
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.12.25-2017.12.31/ 2018-01-02 2017
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.12.18-2017.12.24/ 2017-12-25 1765
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.12.11-2017.12.17/ 2017-12-19 1713
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.12.04-2017.12.10/ 2017-12-11 1743
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.11.27-2017.12.03/ 2017-12-06 2326
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.11.20-2017.11.26/ 2017-11-28 1932
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.11.13-2017.11.19/ 2017-11-23 2040
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.11.06-2017.11.12/ 2017-11-14 1880
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.10.30-2017.11.05/ 2017-11-06 2608
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.10.23-2017.10.29/ 2017-10-31 2396
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.10.16-2017.10.22/ 2017-10-24 2137
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.10.09-2017.10.15/ 2017-10-17 1818
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.10.02-2017.10.08/ 2017-10-09 1923
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.09.25-2017.10.01/ 2017-10-02 1851
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.09.18-2017.09.24/ 2017-09-26 2043
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.09.17-2017.09.17/ 2017-09-18 1830
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.09.04-2017.09.10/ 2017-09-11 1824
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.08.28-2017.09.03/ 2017-09-05 1811
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.08.21-2017.08.27/ 2017-08-29 2010
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.08.14-2017.08.20/ 2017-08-22 1967
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.08.07-2017.08.13/ 2017-08-14 2092
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.07.31-2017.08.06/ 2017-08-07 1831
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.07.24-2017.07.30/ 2017-07-31 1799
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.07.17-2017.07.23/ 2017-07-25 1796
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.07.10-2017.07.16/ 2017-07-18 1814
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.06.26-2017.07.02/ 2017-07-04 1828
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.06.19-2017.06.25/ 2017-06-27 1656
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.06.12-2017.06.18/ 2017-06-19 1807
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.06.05-2017.06.11/ 2017-06-13 1726
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.05.29-2017.06.04/ 2017-06-06 1906
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.05.22-2017.05.28/ 2017-05-29 1725
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.05.15-2017.05.21/ 2017-05-22 1836
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2017 оны 4-р сар/ 2017-05-20 1541
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.05.08-2017.05.14/ 2017-05-17 1811
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.05.01-2017.05.07/ 2017-05-12 1703
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.04.24-2017.04.30/ 2017-05-01 3210
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.04.17-2017.04.23/ 2017-04-24 1839
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.04.10-2017.04.16/ 2017-04-20 1723
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2017 оны 3-р сар/ 2017-04-17 1745
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.04.03-2017.04.09/ 2017-04-10 1927
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.03.27-2017.04.02/ 2017-04-04 1721
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.03.20-2017.03.26/ 2017-03-27 1846
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.03.13-2017.03.19/ 2017-03-20 1831
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2017 оны 2-р сар/ 2017-03-20 2055
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.03.06-2017.03.12/ 2017-03-13 1779
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.02.27-2017.03.05/ 2017-03-06 1826
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.02.13-2017.02.19/ 2017-02-20 1730
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.02.06-2017.02.12/ 2017-02-13 1913
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2017 оны 1-р сар/ 2017-02-07 2670
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.01.30-2017.02.05/ 2017-02-06 1874
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.01.23-2017.01.29/ 2017-01-30 1888
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.01.16-2017.01.22/ 2017-01-23 1793
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.01.09-2017.01.15/ 2017-01-16 1990
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2016 оны 12-р сар/ 2017-01-10 2637
Агаарын чанарын төлөв байдлын 2015 оны тойм 2017-01-09 2781
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.01.02-2017.01.08/ 2017-01-09 1744
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.12.26-2017.01.01/ 2017-01-02 1797
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.12.19-12.25/ 2016-12-26 1681
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.12.12-12.18/ 2016-12-19 1795
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2016 оны 11-р сар/ 2016-12-15 1819
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.12.05-12.11/ 2016-12-12 1829
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.11.28-12.04/ 2016-12-05 1763
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.11.21-11.27/ 2016-11-28 1856
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2016 оны 10-р сар/ 2016-11-24 2128
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.11.14-11.20/ 2016-11-21 1911
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.11.07-11.13/ 2016-11-15 1857
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.10.31-2016.11.06/ 2016-11-07 1829
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.10.24-10.30/ 2016-11-02 1746
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.10.17-10.23/ 2016-10-25 1889
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.10.10-10.16/ 2016-10-18 1840
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.10.03-10.09/ 2016-10-10 1816
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.09.26-10.02/ 2016-10-03 1848
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.09.19-09.25/ 2016-09-26 1916
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.09.12-09.18/ 2016-09-19 1841
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.09.05-09.11/ 2016-09-12 1790
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.08.29-09.04/ 2016-09-05 1819
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.08.22-08.28/ 2016-08-29 1757
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.08.15-08.21/ 2016-08-22 1859
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.08.08-08.14/ 2016-08-15 1880
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.08.01-08.07/ 2016-08-08 1703
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.07.25-07.31/ 2016-08-02 1838
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.07.18-07.24/ 2016-07-25 1900
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.7.04-7.10/ 2016-07-18 1790
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.7.11-7.17/ 2016-07-18 2115
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.6.27-7.3/ 2016-07-05 1939
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.06.13-06.19/ 2016-06-20 2051
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.06.06-06.12/ 2016-06-13 2229
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.05.30-06.05/ 2016-06-07 2714
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.05.23-05.29/ 2016-06-03 2157
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.05.16-05.22/ 2016-05-23 2216
Хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015.10-2016.04 сар/ 2016-05-18 1987
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.05.09-05.15/ 2016-05-18 1992
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.05.02-05.08/ 2016-05-11 2166
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.04.25-05.01/ 2016-05-02 2302
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.04.11-04.17/ 2016-04-18 2325
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.04.04-04.10/ 2016-04-12 2371
Хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015.10-2016.03 сар/ 2016-04-07 2206
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.03.28-04.03/ 2016-04-05 2348
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.03.21-03.27/ 2016-04-01 2113
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.03.14-2016.03.20/ 2016-03-25 2414
Хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015.10-2016.02 сар/ 2016-03-15 2060
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.03.07-2016.03.13/ 2016-03-14 2293
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.02.29-2016.03.06/ 2016-03-07 2469
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.02.22-2016.02.28/ 2016-02-29 2443
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.02.15-2016.02.21/ 2016-02-23 2424
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.02.08-2016.02.14/ 2016-02-15 2263
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015.10-2016.01 сар/ 2016-02-08 2187
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.02.01-2016.02.07/ 2016-02-08 2415
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.01.25-2016.01.31/ 2016-02-01 2514
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.01.18-2016.01.24/ 2016-01-25 2621
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.01.11-2016.01.17/ 2016-01-18 2442
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015 оны 10,11,12-р сар/ 2016-01-13 2252
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.01.04-2016.01.10/ 2016-01-11 2500
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.12.28-2016.01.03/ 2016-01-05 2361
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.12.21-12.27/ 2015-12-30 2504
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.12.14-12.20/ 2015-12-22 2518
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.12.07-12.13/ 2015-12-16 2361
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015 оны 10,11-р сар/ 2015-12-04 2161
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.11.23-11.29/ 2015-12-04 2434
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.11.16-11.22/ 2015-11-24 2612
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.11.09-11.15/ 2015-11-18 2465
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015 оны 10-р сар/ 2015-11-14 2125
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.11.02-11.08/ 2015-11-10 2413
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.10.26-11.01/ 2015-11-02 2321
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.10.19-10.25/ 2015-10-30 2545
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 10-р сарын дунд 10 хоногийн мэдээ 2015-10-23 2423
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.10.12-10.18/ 2015-10-20 2829
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.10.05-10.11/ 2015-10-13 2909
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 10-р сарын эхний 10 хоногийн мэдээ 2015-10-12 2079
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.9.28-10.04/ 2015-10-08 2846
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 9-р сарын сүүлийн 10 хоногийн мэдээ 2015-10-02 2363
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.9.21-9.27/ 2015-09-30 2845
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.9.14-9.20/ 2015-09-30 2726
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 9-р сарын дунд 10 хоногийн мэдээ 2015-09-22 2320
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.9.07-9.13/ 2015-09-14 3082
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 9-р сарын эхний 10 хоногийн мэдээ 2015-09-12 2921
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.8.31-9.06/ 2015-09-07 2823
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 8-р сарын сүүлийн 10 хоногийн мэдээ 2015-09-02 2311
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.8.24-8.30/ 2015-08-31 2742
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.8.17-8.23/ 2015-08-24 2572
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 8-р сарын дунд 10 хоногийн мэдээ 2015-08-22 2810
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.08.10-2015.08.16/ 2015-08-18 3443
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 8-р сарын эхний 10 хоногийн мэдээ 2015-08-12 2656
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.08.03-2015.08.09/ 2015-08-10 3111
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7-р сарын сүүлийн 10 хоногийн мэдээ 2015-08-05 2834
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7-р сарын дунд 10 хоногийн мэдээ 2015-08-05 2416
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7-р сарын эхний 10 хоногийн мэдээ 2015-08-05 2364
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.07.26-2015.08.01/ 2015-08-05 3051
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.07.13-2015.07.19/ 2015-07-27 3078
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.07.20-2015.07.26/ 2015-07-27 3122
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.06.29-2015.07.05/ 2015-07-06 4697
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 6-р сарын сүүлийн 10 хоногийн мэдээ 2015-07-06 4830
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.06.22-2015.06.28/ 2015-07-01 3211
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 6-р сарын дунд 10 хоногийн мэдээ 2015-06-24 5332
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.06.15-2015.06.21/ 2015-06-23 3252
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.06.08-2015.06.14/ 2015-06-15 3371
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 6-р сарын эхний 10 хоногийн мэдээ 2015-06-15 2830
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.06.01-2015.06.07/ 2015-06-09 3351
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 5-р сарын сүүлийн 10 хоногийн мэдээ 2015-06-08 3669
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.05.25-2015.05.31/ 2015-06-01 3108
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 5-р сарын дунд 10 хоногийн мэдээ 2015-05-25 5731
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.05.18-2015.05.24/ 2015-05-25 3740
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.05.11-2015.05.17/ 2015-05-18 3642
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.05.04-2015.05.10/ 2015-05-12 3831
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 5-р сарын эхний 10 хоногийн мэдээ 2015-05-12 4050
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2014 оны 10-12, 2015 оны 1-4 дүгээр сар/ 2015-05-08 5618
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.04.27-2015.05.03/ 2015-05-08 4551
Агаарын чанарын төлөв байдлын жилийн мэдээ /2014 он/ 2015-05-07 6216
Агаарын чанарын 10 хоногийн мэдээ /2015 оны 4-р сарын эхний 10 хоног/ 2015-05-05 5440

Онцлох мэдээ

Улаанбаатар - 2020/02/26

20 цаг

-7 19
O
CF
Үзэгдэлгүй
2 м/с

ӨНӨӨДӨР - 2020/02/26

-4 24
O
CF
Үүлшинэ

8 м/с

Шинэ мэдээ

Санал асуулга

"Бороо шивэрнэ" гэсэн хэллэгтэй урьдчилсан мэдээг та юу гэж ойлгодог вэ?

google play app store