Ажиглалтын мэдээ > Орчны шинжилгээний мэдээ
Шинэчлэгдсэн: 2017-01-05 09:33:25

Хэвлэх

Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2016 оны 10-р сар/

Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал

/2016 оны 10 дугаар сар/

Улаанбаатар хотын агаарын чанарыг гэр хороолол, автозам, орон сууцны хороолол, үйлдвэрийн дүүрэг орчимд агаар бохирдуулах бодис болох хүхэрлэг хий (SO2), азотын давхар исэл (NO2), том ширхэглэгт тоосонцор (PM10), нарийн ширхэглэгт тоосонцор (РМ2.5), нүүрстөрөгчийн дутуу исэл (CO), озон (О3) болон цаг уурын үзүүлэлтүүдийг автомат болон автомат бус багажаар хэмжин тодорхойлж байна.

2016-2017 оны хүйтний улирлын эхний сар буюу 2016 оны 10 дугаар сард агаар дахь бохирдуулах бодисын сарын дундаж агууламжийг 2015 оны 10 дугаар сартай харьцуулахад PM10 тоосонцрын дундаж агууламж 9мкг/м3-ээр буюу 9%-иар, PM2.5 тоосонцрын дундаж агууламж 11мкг/м3-ээр буюу 22%-иар тус тус бага, азотын давхар исэл NO2-ийн дундаж агууламж 6мкг/м3-ээр буюу 18%-аар их, хүхэрлэг хий SO2-н дундаж агууламж өмнөх оны түвшинд байсан байна. Улаанбаатар хотын 2016 оны 10 дугаар сарын агаарын чанарын төлвийг агаар бохирдуулах бодис тус бүрээр дараах хэсэгт харууллаа.

Том ширхэглэгт тоосонцор (РМ10)

Зураг 1.  Хүйтний улирлын том ширхэглэгт тоосонцрын

 сарын дундаж агууламж, 2012-2016он

Бохирдуулах бодисын өөрчлөлтийг тооцох зорилгоор өмнөх онуудад тогтвортой ажиллаж ирсэн агаарын чанарын суурин харуулуудын дүнгээр PM10 тоосонцрын 2016 оны 10-р сарын сарын дундаж агууламжийг тооцон гаргахад 105мкг/м3 байгаа нь өмнөх оны дунджаас 9%-аар бага байна. (Зураг 1).

Том ширхэглэгт тоосонцрын 24 цагийн дундаж агууламжийг 2016 оны 10 дугаар сард нийт 11 цэгт 324 удаа тодорхойлсноос 48% нь АЧС дахь ХА-аас давжээ.

10 дугаар сард 24 цагийн дунджийн хамгийн их агууламж Толгойт орчимд 488 мкг/м3 хүрч ХА-тай харьцуулахад 4.9 дахин их, өмнөх оны 10 дугаар сард ажиглагдсан 24 цагийн дунджийн хамгийн их агууламжтай харьцуулахад 1.2 дахин их байна.

Нарийн ширхэглэгт тоосонцор (РМ2.5)

Зураг 2. Хүйтний улирлын нарийн ширхэглэгт тоосонцрын

сарын дундаж агууламж, 2012-2016он

Бохирдуулах бодисын өөрчлөлтийг тооцох зорилгоор өмнөх онуудад тогтвортой ажиллаж ирсэн агаарын чанарын суурин харуулуудын дүнгээр PM2.5 тоосонцрын 2016 оны 10-р сарын сарын дундаж агууламжийг тооцон гаргахад 38мкг/м3 байгаа нь өмнөх оны дунджаас 22%-аар бага байна. (Зураг 2).

Нарийн ширхэглэгт тоосонцрын 24 цагийн дундаж агууламжийг 2016 оны 10 дугаар сард нийт 6 цэгт 182 удаа тодорхойлсоноос 42% нь АЧС дахь ХХХ-ээс давсан тохиолдол ажиглагджээ. 24 цагийн дунджийн хамгийн их агууламж Толгойт орчим 239 мкг/м3 хүрч АЧС дахь ХА-тай харьцуулахад 2.4 дахин их, өмнөх онд ажиглагдсан 24 цагийн дунджийн хамгийн их агууламжтай харьцуулахад 1.5 дахин их байна.

Азотын давхар исэл (NO2)

Зураг 3. Хүйтний улирлын азотын давхар ислийн

 сарын дундаж агууламж, 2012-2016он

Бохирдуулах бодисын өөрчлөлтийг тооцох зорилгоор өмнөх онуудад тогтвортой ажиллаж ирсэн агаарын чанарын суурин харуулуудын дүнгээр азотын давхар исэл NO2-ийн 2016 оны 10-р сарын сарын дундаж агууламжийг тооцон гаргахад 40мкг/м3 байгаа нь өмнөх оны дунджаас18%-аар их байна (Зураг 3).

Азотын давхар ислийн 24 цагийн дундаж агууламжийг 2016 оны 10 дугаар сард нийт 13 цэгт 384 удаа тодорхойлсноос 19%-д нь АЧС дахь ХА-аас давжээ.

10 дугаар сард 24 цагийн дунджийн хамгийн их агууламж 13-р хороолол орчимд 99 мкг/м3 хүрч АЧС дахь ХА-тай харьцуулахад 2 дахин их, өмнөх оны тухайн сард ажиглагдсан 24 цагийн дунджийн хамгийн их агууламжтай харьцуулахад 1.2 дахин их байна.

Хүхэрлэг хий (SO2)

Зураг 4. Хүйтний улирлын хүхэрлэг хийн сарын дундаж агууламж, 2012-2016он

Бохирдуулах бодисын өөрчлөлтийг тооцох зорилгоор өмнөх онуудад тогтвортой ажиллаж ирсэн агаарын чанарын суурин харуулуудын дүнгээр хүхэрлэг хий SO2-ийн 2016 оны 10-р сарын сарын дундаж агууламжийг тооцон гаргахад 11мкг/м3 байгаа нь өмнөх оны  түвшинд байлаа. (Зураг 3).

Хүхэрлэг хийн 24 цагийн дундаж агууламжийг 2016 оны 10 дугаар сард нийт 12 цэгт 356 удаа тодорхойлсноос 6%-д нь АЧС дахь ХА-аас давсан тохиолдол ажиглагджээ.

10 дугаар сард 24 цагийн дунджийн хамгийн их агууламж Зурагт орчимд 101мкг/м3 хүрч АЧС дахь ХА-тай харьцуулахад 2 дахин их, өмнөх онд ажиглагдсан 24 цагийн дунджийн хамгийн их агууламжтай харьцуулахад 1.4 дахин бага байна.

2016 оны 10 дугаар сарын агаарын чанарыг индексээр үнэлэхэд

            Улаанбаатар хотын агаарын чанарыг хянах зарим суурин харуулуудын 2016 оны 10 дугаар сарын дүнд индекс тооцон тухайн орчны агаарын чанарыг үнэлэхэд. 10 дугаар сард гэр хороололд буюу Толгойт орчимд 2 өдөр агаар их бохирдолтой, 10 өдөр агаар дунд зэргийн  бохирдолтой, 16 өдөр агаар бага зэргийн бохирдолтой, 3 өдөр агаар хэвийн түвшин байсан бол томоохон автозамуудын орчимд буюу баруун 4 зам, 13-р хороолол орчимд сарын бүх өдөр агаар бага зэргийн бохирдолтой түвшинд байжээ. Харин Ургах наран хорооллын орчимд 1 өдөр агаар бага зэргийн бохирдолтой түвшинд бусад өдрүүдэд агаар хэвийн болон цэвэр  түвшинд байсан байна (Зураг 5). Агаар дахь гол бохирдуулах бодисууд нь PM10 болон PM2.5 тоосонцор, азотын давхар исэл NO2, хүхэрлэг хий SO2 байлаа (Зураг 6).  

Зураг 5. 2016 оны 10-р сарын хоногийн агаарын чанарын индекс

агаарын чанарын автомат харуулуудад, %-аар

Зураг 6. Улаанбаатар хотын агаар дахь бохирдуулах

бодисуудын агаарын чанарын индекс

 

 

 

ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР

ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС

Текст мэдээний жагсаалт

Гарчиг Үүсгэсэн огноо Хандалт
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.3.12-2018.3.18/ 2018-03-20 54
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.3.05-2018.3.11/ 2018-03-12 302
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2018 оны 2 дугаар сар/ 2018-03-07 250
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.2.26-2018.3.4/ 2018-03-06 311
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.2.19-2018.2.25/ 2018-02-26 460
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.2.12-2018.2.18/ 2018-02-19 388
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2018 оны 1 дүгээр сар/ 2018-02-13 396
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.2.05-2018.2.11/ 2018-02-12 417
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.1.29-2018.2.04/ 2018-02-05 597
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.1.22-2018.1.28/ 2018-01-29 430
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.1.15-2018.1.21/ 2018-01-22 487
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.1.08-2018.1.14/ 2018-01-16 488
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.1.01-2018.1.07/ 2018-01-08 405
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.12.25-2017.12.31/ 2018-01-02 414
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.12.18-2017.12.24/ 2017-12-25 386
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.12.11-2017.12.17/ 2017-12-19 365
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.12.04-2017.12.10/ 2017-12-11 360
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.11.27-2017.12.03/ 2017-12-06 362
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.11.20-2017.11.26/ 2017-11-28 401
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.11.13-2017.11.19/ 2017-11-23 338
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.11.06-2017.11.12/ 2017-11-14 538
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.10.30-2017.11.05/ 2017-11-06 736
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.10.23-2017.10.29/ 2017-10-31 551
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.10.16-2017.10.22/ 2017-10-24 599
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.10.09-2017.10.15/ 2017-10-17 568
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.10.02-2017.10.08/ 2017-10-09 558
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.09.25-2017.10.01/ 2017-10-02 625
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.09.18-2017.09.24/ 2017-09-26 608
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.09.17-2017.09.17/ 2017-09-18 683
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.09.04-2017.09.10/ 2017-09-11 690
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.08.28-2017.09.03/ 2017-09-05 681
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.08.21-2017.08.27/ 2017-08-29 642
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.08.14-2017.08.20/ 2017-08-22 736
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.08.07-2017.08.13/ 2017-08-14 738
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.07.31-2017.08.06/ 2017-08-07 651
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.07.24-2017.07.30/ 2017-07-31 655
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.07.17-2017.07.23/ 2017-07-25 688
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.07.10-2017.07.16/ 2017-07-18 691
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.06.26-2017.07.02/ 2017-07-04 721
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.06.19-2017.06.25/ 2017-06-27 671
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.06.12-2017.06.18/ 2017-06-19 712
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.06.05-2017.06.11/ 2017-06-13 657
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.05.29-2017.06.04/ 2017-06-06 789
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.05.22-2017.05.28/ 2017-05-29 720
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.05.15-2017.05.21/ 2017-05-22 756
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2017 оны 4-р сар/ 2017-05-20 378
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.05.08-2017.05.14/ 2017-05-17 781
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.05.01-2017.05.07/ 2017-05-12 646
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.04.24-2017.04.30/ 2017-05-01 789
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.04.17-2017.04.23/ 2017-04-24 678
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.04.10-2017.04.16/ 2017-04-20 649
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2017 оны 3-р сар/ 2017-04-17 625
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.04.03-2017.04.09/ 2017-04-10 848
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.03.27-2017.04.02/ 2017-04-04 678
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.03.20-2017.03.26/ 2017-03-27 669
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.03.13-2017.03.19/ 2017-03-20 706
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2017 оны 2-р сар/ 2017-03-20 672
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.03.06-2017.03.12/ 2017-03-13 692
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.02.27-2017.03.05/ 2017-03-06 737
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.02.13-2017.02.19/ 2017-02-20 745
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.02.06-2017.02.12/ 2017-02-13 778
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2017 оны 1-р сар/ 2017-02-07 934
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.01.30-2017.02.05/ 2017-02-06 761
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.01.23-2017.01.29/ 2017-01-30 814
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.01.16-2017.01.22/ 2017-01-23 759
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.01.09-2017.01.15/ 2017-01-16 840
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2016 оны 12-р сар/ 2017-01-10 1062
Агаарын чанарын төлөв байдлын 2015 оны тойм 2017-01-09 1103
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.01.02-2017.01.08/ 2017-01-09 709
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.12.26-2017.01.01/ 2017-01-02 689
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.12.19-12.25/ 2016-12-26 668
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.12.12-12.18/ 2016-12-19 747
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2016 оны 11-р сар/ 2016-12-15 681
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.12.05-12.11/ 2016-12-12 739
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.11.28-12.04/ 2016-12-05 747
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.11.21-11.27/ 2016-11-28 824
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2016 оны 10-р сар/ 2016-11-24 778
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.11.14-11.20/ 2016-11-21 768
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.11.07-11.13/ 2016-11-15 917
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.10.31-2016.11.06/ 2016-11-07 711
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.10.24-10.30/ 2016-11-02 653
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.10.17-10.23/ 2016-10-25 779
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.10.10-10.16/ 2016-10-18 682
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.10.03-10.09/ 2016-10-10 697
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.09.26-10.02/ 2016-10-03 696
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.09.19-09.25/ 2016-09-26 767
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.09.12-09.18/ 2016-09-19 723
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.09.05-09.11/ 2016-09-12 677
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.08.29-09.04/ 2016-09-05 681
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.08.22-08.28/ 2016-08-29 679
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.08.15-08.21/ 2016-08-22 730
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.08.08-08.14/ 2016-08-15 708
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.08.01-08.07/ 2016-08-08 723
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.07.25-07.31/ 2016-08-02 738
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.07.18-07.24/ 2016-07-25 806
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.7.04-7.10/ 2016-07-18 753
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.7.11-7.17/ 2016-07-18 957
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.6.27-7.3/ 2016-07-05 904
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.06.13-06.19/ 2016-06-20 1014
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.06.06-06.12/ 2016-06-13 1024
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.05.30-06.05/ 2016-06-07 980
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.05.23-05.29/ 2016-06-03 1079
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.05.16-05.22/ 2016-05-23 1061
Хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015.10-2016.04 сар/ 2016-05-18 928
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.05.09-05.15/ 2016-05-18 889
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.05.02-05.08/ 2016-05-11 1049
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.04.25-05.01/ 2016-05-02 1352
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.04.11-04.17/ 2016-04-18 1231
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.04.04-04.10/ 2016-04-12 1266
Хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015.10-2016.03 сар/ 2016-04-07 1236
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.03.28-04.03/ 2016-04-05 1306
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.03.21-03.27/ 2016-04-01 1173
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.03.14-2016.03.20/ 2016-03-25 1253
Хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015.10-2016.02 сар/ 2016-03-15 972
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.03.07-2016.03.13/ 2016-03-14 1222
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.02.29-2016.03.06/ 2016-03-07 1396
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.02.22-2016.02.28/ 2016-02-29 1283
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.02.15-2016.02.21/ 2016-02-23 1321
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.02.08-2016.02.14/ 2016-02-15 1208
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015.10-2016.01 сар/ 2016-02-08 1171
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.02.01-2016.02.07/ 2016-02-08 1279
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.01.25-2016.01.31/ 2016-02-01 1418
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.01.18-2016.01.24/ 2016-01-25 1551
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.01.11-2016.01.17/ 2016-01-18 1398
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015 оны 10,11,12-р сар/ 2016-01-13 1223
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.01.04-2016.01.10/ 2016-01-11 1359
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.12.28-2016.01.03/ 2016-01-05 1330
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.12.21-12.27/ 2015-12-30 1429
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.12.14-12.20/ 2015-12-22 1385
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.12.07-12.13/ 2015-12-16 1254
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015 оны 10,11-р сар/ 2015-12-04 1130
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.11.23-11.29/ 2015-12-04 1343
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.11.16-11.22/ 2015-11-24 1502
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.11.09-11.15/ 2015-11-18 1318
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015 оны 10-р сар/ 2015-11-14 1048
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.11.02-11.08/ 2015-11-10 1340
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.10.26-11.01/ 2015-11-02 1207
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.10.19-10.25/ 2015-10-30 1481
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 10-р сарын дунд 10 хоногийн мэдээ 2015-10-23 1072
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.10.12-10.18/ 2015-10-20 1667
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.10.05-10.11/ 2015-10-13 1727
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 10-р сарын эхний 10 хоногийн мэдээ 2015-10-12 955
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.9.28-10.04/ 2015-10-08 1678
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 9-р сарын сүүлийн 10 хоногийн мэдээ 2015-10-02 1124
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.9.21-9.27/ 2015-09-30 1599
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.9.14-9.20/ 2015-09-30 1571
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 9-р сарын дунд 10 хоногийн мэдээ 2015-09-22 1084
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.9.07-9.13/ 2015-09-14 1852
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 9-р сарын эхний 10 хоногийн мэдээ 2015-09-12 1478
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.8.31-9.06/ 2015-09-07 1582
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 8-р сарын сүүлийн 10 хоногийн мэдээ 2015-09-02 1205
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.8.24-8.30/ 2015-08-31 1514
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.8.17-8.23/ 2015-08-24 1352
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 8-р сарын дунд 10 хоногийн мэдээ 2015-08-22 1049
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.08.10-2015.08.16/ 2015-08-18 2251
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 8-р сарын эхний 10 хоногийн мэдээ 2015-08-12 1400
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.08.03-2015.08.09/ 2015-08-10 1921
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7-р сарын сүүлийн 10 хоногийн мэдээ 2015-08-05 1466
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7-р сарын дунд 10 хоногийн мэдээ 2015-08-05 1262
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7-р сарын эхний 10 хоногийн мэдээ 2015-08-05 1234
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.07.26-2015.08.01/ 2015-08-05 1916
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.07.13-2015.07.19/ 2015-07-27 1857
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.07.20-2015.07.26/ 2015-07-27 1850
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.06.29-2015.07.05/ 2015-07-06 3466
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 6-р сарын сүүлийн 10 хоногийн мэдээ 2015-07-06 3464
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.06.22-2015.06.28/ 2015-07-01 1960
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 6-р сарын дунд 10 хоногийн мэдээ 2015-06-24 3790
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.06.15-2015.06.21/ 2015-06-23 1933
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.06.08-2015.06.14/ 2015-06-15 2086
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 6-р сарын эхний 10 хоногийн мэдээ 2015-06-15 1623
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.06.01-2015.06.07/ 2015-06-09 2095
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 5-р сарын сүүлийн 10 хоногийн мэдээ 2015-06-08 2509
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.05.25-2015.05.31/ 2015-06-01 1907
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 5-р сарын дунд 10 хоногийн мэдээ 2015-05-25 3814
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.05.18-2015.05.24/ 2015-05-25 2379
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.05.11-2015.05.17/ 2015-05-18 2385
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.05.04-2015.05.10/ 2015-05-12 2493
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 5-р сарын эхний 10 хоногийн мэдээ 2015-05-12 2630
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2014 оны 10-12, 2015 оны 1-4 дүгээр сар/ 2015-05-08 4071
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.04.27-2015.05.03/ 2015-05-08 3186
Агаарын чанарын төлөв байдлын жилийн мэдээ /2014 он/ 2015-05-07 4005
Агаарын чанарын 10 хоногийн мэдээ /2015 оны 4-р сарын эхний 10 хоног/ 2015-05-05 3803
Улаанбаатар - 2018/03/23

5 цаг

-4 24
O
CF
Үзэгдэлгүй

0 м/с

ӨНӨӨДӨР - 2018/03/23

11 51
O
CF
Багавтар үүлтэй

7 м/с

Шинэ мэдээ

Санал асуулга

Та цаг агаарын өдөр тутмын мэдээллээ ямар эх сурвалжаас авдаг вэ?

google play app store