Онцлох мэдээ: Дөрөвдүгээр сарын11-ны өдрийн байдлаар Монгол орны ихэнх гол мөрөн мөснөөс бүрэн чөлөөлөгдсөн хэдий ч зарим гол мөрөнд мөсний үзэгдэл идэвхижиж мөс эрчимтэй хайлж, хаврын шар усны үер цөнгийн хахаатай давхцан голын усны түвшин нэмэгдэж, ус эргээсээ хальж голын эрэг татам орчим усанд автах үзэгдэл ажиглагдаж болзошгүй байна. Имйд ард иргэд хаврын шар усны усны үер болон мөс цөмрөх аюулаас сэрэмжтэй байхыг онцгойлон анхааруулж байна.

Ажиглалтын мэдээ > Орчны шинжилгээний мэдээ
Шинэчлэгдсэн: 2017-01-05 11:36:44

Хэвлэх

Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2016 оны 11-р сар/

Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал

/2016 оны 11 дүгээр сар/

Улаанбаатар хотын агаарын чанарыг гэр хороолол, автозам, орон сууцны хороолол, үйлдвэрийн дүүрэг орчимд агаар бохирдуулах бодис болох хүхэрлэг хий (SO2), азотын давхар исэл (NO2), том ширхэглэгт тоосонцор (PM10), нарийн ширхэглэгт тоосонцор (РМ2.5), нүүрстөрөгчийн дутуу исэл (CO), озон (О3) болон цаг уурын үзүүлэлтүүдийг автомат болон автомат бус багажаар хэмжин тодорхойлж байна.

2016 оны 11 дүгээр сард хэмжигдэгдсэн агаар бохирдуулах бодисын сарын дундаж агууламжийг 2015 оны 11 дүгээр сартай харьцуулахад PM10 тоосонцрын дундаж агууламж 34мкг/м3-ээр буюу 26%-аар, PM2.5 тоосонцрын дундаж агууламж 23мкг/м3-ээр буюу 27%-аар, азотын давхар исэл NO2-ийн дундаж агууламж 11мкг/м3-ээр буюу 26%-аар тус тус их байсан бол хүхэрлэг хий SO2-н дундаж агууламж 17мкг/м3-ээр буюу 37%-аар бага байсан байна. Улаанбаатар хотын 2016 оны 11 дүгээр сарын агаарын чанарыг агаар бохирдуулах бодис тус бүрээр дараах хэсэгт харууллаа.

Том ширхэглэгт тоосонцор (РМ10)

Зураг 1.  Хүйтний улирлын том ширхэглэгт тоосонцрын

 сарын дундаж агууламж, 2012-2016он

Бохирдуулах бодисын өөрчлөлтийг тооцох зорилгоор 2012 оноос хойш тогтвортой ажиллаж ирсэн агаарын чанарын суурин харуулуудын дүнгээр PM10 тоосонцрын 2016 оны 11-р сарын сарын дундаж агууламжийг тооцон гаргахад 166мкг/м3 байгаа нь өмнөх оноос 26%-аар их байна. (Зураг 1).

Том ширхэглэгт тоосонцрын 24 цагийн дундаж агууламжийг 2016 оны 11 дүгээр сард нийт 11 цэгт 312 удаа тодорхойлсноос 220 удаад нь буюу 71% нь АЧС дахь ХА-аас давжээ.

11 дүгээр сард 24 цагийн дунджийн хамгийн их агууламж Толгойт орчимд 776 мкг/м3 хүрч ХА-тай харьцуулахад 7.8 дахин их, өмнөх оны 11 дүгээр сард ажиглагдсан 24 цагийн дунджийн хамгийн их агууламжтай харьцуулахад 1.7 дахин их байна.

Нарийн ширхэглэгт тоосонцор (РМ2.5)

Зураг 2. Хүйтний улирлын нарийн ширхэглэгт тоосонцрын

сарын дундаж агууламж, 2012-2016он

Бохирдуулах бодисын өөрчлөлтийг тооцох зорилгоор 2012 оноос хойш тогтвортой ажиллаж ирсэн агаарын чанарын суурин харуулуудын дүнгээр PM2.5 тоосонцрын 2016 оны 11-р сарын сарын дундаж агууламжийг тооцон гаргахад 23мкг/м3 байгаа нь өмнөх оноос 27%-аар их байна. (Зураг 2).

Нарийн ширхэглэгт тоосонцрын 24 цагийн дундаж агууламжийг 2016 оны 11 дүгээр сард нийт 6 цэгт 167 удаа тодорхойлсоноос 147 удаад нь буюу 88% нь АЧС дахь ХА-аас давсан тохиолдол ажиглагджээ. 24 цагийн дунджийн хамгийн их агууламж Толгойт орчим 517мкг/м3 хүрч АЧС дахь ХА-тай харьцуулахад 10.3 дахин их, өмнөх онд ажиглагдсан 24 цагийн дунджийн хамгийн их агууламжтай харьцуулахад 1.7 дахин их байна.

Азотын давхар исэл (NO2)

Зураг 3. Хүйтний улирлын азотын давхар ислийн

 сарын дундаж агууламж, 2012-2016он

Бохирдуулах бодисын өөрчлөлтийг тооцох зорилгоор 2012 оноос хойш тогтвортой ажиллаж ирсэн агаарын чанарын суурин харуулуудын дүнгээр азотын давхар исэл NO2-ийн 2016 оны 11-р сарын сарын дундаж агууламжийг тооцон гаргахад 52мкг/м3 байгаа нь өмнөх оноос 27%-аар их байна (Зураг 3).

Азотын давхар ислийн 24 цагийн дундаж агууламжийг 2016 оны 11 дүгээр сард нийт 13 цэгт 355 удаа тодорхойлсноос 164 удаад нь буюу 46%-д нь АЧС дахь ХА-аас давжээ.

11 дүгээр сард 24 цагийн дунджийн хамгийн их агууламж 13-р хороолол орчимд 143мкг/м3 хүрч АЧС дахь ХА-тай харьцуулахад 2.9 дахин их, өмнөх оны тухайн сард ажиглагдсан 24 цагийн дунджийн хамгийн их агууламжтай харьцуулахад 1.6 дахин их байна.

Хүхэрлэг хий (SO2)

Зураг 4. Хүйтний улирлын хүхэрлэг хийн сарын дундаж агууламж, 2012-2016он

Бохирдуулах бодисын өөрчлөлтийг тооцох зорилгоор 2012 оноос хойш тогтвортой ажиллаж ирсэн агаарын чанарын суурин харуулуудын дүнгээр хүхэрлэг хий SO2-ийн 2016 оны 11-р сарын сарын дундаж агууламжийг тооцон гаргахад 29мкг/м3 байгаа нь өмнөх оны  мөн үеэс 37%-аар бага байлаа. (Зураг 4).

Хүхэрлэг хийн 24 цагийн дундаж агууламжийг 2016 оны 11 дүгээр сард нийт 13 цэгт 358 удаа тодорхойлсноос 114 удаад нь 32%-д нь АЧС дахь ХА-аас давсан тохиолдол ажиглагджээ.

11 дүгээр сард 24 цагийн дунджийн хамгийн их агууламж Зурагт орчимд 233мкг/м3 хүрч АЧС дахь ХА-тай харьцуулахад 4.7 дахин их, өмнөх онд ажиглагдсан 24 цагийн дунджийн хамгийн их агууламжтай харьцуулахад 1.15 дахин бага байна.

2016 оны 11 дүгээр сарын агаарын чанарыг индексээр үнэлэхэд

            Улаанбаатар хотын агаарын чанарыг хянах зарим суурин харуулуудын 2016 оны 11 дүгээр сарын дүнд индекс тооцон тухайн орчны агаарын чанарыг үнэлэхэд гэр хороололд буюу Толгойт орчимд 14 өдөр агаар маш их бохирдолтой, 3 өдөр агаар их бохирдолтой, Зурагт орчимд 9 өдөр агаар маш их бохирдолтой, 5 өдөр агаар их бохирдолтой түвшинд хүрсэн бол томоохон автозамуудын орчимд буюу баруун 4 зам, 13-р хороолол орчимд сарын нийт өдрийн 67-76%-д нь агаар бага зэргийн бохирдолтой түвшинд байжээ. Харин Ургах наран хорооллын орчимд 16 өдөр 53%-д агаар бага зэргийн бохирдолтой түвшинд бусад өдрүүдэд агаар хэвийн болон цэвэр  түвшинд байсан байна (Зураг 5). Агаар дахь гол бохирдуулах бодис нь гэр хорооллын орчимд PM10 болон PM2.5 тоосонцор, хүхэрлэг хий SO2 байсан бол томоохон автозамуудын орчимд азотын давхар исэл NO2-ийн агууламж харьцангуй их байлаа (Зураг 6).  

Зураг 5. 2016 оны 11-р сарын хоногийн агаарын чанарын индекс

агаарын чанарын автомат харуулуудад, %-аар

Зураг 6. Улаанбаатар хотын агаар дахь бохирдуулах

бодисуудын агаарын чанарын индекс

 

 

 

ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР

ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС

Текст мэдээний жагсаалт

Гарчиг Үүсгэсэн огноо Хандалт
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2021.04.05-2021.04.11/ 2021-04-12 949
Улаанбаатар хотын 2021 оны 3 дугаар сарын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2021-04-05 1031
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2021.03.29-2021.04.04/ 2021-04-05 1040
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2021.03.22-2021.03.28/ 2021-03-29 1150
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2021.03.15-2021.03.21/ 2021-03-22 1250
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2021.03.08-2021.03.14/ 2021-03-15 1263
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2021.03.01-2021.03.07/ 2021-03-09 1270
Улаанбаатар хотын 2021 оны 2 дугаар сарын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2021-03-05 1291
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2021.02.22-2021.02.28/ 2021-03-01 1300
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2021.02.15-2021.02.21/ 2021-02-22 1350
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2021.02.08-2021.02.14/ 2021-02-15 1392
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2021.02.01-2021.02.07/ 2021-02-08 1410
Улаанбаатар хотын 2021 оны 1 дүгээр сарын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2021-02-08 1472
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2021.01.25-2021.01.31/ 2021-02-01 1481
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2021.01.18-2021.01.24/ 2021-01-25 1500
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2021.01.11-2021.01.17/ 2021-01-18 1510
Улаанбаатар хотын 2020 оны 12 дугаар сарын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2021-01-11 1530
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2021.01.04-2021.01.10/ 2021-01-11 1541
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.12.28-2021.01.03/ 2021-01-04 1550
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.12.21-2020.12.27/ 2020-12-28 1561
Улаанбаатар хотын 2020 оны 11 дүгээр сарын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2020-12-25 1573
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.12.14-2020.12.20/ 2020-12-21 1580
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.12.07-2020.12.13/ 2020-12-14 1602
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.11.30-2020.12.06/ 2020-12-07 1612
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.11.23-2020.11.29/ 2020-11-30 1624
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.11.16-2020.11.22/ 2020-11-23 1631
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.11.09-2020.11.15/ 2020-11-17 1642
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.11.02-2020.11.08/ 2020-11-09 1653
Улаанбаатар хотын 2020 оны 10 дугаар сарын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2020-11-04 1661
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.10.26-2020.11.01/ 2020-11-02 1673
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.10.19-2020.10.25/ 2020-10-26 1683
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.10.12-2020.10.18/ 2020-10-19 1694
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.10.05-2020.10.11/ 2020-10-12 1702
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.09.28-2020.10.04/ 2020-10-07 1712
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.09.21-2020.09.27/ 2020-09-28 1733
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.09.14-2020.09.20/ 2020-09-21 1742
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.09.07-2020.09.13/ 2020-09-14 1742
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.08.31-2020.09.06/ 2020-09-07 1754
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.08.24-2020.08.30/ 2020-09-01 1762
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.08.17-2020.08.23/ 2020-08-24 1773
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.08.10-2020.08.16/ 2020-08-18 1783
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.08.03-2020.08.09/ 2020-08-12 1793
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.07.27-2020.08.02/ 2020-08-03 1802
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.07.20-2020.07.26/ 2020-07-27 1815
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.07.13-2020.07.19/ 2020-07-20 1831
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.06.29-2020.07.05/ 2020-07-06 1841
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.06.22-2020.06.28/ 2020-06-29 1870
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.06.15-2020.06.21/ 2020-06-22 1880
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.06.08-2020.06.14/ 2020-06-15 1890
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.06.01-2020.06.07/ 2020-06-08 1900
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.05.25-2020.05.31/ 2020-06-02 1920
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.05.18-2020.05.24/ 2020-05-26 1930
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.05.11-2020.05.17/ 2020-05-18 1940
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.05.04-2020.05.10/ 2020-05-11 1950
Улаанбаатар хотын 2020 оны 4 дүгээр сарын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2020-05-06 1961
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.04.27-2020.05.03/ 2020-05-04 1970
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.04.20-2020.04.26/ 2020-04-27 1980
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.04.13-2020.04.19/ 2020-04-20 1990
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.04.06-2020.04.12/ 2020-04-13 1997
Улаанбаатар хотын 2020 оны 3 дугаар сарын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2020-04-08 2006
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.03.30-2020.04.05/ 2020-04-06 2020
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.03.23-2020.03.29/ 2020-03-30 2027
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.03.16-2020.03.22/ 2020-03-23 2037
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.03.09-2020.03.15/ 2020-03-17 2047
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.03.02-2020.03.08/ 2020-03-17 2057
Улаанбаатар хотын 2020 оны 2 дугаар сарын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2020-03-06 2138
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.02.24-2020.03.01/ 2020-03-02 2156
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.02.17-2020.02.23/ 2020-02-27 2166
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.02.10-2020.02.16/ 2020-02-17 2185
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.02.03-2020.02.09/ 2020-02-10 2216
Улаанбаатар хотын 2020 оны 1 дүгээр сарын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2020-02-04 2240
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.01.27-2020.02.02/ 2020-02-03 2244
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.01.20-01.26/ 2020-01-27 2256
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.01.13-01.19/ 2020-01-20 2266
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.01.06-01.12/ 2020-01-13 2276
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.12.30-2020.01.05/ 2020-01-06 2284
Улаанбаатар хотын 2019 оны 12 дугаар сарын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2020-01-06 2302
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.12.23-12.29/ 2019-12-30 2313
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.12.16-12.22/ 2019-12-23 2332
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.12.09-12.15/ 2019-12-20 2357
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.12.02-12.08/ 2019-12-09 2454
Улаанбаатар хотын 2019 оны 11 дүгээр сарын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2019-12-06 2465
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.11.25-12.01/ 2019-12-02 2536
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.11.18-11.24/ 2019-11-28 2646
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.11.11-11.17/ 2019-11-18 3013
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.11.04-11.10/ 2019-11-11 3006
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.10.28-11.03/ 2019-11-04 3039
Улаанбаатар хотын 2019 оны 10 дугаар сарын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2019-11-04 3008
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.10.21-10.27/ 2019-10-28 3252
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.10.14-10.20/ 2019-10-21 3248
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.10.07-10.13/ 2019-10-14 3455
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.09.30-10.06/ 2019-10-07 3298
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.09.23-09.29/ 2019-10-02 3354
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.09.16-09.22/ 2019-09-23 3005
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.09.09-09.15/ 2019-09-16 3023
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.09.02-09.08/ 2019-09-09 3017
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.08.26-09.01/ 2019-09-04 3010
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.08.19-08.25/ 2019-08-26 3010
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.08.12-08.18/ 2019-08-20 3017
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.08.05-08.11/ 2019-08-13 3668
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.07.29-08.04/ 2019-08-06 3006
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.07.22-07.28/ 2019-07-30 3013
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.07.15-07.21/ 2019-07-22 3005
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.07.08-07.14/ 2019-07-16 3010
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.07.01-07.07/ 2019-07-08 3250
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.06.24-06.30/ 2019-07-01 3150
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.06.17-06.23/ 2019-06-24 3016
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.06.10-06.16/ 2019-06-17 3013
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.06.03-06.09/ 2019-06-10 3036
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.05.27-06.02/ 2019-06-03 3049
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.05.20-05.26/ 2019-05-28 3007
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.05.13-05.19/ 2019-05-20 3012
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.05.06-05.12/ 2019-05-14 3037
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2018 оны 10-12, 2019 оны 1-4 дүгээр сар/ 2019-05-07 3017
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.04.29-05.05/ 2019-05-06 3059
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.04.22-04.28/ 2019-04-29 3011
Улаанбаатар хотын 2019 оны 3 дугаар сарын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2019-04-22 3006
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.04.15-04.21/ 2019-04-22 3011
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.04.08-04.14/ 2019-04-15 3011
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.04.01-04.07/ 2019-04-08 3008
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.03.25-03.31/ 2019-04-02 3011
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.03.18-03.24/ 2019-03-25 3006
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.03.11-03.17/ 2019-03-18 3011
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.03.04-03.10/ 2019-03-11 3090
Улаанбаатар хотын 2019 оны 2 дугаар сарын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2019-03-05 3506
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.02.25-03.03/ 2019-03-04 3014
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.02.18-02.24/ 2019-02-25 3011
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.02.11-02.17/ 2019-02-18 3019
Улаанбаатар хотын 2019 оны 1 дүгээр сарын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2019-02-13 3006
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.02.04-02.10/ 2019-02-12 3017
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.01.28-02.03/ 2019-02-04 3007
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.01.21-01.27/ 2019-01-28 3011
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.01.14-01.20/ 2019-01-21 3026
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.01.07-01.13/ 2019-01-14 3017
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.01.01-01.06/ 2019-01-07 3021
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.12.24-12.30/ 2019-01-07 3008
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.12.17-12.23/ 2019-01-07 3016
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.12.10-12.16/ 2018-12-17 3006
Улаанбаатар хотын 2018 оны 11 дүгээр сарын хүйтний улиралын агаарын чанарын төлөв байдал 2018-12-11 3007
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.12.03-12.09/ 2018-12-10 3018
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.11.26-12.02/ 2018-12-03 3018
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.11.19-11.25/ 2018-11-27 3040
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.11.12-11.18/ 2018-11-19 3024
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.11.05-11.11/ 2018-11-13 3015
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.10.29- 11.04/ 2018-11-06 3028
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.10.22-10.28/ 2018-10-30 3005
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.10.15-10.21/ 2018-10-23 3011
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.10.08-10.14/ 2018-10-15 3011
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.10.01-10.07/ 2018-10-08 3171
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.09.24-09.30/ 2018-10-01 3302
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.09.17-09.23/ 2018-09-24 3108
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.09.10-09.16/ 2018-09-17 3171
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.09.03-09.09/ 2018-09-10 3013
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.08.27-09.02/ 2018-09-03 3008
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.08.20-08.26/ 2018-08-27 3007
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.08.13-08.19/ 2018-08-20 3029
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.08.06-08.12/ 2018-08-14 3041
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.07.30-08.05/ 2018-08-06 3008
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.07.23-07.29/ 2018-07-31 3020
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.07.16-07.22/ 2018-07-23 3029
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.07.09-07.15/ 2018-07-17 3014
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.07.02-07.08/ 2018-07-09 3013
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.06.25-07.01/ 2018-07-02 3020
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.06.18-06.24/ 2018-06-27 3011
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.06.11-06.17/ 2018-06-19 3012
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.06.04-06.10/ 2018-06-11 3032
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.05.28-06.03/ 2018-06-05 3020
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.05.21-27/ 2018-05-29 3023
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.05.07-05.13/ 2018-05-15 3110
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.04.30-05.06/ 2018-05-07 3014
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.04.23-04.29/ 2018-05-01 3024
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.4.16-23/ 2018-04-25 3019
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.4.9-4.16/ 2018-04-17 3319
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2018-04-13 3554
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.3.26-2018.4.2/ 2018-04-10 3015
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.4.2-2018.4.9/ 2018-04-10 3143
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.3.19-2018.3.25/ 2018-03-27 3018
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.3.12-2018.3.18/ 2018-03-20 3035
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.3.05-2018.3.11/ 2018-03-12 3009
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2018 оны 2 дугаар сар/ 2018-03-07 3050
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.2.26-2018.3.4/ 2018-03-06 3012
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.2.19-2018.2.25/ 2018-02-26 3034
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.2.12-2018.2.18/ 2018-02-19 3097
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2018 оны 1 дүгээр сар/ 2018-02-13 3111
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.2.05-2018.2.11/ 2018-02-12 3013
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.1.29-2018.2.04/ 2018-02-05 3310
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.1.22-2018.1.28/ 2018-01-29 3098
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.1.15-2018.1.21/ 2018-01-22 3145
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.1.08-2018.1.14/ 2018-01-16 3263
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.1.01-2018.1.07/ 2018-01-08 3010
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.12.25-2017.12.31/ 2018-01-02 3039
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.12.18-2017.12.24/ 2017-12-25 3025
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.12.11-2017.12.17/ 2017-12-19 3010
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.12.04-2017.12.10/ 2017-12-11 3024
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.11.27-2017.12.03/ 2017-12-06 3242
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.11.20-2017.11.26/ 2017-11-28 3009
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.11.13-2017.11.19/ 2017-11-23 3010
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.11.06-2017.11.12/ 2017-11-14 3012
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.10.30-2017.11.05/ 2017-11-06 3634
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.10.23-2017.10.29/ 2017-10-31 3498
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.10.16-2017.10.22/ 2017-10-24 3155
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.10.09-2017.10.15/ 2017-10-17 3011
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.10.02-2017.10.08/ 2017-10-09 3013
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.09.25-2017.10.01/ 2017-10-02 3018
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.09.18-2017.09.24/ 2017-09-26 3011
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.09.17-2017.09.17/ 2017-09-18 3013
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.09.04-2017.09.10/ 2017-09-11 3009
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.08.28-2017.09.03/ 2017-09-05 3009
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.08.21-2017.08.27/ 2017-08-29 3023
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.08.14-2017.08.20/ 2017-08-22 3015
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.08.07-2017.08.13/ 2017-08-14 3105
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.07.31-2017.08.06/ 2017-08-07 3013
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.07.24-2017.07.30/ 2017-07-31 3016
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.07.17-2017.07.23/ 2017-07-25 3028
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.07.10-2017.07.16/ 2017-07-18 3011
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.06.26-2017.07.02/ 2017-07-04 3019
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.06.19-2017.06.25/ 2017-06-27 3017
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.06.12-2017.06.18/ 2017-06-19 3028
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.06.05-2017.06.11/ 2017-06-13 3006
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.05.29-2017.06.04/ 2017-06-06 3010
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.05.22-2017.05.28/ 2017-05-29 3011
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.05.15-2017.05.21/ 2017-05-22 3019
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2017 оны 4-р сар/ 2017-05-20 3024
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.05.08-2017.05.14/ 2017-05-17 3011
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.05.01-2017.05.07/ 2017-05-12 3023
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.04.24-2017.04.30/ 2017-05-01 4112
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.04.17-2017.04.23/ 2017-04-24 3021
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.04.10-2017.04.16/ 2017-04-20 3015
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2017 оны 3-р сар/ 2017-04-17 3037
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.04.03-2017.04.09/ 2017-04-10 3051
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.03.27-2017.04.02/ 2017-04-04 3028
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.03.20-2017.03.26/ 2017-03-27 3048
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.03.13-2017.03.19/ 2017-03-20 3027
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2017 оны 2-р сар/ 2017-03-20 3084
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.03.06-2017.03.12/ 2017-03-13 3076
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.02.27-2017.03.05/ 2017-03-06 3047
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.02.13-2017.02.19/ 2017-02-20 3028
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.02.06-2017.02.12/ 2017-02-13 3039
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2017 оны 1-р сар/ 2017-02-07 4010
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.01.30-2017.02.05/ 2017-02-06 3036
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.01.23-2017.01.29/ 2017-01-30 3037
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.01.16-2017.01.22/ 2017-01-23 3029
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.01.09-2017.01.15/ 2017-01-16 3030
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2016 оны 12-р сар/ 2017-01-10 3663
Агаарын чанарын төлөв байдлын 2015 оны тойм 2017-01-09 3913
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.01.02-2017.01.08/ 2017-01-09 3028
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.12.26-2017.01.01/ 2017-01-02 3046
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.12.19-12.25/ 2016-12-26 3048
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.12.12-12.18/ 2016-12-19 3027
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2016 оны 11-р сар/ 2016-12-15 3095
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.12.05-12.11/ 2016-12-12 3036
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.11.28-12.04/ 2016-12-05 3058
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.11.21-11.27/ 2016-11-28 3034
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2016 оны 10-р сар/ 2016-11-24 3051
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.11.14-11.20/ 2016-11-21 3035
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.11.07-11.13/ 2016-11-15 3058
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.10.31-2016.11.06/ 2016-11-07 3047
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.10.24-10.30/ 2016-11-02 3045
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.10.17-10.23/ 2016-10-25 3040
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.10.10-10.16/ 2016-10-18 3046
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.10.03-10.09/ 2016-10-10 3052
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.09.26-10.02/ 2016-10-03 3060
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.09.19-09.25/ 2016-09-26 3041
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.09.12-09.18/ 2016-09-19 3050
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.09.05-09.11/ 2016-09-12 3058
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.08.29-09.04/ 2016-09-05 3054
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.08.22-08.28/ 2016-08-29 3095
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.08.15-08.21/ 2016-08-22 3055
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.08.08-08.14/ 2016-08-15 3047
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.08.01-08.07/ 2016-08-08 3047
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.07.25-07.31/ 2016-08-02 3054
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.07.18-07.24/ 2016-07-25 3065
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.7.04-7.10/ 2016-07-18 3084
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.7.11-7.17/ 2016-07-18 3106
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.6.27-7.3/ 2016-07-05 3069
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.06.13-06.19/ 2016-06-20 3060
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.06.06-06.12/ 2016-06-13 3141
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.05.30-06.05/ 2016-06-07 3548
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.05.23-05.29/ 2016-06-03 3087
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.05.16-05.22/ 2016-05-23 3103
Хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015.10-2016.04 сар/ 2016-05-18 3078
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.05.09-05.15/ 2016-05-18 3072
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.05.02-05.08/ 2016-05-11 3092
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.04.25-05.01/ 2016-05-02 3146
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.04.11-04.17/ 2016-04-18 3206
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.04.04-04.10/ 2016-04-12 3249
Хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015.10-2016.03 сар/ 2016-04-07 3088
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.03.28-04.03/ 2016-04-05 3167
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.03.21-03.27/ 2016-04-01 3125
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.03.14-2016.03.20/ 2016-03-25 3231
Хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015.10-2016.02 сар/ 2016-03-15 3089
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.03.07-2016.03.13/ 2016-03-14 3238
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.02.29-2016.03.06/ 2016-03-07 3259
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.02.22-2016.02.28/ 2016-02-29 3329
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.02.15-2016.02.21/ 2016-02-23 3325
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.02.08-2016.02.14/ 2016-02-15 3123
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015.10-2016.01 сар/ 2016-02-08 3086
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.02.01-2016.02.07/ 2016-02-08 3256
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.01.25-2016.01.31/ 2016-02-01 3415
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.01.18-2016.01.24/ 2016-01-25 3536
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.01.11-2016.01.17/ 2016-01-18 3296
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015 оны 10,11,12-р сар/ 2016-01-13 3107
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.01.04-2016.01.10/ 2016-01-11 3494
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.12.28-2016.01.03/ 2016-01-05 3210
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.12.21-12.27/ 2015-12-30 3428
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.12.14-12.20/ 2015-12-22 3378
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.12.07-12.13/ 2015-12-16 3166
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015 оны 10,11-р сар/ 2015-12-04 3086
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.11.23-11.29/ 2015-12-04 3367
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.11.16-11.22/ 2015-11-24 3486
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.11.09-11.15/ 2015-11-18 3340
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015 оны 10-р сар/ 2015-11-14 3097
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.11.02-11.08/ 2015-11-10 3269
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.10.26-11.01/ 2015-11-02 3219
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.10.19-10.25/ 2015-10-30 3374
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 10-р сарын дунд 10 хоногийн мэдээ 2015-10-23 3367
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.10.12-10.18/ 2015-10-20 3718
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.10.05-10.11/ 2015-10-13 3756
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 10-р сарын эхний 10 хоногийн мэдээ 2015-10-12 3085
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.9.28-10.04/ 2015-10-08 3669
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 9-р сарын сүүлийн 10 хоногийн мэдээ 2015-10-02 3246
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.9.21-9.27/ 2015-09-30 3728
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.9.14-9.20/ 2015-09-30 3646
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 9-р сарын дунд 10 хоногийн мэдээ 2015-09-22 3166
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.9.07-9.13/ 2015-09-14 3967
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 9-р сарын эхний 10 хоногийн мэдээ 2015-09-12 3933
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.8.31-9.06/ 2015-09-07 3726
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 8-р сарын сүүлийн 10 хоногийн мэдээ 2015-09-02 3171
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.8.24-8.30/ 2015-08-31 3597
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.8.17-8.23/ 2015-08-24 3407
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 8-р сарын дунд 10 хоногийн мэдээ 2015-08-22 3710
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.08.10-2015.08.16/ 2015-08-18 4340
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 8-р сарын эхний 10 хоногийн мэдээ 2015-08-12 3741
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.08.03-2015.08.09/ 2015-08-10 4011
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7-р сарын сүүлийн 10 хоногийн мэдээ 2015-08-05 3830
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7-р сарын дунд 10 хоногийн мэдээ 2015-08-05 3300
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7-р сарын эхний 10 хоногийн мэдээ 2015-08-05 3290
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.07.26-2015.08.01/ 2015-08-05 3990
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.07.13-2015.07.19/ 2015-07-27 3920
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.07.20-2015.07.26/ 2015-07-27 3999
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.06.29-2015.07.05/ 2015-07-06 5651
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 6-р сарын сүүлийн 10 хоногийн мэдээ 2015-07-06 5920
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.06.22-2015.06.28/ 2015-07-01 4220
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 6-р сарын дунд 10 хоногийн мэдээ 2015-06-24 6301
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.06.15-2015.06.21/ 2015-06-23 4211
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.06.08-2015.06.14/ 2015-06-15 4340
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 6-р сарын эхний 10 хоногийн мэдээ 2015-06-15 3750
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.06.01-2015.06.07/ 2015-06-09 4291
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 5-р сарын сүүлийн 10 хоногийн мэдээ 2015-06-08 4631
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.05.25-2015.05.31/ 2015-06-01 3980
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 5-р сарын дунд 10 хоногийн мэдээ 2015-05-25 7021
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.05.18-2015.05.24/ 2015-05-25 4729
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.05.11-2015.05.17/ 2015-05-18 4560
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.05.04-2015.05.10/ 2015-05-12 5060
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 5-р сарын эхний 10 хоногийн мэдээ 2015-05-12 5210
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2014 оны 10-12, 2015 оны 1-4 дүгээр сар/ 2015-05-08 6650
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.04.27-2015.05.03/ 2015-05-08 5620
Агаарын чанарын төлөв байдлын жилийн мэдээ /2014 он/ 2015-05-07 7720
Агаарын чанарын 10 хоногийн мэдээ /2015 оны 4-р сарын эхний 10 хоног/ 2015-05-05 6601

Онцлох мэдээ

Урьдчилан сэргийлэх мэдээ

      Дохио!!! Цаг агаарын аюултай үзэгдлээс сэрэмжлүүлэх мэдээ: Өнөө шөнө Увсын зүүн, Завханы баруун хойд хэсгээр, марга
Дэлгэрэнгүй >
Улаанбаатар - 2021/04/13

14 цаг

4 39
O
CF
Үзэгдэлгүй
4 м/с

ӨНӨӨДӨР - 2021/04/13

8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй

6 м/с

Шинэ мэдээ

Санал асуулга

"Бороо шивэрнэ" гэсэн хэллэгтэй урьдчилсан мэдээг та юу гэж ойлгодог вэ?

google play app store