Ажиглалтын мэдээ > Орчны шинжилгээний мэдээ

Хэвлэх

Туул голын усны чанарын 2020 оны 9 дүгээр сарын төлөв байдал

1. Туул голын усны чанар

9 дүгээр сарын 2- 3-нд, хөтөлбөрийн дагуу Туул голын Уубулан, Налайх, Баянзүрх, Зайсан, Сонсголон, Сонгино дээд, Сонгино доод, Шинэ гүүр, Хаданхясаа, Алтанбулаг, мөн Туул голын цутгал Улиастай, Сэлбэ, Дунд голын хяналт-шинжилгээний цэгүүдээс сорьц авч, усны химийн найрлага, чанарын үзүүлэлтүүдийг тодорхойллоо. Шинжилгээний дүнгээс үзэхэд: Улаанбаатар хотоос дээш хэсэгт болон хот орчимд голын усны цахилгаан дамжуулах чанар /эрдэсжилттэй шууд хамааралтай/-ын агууламж хотоос дээш хэсэгт 50- 65 мкСи/см-т хэлбэлзэж, хот орчимд 60- 110 мкСи/см байсан нь өмнөх сараас багассан ба харин хотоос доош хэсэгт өмнөх сараас бага зэрэг ихсэж, 110- 130 мкСи/см-т хэлбэлзэж байлаа.

Туул голын усны цахилгаан дамжуулах чанарын 2019 оны 9 дүгээр сараас 2020 оны 9 дүгээр сарын өөрчлөлтийг дараагийн зурагт үзүүллээ.

1 дүгээр зураг. Туул голын усны цахилгаан дамжуулах сарын чанарын өөрчлөлт

Туул голын дагууд усны ууссан хүчилтөрөгчийн горим хэвийн, Улаанбаатар хотоос дээш болон хот орчимд усны чанар сайн, голын ус маш цэвэр байсан ба түүнчлэн Улаанбаатар хотын хаягдал бохир ус цэвэрлэх Төв цэвэрлэх байгууламжаас цэвэршүүлэгдээд гарч буй хаягдал бохир ус нийлснээс доош буюу Сонгинооос Алтанбулаг хүртэлх хэсэгт ч мөн адил голын усанд их бохирдол, онцгой их бохирдлын түвшинд хүрсэн бохирдолтой үзүүлэлт өмнөх сарын адил ажиглагдаагүй байна. Туул голын Сонгиноос Алтанбулаг хяналт шинжилгээний цэг хүртэлх хэсэгт голын усны ууссан хүчилтөрөгчийн агууламж 7.09- 8.39 мгО/л буюу хэвийн түвшинд байсан ба харин биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч /БХХ5/-ийн агууламж 2.9- 4.8 мгО/л-т хэлбэлзэж /2 дугаар зураг/, Сонгино дээд, доод, Шинэ гүүр, Хаданхясаа цэгийн орчим усны чанарын стандарт MNS4586-98 дахь хүлцэх агууламж /цаашид ХА гэх/-аас бага зэрэг давж, бусад үзүүлэлтээр агууламж ХА-аас давсан тохиолдол илрээгүй байна. Энэ үед Туул голын цутгал Улиастай голын Улаанбаатар цэгийн орчимд усны чанар сайн, цэвэр байсан бол Сэлбэ голын Улаанбаатар цэгийн орчимд нитритийн азот /NО2/-ын 0.050 мгN/л буюу ХА-д хүрсэн ба Дунд голын Улаанбаатар цэгийн орчимд нитритийн азотын агууламж 1.12 мгN/л буюу ХА-аас 2 дахин давсан бохирдол илэрчээ.

Туул голын усны шинжилгээний 2020 оны 9 дүгээр сарын дүнг усны чанарыг илэрхийлэх гол үзүүлэлтүүдээр усны чанарын стандарт MNS4586-98 дахь хүлцэх агууламжтай харьцуулан 1 дүгээр хүснэгтэд үзүүллээ.

1 дүгээр хүснэгт

Хяналтын цэг / Үзүүлэлт

О2, мг/л

БХХ5,мг/л

NH­4, мг/л

NО­2, мг/л

NО­3, мг/л

Рэрд, мг/л

Усны чанарын стандарт дахь /ХА/

6<

3

0.5

0.02

9.0

0.1

   Туул- Уубулан

9.37

2.3

0.07

0.003

0.14

0.005

   Туул- Зайсан

8.23

1.6

0.20

0.004

0.32

0.022

   Туул- Сонгино доод

8.39

4.8

0.42

0.004

0.57

0.017

   Туул- Алтанбулаг

7.09

2.9

0.46

0.005

1.21

0.035

Тайлбар: БХХ5-биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч, MNS4586-98 усны чанарын стандарт дахь хүлцэх агууламжаас давсан үзүүлэлтүүдийг тодруулав.

Туул голын усны чанарыг илэрхийлэх гол үзүүлэлтүүдийн 2019 оны 9 дүгээр сараас 2020 оны 9 дүгээр сарын дүнг усны чанарын стандарт дахь ХА-тай харьцуулан дараагийн зургуудад харууллаа.

2 дугаар зураг. Туул голын усан дахь биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгчийн сарын өөрчлөлт

3 дугаар зураг. Туул голын усан дахь аммонийн азотын сарын өөрчлөлт

 

2. Улаанбаатар хотын хаягдал бохир ус цэвэрлэх байгууламжуудын усны хяналт шинжилгээ

2020 оны 9 дүгээр сарын 3-нд, Улаанбаатар хотын хаягдал бохир ус цэвэрлэх 3 байгууламж /цаашид ЦБ гэх/-ийн хаягдал бохир ус орж байгаа болон цэвэршүүлээд гарч байгаа цэгүүдээс авсан 6 сорьцонд хийсэн шинжилгээний дүнг MNS 4943-2015 “Хаягдал ус”-ны стандартад заагдсан хүрээлэн байгаа орчинд нийлүүлж болох хаягдал усан дахь бохирдуулах бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (цаашид ЗДХ гэх)-тэй харьцуулан 2 дугаар хүснэгтэд үзүүллээ. 

2 дугаар хүснэгт

Хаягдал бохир ус цэвэрлэх байгууламж

Сорьц авсан цэг

pH

Ж/б, мг/л

БХХ5, мг/л

ХХХ, мг/л

NH4, мг/л

NO2, мг/л

NO3, мг/л

Цэвэршилт, %

MNS4943:2015 /ЗДХ/

 

6- 9

30

20

20

15

 

Төв ЦБ

Орох

6.70

340

795

1031

 

 

 

59.0

Гарах

7.02

115

326

234

17.67

0.017

0.16

Нисэхийн ЦБ

Орох

5.85

1920

1475

675

 

 

 

88.6

Гарах

6.91

542

168

131

18.24

0.014

0.92

Био орон сууц ЦБ

Орох

6.57

162

368

703

 

 

 

90.0

Гарах

7.09

24.0

36.5

65.6

16.78

0.034

1.64

Тайлбар: Ж/б-Жинлэгдэх бодис, БХХ5-Биохимийн Хэрэгцээт Хүчилтөрөгч, ХХХ-Химийн Хэрэгцээт Хүчилтөрөгч, MNS4943:2015 хаягдал усны стандартад заагдсан хүрээлэн байгаа орчинд нийлүүлж болох хаягдал усан дахь бохирдуулах бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээээс давсан үзүүлэлтүүдийг тодруулав.

Шинжилгээний дүнгээс үзэхэд цэвэрлэх байгууламжуудаас гарч байгаа ус 59%- 90%-ийн цэвэршүүлэлттэй байсан ба үүнээс Толгойт дахь Төв ЦБ-ийн хаягдал бохир ус цэвэршүүлэх чадвар 59% /4 дүгээр зураг/, цэвэршүүлээд гарч буй хаягдал бохир усан дахь нийт азот, жинлэгдсэн бодис, биохимийн болон химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгчийн агууламж ЗДХ-ээс 1.2- 16 дахин, Нисэхийн ЦБ 88.6% цэвэршүүлж, гарч буй хаягдал бохир усан дахь нийт азот, жинлэгдсэн бодис, биохимийн болон химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгчийн агууламж ЗДХ-ээс 1.3- 18 дахин давж, Био орон сууц ЦБ 90% цэвэршүүлж, гарч буй хаягдал бохир усан дахь нийт азот, биохимийн болон химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгчийн агууламж тус тус ЗДХ-ээс 1.2- 3 дахин давсан бохирдолтой усыг Туул голд нийлүүлж байлаа.

Толгойт дахь Төв ЦБ-ийн 2019 оны 9 дүгээр сараас 2020 оны 9 дүгээр сарын хаягдал бохир ус цэвэршүүлсэн чадварыг дараагийн зурагт үзүүллээ.

4 дүгээр зураг. Төв цэвэрлэх байгууламжийн хаягдал бохир ус цэвэршүүлэх чадвар, %

 

Дүгнэлт, Туул голын усанд 2020 оны 9 дүгээр сард хийсэн хяналт шинжилгээний дүнгээс үзэхэд голын усны цахилгаан дамжуулах чанар /эрдэсжилттэй шууд хамааралтай/-ын агууламж Улаанбаатар хотоос дээш хэсэгт болон хот орчимд өмнөх сараас багасаж ба хотоос доош хэсэгт ихэссэн байна.

Туул голын усны ууссан хүчилтөрөгчийн горим дагуудаа /Улаанбаатар хотоос дээш болон хот орчимд болон доош/ хэвийн байсан ба Улаанбаатар хотоос дээш болон хот орчимд усны чанарын стандарт MNS4586-98 дахь хүлцэх агууламж /цаашид ХА гэх/-аас давсан бохирдолгүй, голын усны чанар өмнөх сарын адил сайн, бохирдолгүй, цэвэр байлаа.

Улаанбаатар хотын хаягдал бохир ус цэвэрлэх Төв цэвэрлэх байгууламжаас цэвэршүүлэгдээд гарч буй хаягдал бохир ус нийлснээс доош буюу Сонгинооос Алтанбулаг хүртэлх хэсэгт голын усан дахь бохирдол их бохирдол, онцгой их бохирдлын түвшинд хүрсэн тохиолдол өмнөх сарын адил ажиглагдаагүй бөгөөд зөвхөн Сонгино дээд, доод, Шинэ гүүр, Хаданхясаа цэгийн орчим голын усанд бага зэргийн органик бохирдол илэрч, бусад үзүүлэлтүүдээр бохирдолгүй байлаа. Энэ үед Туул голын цутгал Улиастай голын Улаанбаатар цэгийн орчимд усны чанар сайн, голын ус цэвэр байсан бол Сэлбэ голын Улаанбаатар цэгийн орчимд голын усанд нитритийн азотын бохирдол стандартад хүрч, Дунд голын Улаанбаатар цэгийн орчимд голын усанд нитритийн азотын бохирдол илэрсэн байна.

9 дүгээр сард Туул голын усны урсац сайн, усны түвшин олон жилийн дундаж орчимд байсан нь голын усны чанарт нөлөөлж, Улаанбаатар хотоос доош буюу бохирдол ихтэй хэсгийн усны чанар харьцангуй сайн, бохирдлын түвшин бага хэвээр байлаа.

Энэ үед Толгойт дахь хаягдал бохир ус цэвэрлэх байгууламж /цаашид ЦБ гэх/ Төв ЦБ-ийн цэвэршүүлэх чадвар 59%, Нисэхийн ЦБ-ийн цэвэршүүлэх чадвар 89%, Био орон сууцны ЦБ 90%-тай цэвэршүүлсэн хаягдал усыг Туул голд нийлүүлж байлаа.

 

Я.Эрдэнэбаяр, Усны чанарын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Текст мэдээний жагсаалт

Гарчиг Үүсгэсэн огноо Хандалт
Туул голын усны чанарын 2020 оны 9 дүгээр сарын төлөв байдал 2020-10-22 39
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.10.12-2020.10.18/ 2020-10-19 183
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.10.05-2020.10.11/ 2020-10-12 400
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.09.28-2020.10.04/ 2020-10-07 642
Туул голын усны чанарын 2020 оны 8 дугаар сарын төлөв байдал 2020-09-30 136
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.09.21-2020.09.27/ 2020-09-28 791
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.09.14-2020.09.20/ 2020-09-21 1019
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.09.07-2020.09.13/ 2020-09-14 1195
Туул голын усны чанарын 2020 оны 7 дугаар сарын төлөв байдал 2020-09-07 344
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.08.31-2020.09.06/ 2020-09-07 1177
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.08.24-2020.08.30/ 2020-09-01 1177
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.08.17-2020.08.23/ 2020-08-24 1163
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.08.10-2020.08.16/ 2020-08-18 1170
Туул голын усны чанарын 2020 оны 6 дугаар сарын төлөв байдал 2020-08-17 375
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.08.03-2020.08.09/ 2020-08-12 1150
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.07.27-2020.08.02/ 2020-08-03 1145
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.07.20-2020.07.26/ 2020-07-27 1140
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.07.13-2020.07.19/ 2020-07-20 1138
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.06.29-2020.07.05/ 2020-07-06 1167
Улаанбаатар хотын хөрсний чанарын 2019 оны төлөв байдлын тойм 2020-07-03 1696
Улаанбаатар хотын хөрсний чанарын 2019 оны төлөв байдлын тойм 2020-07-03 381
Хөрсний чанарын 2018 оны төлөв байдлын тойм 2020-07-03 1434
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.06.22-2020.06.28/ 2020-06-29 1170
Туул голын усны чанарын 2020 оны 5 дугаар сарын төлөв байдал 2020-06-22 660
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.06.15-2020.06.21/ 2020-06-22 1180
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.06.08-2020.06.14/ 2020-06-15 1209
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.06.01-2020.06.07/ 2020-06-08 1179
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.05.25-2020.05.31/ 2020-06-02 1178
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.05.18-2020.05.24/ 2020-05-26 1175
Туул голын усны чанарын 2020 оны 4 дүгээр сарын төлөв байдал 2020-05-20 874
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.05.11-2020.05.17/ 2020-05-18 1174
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.05.04-2020.05.10/ 2020-05-11 1160
Улаанбаатар хотын 2020 оны 4 дүгээр сарын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2020-05-06 1186
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.04.27-2020.05.03/ 2020-05-04 1168
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.04.20-2020.04.26/ 2020-04-27 1173
Туул голын усны чанарын 2020 оны 3 дугаар сарын төлөв байдал 2020-04-27 981
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.04.13-2020.04.19/ 2020-04-20 1171
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.04.06-2020.04.12/ 2020-04-13 1181
Туул голын усны чанарын 2020 оны 2 дугаар сарын төлөв байдал 2020-04-09 938
Улаанбаатар хотын 2020 оны 3 дугаар сарын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2020-04-08 1178
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.03.30-2020.04.05/ 2020-04-06 1178
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.03.23-2020.03.29/ 2020-03-30 1191
Туул голын усны чанарын 2020 оны 1 дүгээр сарын төлөв байдал 2020-03-26 1024
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.03.16-2020.03.22/ 2020-03-23 1194
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.03.09-2020.03.15/ 2020-03-17 1214
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.03.02-2020.03.08/ 2020-03-17 1224
Улаанбаатар хотын 2020 оны 2 дугаар сарын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2020-03-06 1716
Туул голын усны чанарын 2019 оны 12 дугаар сарын төлөв байдал 2020-03-04 1571
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.02.24-2020.03.01/ 2020-03-02 1637
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.02.17-2020.02.23/ 2020-02-27 1596
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.02.10-2020.02.16/ 2020-02-17 1433
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.02.03-2020.02.09/ 2020-02-10 1421
Улаанбаатар хотын 2020 оны 1 дүгээр сарын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2020-02-04 1464
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.01.27-2020.02.02/ 2020-02-03 1536
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.01.20-01.26/ 2020-01-27 1616
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.01.13-01.19/ 2020-01-20 1770
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.01.06-01.12/ 2020-01-13 1688
Туул голын усны чанарын 2019 оны 11 дүгээр сарын төлөв байдал 2020-01-09 1674
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.12.30-2020.01.05/ 2020-01-06 1748
Улаанбаатар хотын 2019 оны 12 дугаар сарын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2020-01-06 1692
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.12.23-12.29/ 2019-12-30 1795
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.12.16-12.22/ 2019-12-23 1769
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.12.09-12.15/ 2019-12-20 1916
Туул голын усны чанарын 2019 оны 10 дугаар сарын төлөв байдал 2019-12-10 1883
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.12.02-12.08/ 2019-12-09 2030
Улаанбаатар хотын 2019 оны 11 дүгээр сарын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2019-12-06 2095
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.11.25-12.01/ 2019-12-02 2082
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.11.18-11.24/ 2019-11-28 2172
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.11.11-11.17/ 2019-11-18 2463
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.11.04-11.10/ 2019-11-11 2486
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.10.28-11.03/ 2019-11-04 2684
Улаанбаатар хотын 2019 оны 10 дугаар сарын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2019-11-04 2418
Туул голын усны чанарын 2019 оны 9 дүгээр сарын төлөв байдал 2019-10-30 2789
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.10.21-10.27/ 2019-10-28 2898
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.10.14-10.20/ 2019-10-21 2909
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.10.07-10.13/ 2019-10-14 3113
Туул голын усны чанарын 2019 оны 8 дугаар сарын төлөв байдал 2019-10-08 3443
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.09.30-10.06/ 2019-10-07 2971
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.09.23-09.29/ 2019-10-02 3055
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.09.16-09.22/ 2019-09-23 2543
Туул голын усны чанарын 2019 оны 7 дугаар сарын төлөв байдал 2019-09-16 3533
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.09.09-09.15/ 2019-09-16 2680
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.09.02-09.08/ 2019-09-09 2530
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.08.26-09.01/ 2019-09-04 2354
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.08.19-08.25/ 2019-08-26 2255
Туул голын усны чанарын 2019 оны 6 дугаар сарын төлөв байдал 2019-08-22 3623
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.08.12-08.18/ 2019-08-20 2376
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.08.05-08.11/ 2019-08-13 3369
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.07.29-08.04/ 2019-08-06 2548
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.07.22-07.28/ 2019-07-30 2387
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.07.15-07.21/ 2019-07-22 2642
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.07.08-07.14/ 2019-07-16 2458
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.07.01-07.07/ 2019-07-08 2883
Туул голын усны чанарын 2019 оны 5 дугаар сарын төлөв байдал 2019-07-02 3451
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.06.24-06.30/ 2019-07-01 2848
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.06.17-06.23/ 2019-06-24 2425
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.06.10-06.16/ 2019-06-17 2325
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.06.03-06.09/ 2019-06-10 2260
Туул голын усны чанарын 2019 оны 4 дүгээр сарын төлөв байдал 2019-06-03 3099
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.05.27-06.02/ 2019-06-03 2707
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.05.20-05.26/ 2019-05-28 2450
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.05.13-05.19/ 2019-05-20 2378
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.05.06-05.12/ 2019-05-14 2569
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2018 оны 10-12, 2019 оны 1-4 дүгээр сар/ 2019-05-07 2442
Туул голын усны чанарын 2019 оны 3 дугаар сарын төлөв байдал 2019-05-06 2368
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.04.29-05.05/ 2019-05-06 2749
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.04.22-04.28/ 2019-04-29 2618
Улаанбаатар хотын 2019 оны 3 дугаар сарын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2019-04-22 2211
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.04.15-04.21/ 2019-04-22 2408
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.04.08-04.14/ 2019-04-15 2212
Туул голын усны чанарын 2019 оны 2 дугаар сарын төлөв байдал 2019-04-08 2786
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.04.01-04.07/ 2019-04-08 2454
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.03.25-03.31/ 2019-04-02 2322
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.03.18-03.24/ 2019-03-25 2309
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.03.11-03.17/ 2019-03-18 2568
Туул голын усны чанарын 2019 оны 1 дүгээр сарын төлөв байдал 2019-03-11 2944
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.03.04-03.10/ 2019-03-11 2771
Улаанбаатар хотын 2019 оны 2 дугаар сарын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2019-03-05 3141
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.02.25-03.03/ 2019-03-04 2309
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.02.18-02.24/ 2019-02-25 2310
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.02.11-02.17/ 2019-02-18 2296
Улаанбаатар хотын 2019 оны 1 дүгээр сарын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2019-02-13 2413
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.02.04-02.10/ 2019-02-12 2241
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.01.28-02.03/ 2019-02-04 2511
Туул голын усны чанарын 2018 оны 12 дугаар сарын төлөв байдал 2019-02-01 2270
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.01.21-01.27/ 2019-01-28 2289
Туул голын усны чанарын 2018 оны 11 дүгээр сарын төлөв байдал 2019-01-25 2348
Туул голын усны чанарын 2018 оны 10 дугаар сарын төлөв байдал 2019-01-24 2160
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.01.14-01.20/ 2019-01-21 2204
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.01.07-01.13/ 2019-01-14 2323
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.01.01-01.06/ 2019-01-07 2531
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.12.24-12.30/ 2019-01-07 2451
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.12.17-12.23/ 2019-01-07 2205
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.12.10-12.16/ 2018-12-17 2576
Улаанбаатар хотын 2018 оны 11 дүгээр сарын хүйтний улиралын агаарын чанарын төлөв байдал 2018-12-11 2363
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.12.03-12.09/ 2018-12-10 2332
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.11.26-12.02/ 2018-12-03 2521
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.11.19-11.25/ 2018-11-27 2476
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.11.12-11.18/ 2018-11-19 2214
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.11.05-11.11/ 2018-11-13 2298
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.10.29- 11.04/ 2018-11-06 2082
Туул голын усны чанарын 2018 оны 9 дүгээр сарын төлөв байдал 2018-11-05 2368
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.10.22-10.28/ 2018-10-30 2296
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.10.15-10.21/ 2018-10-23 2213
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.10.08-10.14/ 2018-10-15 2607
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.10.01-10.07/ 2018-10-08 2873
Туул голын усны чанарын 2018 оны 8 дугаар сарын төлөв байдал 2018-10-03 3023
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.09.24-09.30/ 2018-10-01 2992
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.09.17-09.23/ 2018-09-24 2799
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.09.10-09.16/ 2018-09-17 2852
Туул голын усны чанарын 2018 оны 7 дугаар сарын төлөв байдал 2018-09-12 2399
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.09.03-09.09/ 2018-09-10 2380
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.08.27-09.02/ 2018-09-03 2466
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.08.20-08.26/ 2018-08-27 2569
Туул голын усны чанарын 2018 оны 6 дугаар сарын төлөв байдал 2018-08-22 2481
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.08.13-08.19/ 2018-08-20 2304
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.08.06-08.12/ 2018-08-14 2274
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.07.30-08.05/ 2018-08-06 2622
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.07.23-07.29/ 2018-07-31 2277
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.07.16-07.22/ 2018-07-23 2704
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.07.09-07.15/ 2018-07-17 2048
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.07.02-07.08/ 2018-07-09 2400
Туул голын усны чанарын 2018 оны 5 дугаар сарын төлөв байдал 2018-07-03 2953
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.06.25-07.01/ 2018-07-02 2664
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.06.18-06.24/ 2018-06-27 2291
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.06.11-06.17/ 2018-06-19 2008
Хөрсний чанарын 2017 оны төлөв байдлын тойм 2018-06-15 10345
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.06.04-06.10/ 2018-06-11 2410
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.05.28-06.03/ 2018-06-05 1999
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.05.21-27/ 2018-05-29 2276
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.05.14-05.20/ 2018-05-22 1846
Туул голын усны чанарын 2018 оны 4 дүгээр сарын төлөв байдал 2018-05-18 3293
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.05.07-05.13/ 2018-05-15 2821
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.04.30-05.06/ 2018-05-07 2403
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.04.23-04.29/ 2018-05-01 2223
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.4.16-23/ 2018-04-25 2117
Туул голын усны чанарын 2018 оны 3 дугаар сарын төлөв байдал 2018-04-23 2968
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.4.9-4.16/ 2018-04-17 2958
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2018-04-13 3240
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.3.26-2018.4.2/ 2018-04-10 2603
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.4.2-2018.4.9/ 2018-04-10 2804
Туул голын усны чанарын 2018 оны 2 дугаар сарын төлөв байдал 2018-04-04 2957
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.3.19-2018.3.25/ 2018-03-27 2598
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.3.12-2018.3.18/ 2018-03-20 2495
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.3.05-2018.3.11/ 2018-03-12 2703
Туул голын усны чанарын 2018 оны 1 дүгээр сарын төлөв байдал 2018-03-07 4260
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2018 оны 2 дугаар сар/ 2018-03-07 2697
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.2.26-2018.3.4/ 2018-03-06 2381
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.2.19-2018.2.25/ 2018-02-26 2695
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.2.12-2018.2.18/ 2018-02-19 2788
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2018 оны 1 дүгээр сар/ 2018-02-13 2795
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.2.05-2018.2.11/ 2018-02-12 2654
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.1.29-2018.2.04/ 2018-02-05 2990
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.1.22-2018.1.28/ 2018-01-29 2769
Туул голын усны чанарын 2017 оны 12 дугаар сарын төлөв байдал 2018-01-26 3346
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.1.15-2018.1.21/ 2018-01-22 2832
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.1.08-2018.1.14/ 2018-01-16 2899
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.1.01-2018.1.07/ 2018-01-08 2476
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.12.25-2017.12.31/ 2018-01-02 2700
Туул голын усны чанарын 2017 оны 11 дүгээр сарын төлөв байдал 2017-12-25 3129
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.12.18-2017.12.24/ 2017-12-25 2450
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.12.11-2017.12.17/ 2017-12-19 2346
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.12.04-2017.12.10/ 2017-12-11 2374
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.11.27-2017.12.03/ 2017-12-06 2970
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.11.20-2017.11.26/ 2017-11-28 2644
Туул голын усны чанарын 2017 оны 10 дугаар сарын төлөв байдал 2017-11-27 2793
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.11.13-2017.11.19/ 2017-11-23 2703
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.11.06-2017.11.12/ 2017-11-14 2474
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.10.30-2017.11.05/ 2017-11-06 3298
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.10.23-2017.10.29/ 2017-10-31 3135
Туул голын усны чанарын 2017 оны 9 дүгээр сарын төлөв байдал 2017-10-27 3256
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.10.16-2017.10.22/ 2017-10-24 2800
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.10.09-2017.10.15/ 2017-10-17 2374
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.10.02-2017.10.08/ 2017-10-09 2535
Туул голын усны чанарын 2017 оны 8 дугаар сарын төлөв байдал 2017-10-03 3597
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.09.25-2017.10.01/ 2017-10-02 2442
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.09.18-2017.09.24/ 2017-09-26 2658
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.09.17-2017.09.17/ 2017-09-18 2471
Туул голын усны чанарын 2017 оны 7 дугаар сарын төлөв байдал 2017-09-13 3076
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.09.04-2017.09.10/ 2017-09-11 2447
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.08.28-2017.09.03/ 2017-09-05 2410
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.08.21-2017.08.27/ 2017-08-29 2673
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.08.14-2017.08.20/ 2017-08-22 2607
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.08.07-2017.08.13/ 2017-08-14 2761
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.07.31-2017.08.06/ 2017-08-07 2430
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.07.24-2017.07.30/ 2017-07-31 2450
Туул голын усны чанарын 2017 оны 6 дугаар сарын төлөв байдал 2017-07-26 3014
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.07.17-2017.07.23/ 2017-07-25 2387
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.07.10-2017.07.16/ 2017-07-18 2405
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.06.26-2017.07.02/ 2017-07-04 2397
Туул голын усны чанарын 2017 оны 5 дугаар сарын төлөв байдал 2017-06-30 2781
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.06.19-2017.06.25/ 2017-06-27 2226
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.06.12-2017.06.18/ 2017-06-19 2407
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.06.05-2017.06.11/ 2017-06-13 2299
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.05.29-2017.06.04/ 2017-06-06 2487
Туул голын усны чанарын 2017 оны 4 дүгээр сарын төлөв байдал 2017-05-31 2766
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.05.22-2017.05.28/ 2017-05-29 2298
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.05.15-2017.05.21/ 2017-05-22 2433
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2017 оны 4-р сар/ 2017-05-20 2198
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.05.08-2017.05.14/ 2017-05-17 2383
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.05.01-2017.05.07/ 2017-05-12 2264
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.04.24-2017.04.30/ 2017-05-01 3825
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.04.17-2017.04.23/ 2017-04-24 2403
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.04.10-2017.04.16/ 2017-04-20 2285
Сэлэнгэ аймгийн гадаргын усны чанарын 2017 оны 3 дугаар сарын тойм 2017-04-18 2933
Баян-Өлгий аймгийн гадаргын усны чанарын 2017 оны 3 дугаар сарын тойм 2017-04-17 2959
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2017 оны 3-р сар/ 2017-04-17 2317
Дорнод аймгийн гадаргын усны чанарын 2017 оны 3 дугаар сарын төлөв байдал 2017-04-14 3038
Орхон аймгийн гадаргын усны чанарын 2017 оны 3 дугаар сарын тойм 2017-04-13 3145
Туул голын усны чанарын 2017 оны 3 дугаар сарын төлөв байдал 2017-04-12 2517
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.04.03-2017.04.09/ 2017-04-10 2476
Завхан аймгийн гадаргын усны чанарын 2017 оны 3 дугаар сарын тойм 2017-04-09 2369
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.03.27-2017.04.02/ 2017-04-04 2316
Орхон аймгийн гадаргын усны чанарын 2017 оны 2 дугаар сарын тойм 2017-03-29 2352
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.03.20-2017.03.26/ 2017-03-27 2414
Туул голын усны чанарын 2017 оны 2 дугаар сарын төлөв байдал 2017-03-27 2415
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.03.13-2017.03.19/ 2017-03-20 2416
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2017 оны 2-р сар/ 2017-03-20 2723
Туул голын усны чанарын 2017 оны 1 дүгээр сарын төлөв байдал 2017-03-17 2397
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.03.06-2017.03.12/ 2017-03-13 2373
Орхон аймгийн гадаргын усны чанарын 2017 оны 1 дүгээр сарын тойм 2017-03-09 2311
Баян-Өлгий аймгийн гадаргын усны чанарын 2017 оны 1 дүгээр сарын тойм 2017-03-09 2486
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.02.27-2017.03.05/ 2017-03-06 2398
Орон нутгийн хөрсний чанарын төлөв байдлын тойм 2017-02-22 11435
Улаанбаатар хотын хөрсний чанарын 2016 оны төлөв байдлын тойм 2017-02-22 11545
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.02.13-2017.02.19/ 2017-02-20 2280
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.02.06-2017.02.12/ 2017-02-13 2503
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2017 оны 1-р сар/ 2017-02-07 3506
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.01.30-2017.02.05/ 2017-02-06 2471
Завхан аймгийн Улиастай сумын хаягдал ус цэвэрлэх байгууламжийн хаягдал бохир усны 2016 оны 12 дугаар сарын хяналт-шинжилгээ 2017-02-01 2386
Сэлэнгэ аймгийн гадаргын усны чанарын 2016 оны 12 дугаар сарын тойм 2017-01-31 2464
Дорнод аймгийн гадаргын усны чанарын 2016 оны 12 дугаар сарын тойм 2017-01-30 2699
Ховд аймгийн Жаргалант сумын Төв Цэвэрлэх Байгууламж ба хаягдал бохир усны 2016 оны 12 дугаар сарын хяналт-шинжилгэ 2017-01-30 3507
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.01.23-2017.01.29/ 2017-01-30 2477
Хөвсгөл аймгийн гадаргын усны чанарын 2016 оны 12 дугаар сарын тойм 2017-01-27 2577
Архангай аймгийн гадаргын усны чанарын 2016 оны 12 дугаар сарын тойм 2017-01-27 2404
Дархан-Уул аймгийн гадаргын усны чанарын 2016 оны 12 дугаар сарын тойм 2017-01-25 2538
Орхон аймгийн гадаргын усны чанарын 2016 оны 11 дүгээр сарын тойм 2017-01-23 2497
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.01.16-2017.01.22/ 2017-01-23 2364
Орхон аймгийн гадаргын усны чанарын 2016 оны 12 дугаар сарын тойм 2017-01-23 2194
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.01.09-2017.01.15/ 2017-01-16 2515
Баянхонгор аймгийн гадаргын усны чанарын 2016 оны 11 дүгээр сарын тойм 2017-01-11 2473
Булган аймгийн гадаргын усны чанарын 2016 оны 11 дүгээр сарын тойм 2017-01-11 2814
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2016 оны 12-р сар/ 2017-01-10 3281
Агаарын чанарын төлөв байдлын 2015 оны тойм 2017-01-09 3562
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.01.02-2017.01.08/ 2017-01-09 2305
Баян-Өлгий аймгийн гадаргын усны чанарын 2016 оны 11 дүгээр сарын тойм 2017-01-08 2465
Дорнод аймгийн гадаргын усны чанарын 2016 оны 11 дүгээр сарын тойм 2017-01-08 2425
Сэлэнгэ аймгийн гадаргын усны чанарын 2016 оны 11 дүгээр сарын тойм 2017-01-05 2344
Өвөрхангай аймгийн гадаргын усны чанарын 2016 оны 11 дүгээр сарын тойм 2017-01-04 2286
Ховд аймгийн гадаргын усны чанарын 2016 оны 11 дүгээр сарын тойм 2017-01-04 2232
Хөвсгөл аймгийн гадаргын усны чанарын 2016 оны 11 дүгээр сарын тойм 2017-01-02 2183
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.12.26-2017.01.01/ 2017-01-02 2405
Архангай аймгийн гадаргын усны чанарын 2016 оны 11 дүгээр сарын тойм 2017-01-02 1991
Завхан аймгийн гадаргын усны чанарын 2016 оны 11 дүгээр сарын тойм 2017-01-02 2021
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.12.19-12.25/ 2016-12-26 2184
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.12.12-12.18/ 2016-12-19 2404
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2016 оны 11-р сар/ 2016-12-15 2404
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.12.05-12.11/ 2016-12-12 2452
Туул голын усны чанарын усны чанарын 2016 оны 10 дугаар сарын төлөв байдал 2016-12-08 2105
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.11.28-12.04/ 2016-12-05 2298
Орхон аймгийн гадаргын усны чанарын 2016 оны 9 дүгээр сарын тойм 2016-11-30 2037
Завхан аймгийн гадаргын усны чанарын 2016 оны 10 дугаар сарын тойм 2016-11-29 2919
Говь-Алтай аймгийн гадаргын усны чанарын 2016 оны 10 дугаар сарын тойм 2016-11-28 2100
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.11.21-11.27/ 2016-11-28 2451
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2016 оны 10-р сар/ 2016-11-24 2667
Увс аймгийн гадаргын усны чанарын 2016 оны 10 дугаар сарын тойм 2016-11-24 2140
Хэнтий аймгийн гадаргын усны чанарын 2016 оны 9 дүгээр сарын тойм 2016-11-24 2325
Хөвсгөл аймгийн гадаргын усны чанарын 2016 оны 10 дугаар сарын тойм 2016-11-24 2297
Сэлэнгэ аймгийн гадаргын усны чанарын 2016 оны 10 дугаар сарын тойм 2016-11-23 2065
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.11.14-11.20/ 2016-11-21 2500
Ховд аймгийн гадаргын усны чанарын 2016 оны 10 дугаар сарын тойм 2016-11-18 1857
Өвөрхангай аймгийн гадаргын усны чанарын 2016 оны 10 дугаар сарын тойм 2016-11-17 2113
Архангай аймгийн гадаргын усны чанарын 2016 оны 10 дугаар сарын тойм 2016-11-16 1992
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.11.07-11.13/ 2016-11-15 2346
Туул голын усны чанарын 2016 оны эхний 10 сарын төлөв байдал, бохирдлын эх үүсвэр 2016-11-11 2447
Өвөрхангай аймгийн гадаргын усны чанарын 2016 оны 9 дүгээр сарын тойм 2016-11-11 2005
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.10.31-2016.11.06/ 2016-11-07 2365
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.10.24-10.30/ 2016-11-02 2272
Баянхонгор аймгийн гадаргын усны чанарын 2016 оны 9 дүгээр сарын тойм 2016-11-01 2105
Архангай аймгийн гадаргын усны чанарын 2016 оны 9 дүгээр сарын тойм 2016-10-28 2268
Баян-Өлгий аймгийн гадаргын усны чанарын 2016 оны 9 дүгээр сарын тойм 2016-10-27 1999
Увс аймгийн гадаргын усны чанарын 2016 оны 9 дүгээр сарын тойм 2016-10-27 1956
Туул голын усны чанарын усны чанарын 2016 оны 9 дүгээр сарын төлөв байдал 2016-10-26 2038
Говь-Алтай аймгийн гадаргын усны чанарын 2016 оны 9 дүгээр сарын тойм 2016-10-26 1990
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.10.17-10.23/ 2016-10-25 2465
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.10.10-10.16/ 2016-10-18 2412
Ховд аймгийн гадаргын усны чанарын 2016 оны 9 дүгээр сарын тойм 2016-10-17 1953
Сэлэнгэ аймгийн гадаргын усны чанарын 2016 оны 9 дүгээр сарын тойм 2016-10-14 2050
Дархан-Уул аймгийн гадаргын усны чанарын 2016 оны 9 дүгээр сарын тойм 2016-10-13 1966
Хөвсгөл аймгийн гадаргын усны чанарын 2016 оны 9 дүгээр сарын тойм 2016-10-11 2268
Дорнод аймгийн гадаргын усны чанарын 2016 оны 9 дүгээр сарын тойм 2016-10-10 1946
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.10.03-10.09/ 2016-10-10 2461
Туул голын усны чанарын 2016 оны 8 дугаар сарын төлөв байдал 2016-10-10 2472
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.09.26-10.02/ 2016-10-03 2493
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.09.19-09.25/ 2016-09-26 2489
Туул голын хяналт-шинжилгээ ба усны чанарын өнөөгийн түвшин, Улаанбаатар хотын цэвэрлэх байгууламжийн хяналт-шинжилгээ ба Төв цэвэрлэх байгууламжийн цэвэршүүлэлтийн түвшин 2016-09-19 3202
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.09.12-09.18/ 2016-09-19 2423
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.09.05-09.11/ 2016-09-12 2411
ДОРНОД АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 8 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-09-07 1900
АРХАНГАЙ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 08-Р САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-09-06 1850
БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 8 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-09-06 1814
УСНЫ ЧАНАРЫН 2016 ОНЫ 8 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ТОЙМ 2016-09-06 1982
ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 8 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-09-06 1716
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 8 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ТОЙМ 2016-09-05 1768
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.08.29-09.04/ 2016-09-05 2460
БУЛГАН АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 8 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-09-05 1696
ЗАВХАН АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ НАЙМ ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-09-05 1702
УВС АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-09-02 1870
ОРХОН АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 8 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-09-02 1820
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.08.22-08.28/ 2016-08-29 2354
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.08.15-08.21/ 2016-08-22 2435
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.08.08-08.14/ 2016-08-15 2493
ТУУЛ ГОЛЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 7 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-08-09 1937
АРХАНГАЙ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 07-Р САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-08-09 2064
БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 7 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-08-09 2580
ХОВД АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 7 ДУГААР САРЫН ТОЙМ 2016-08-09 1968
ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 7 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-08-09 1851
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.08.01-08.07/ 2016-08-08 2294
ОРХОН АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 7 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-08-04 2629
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 7 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-08-03 1995
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.07.25-07.31/ 2016-08-02 2458
ЗАВХАН АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ ДОЛООДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-08-02 1848
СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-08-02 1853
ДОРНОД АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 7 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-08-02 1831
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ТОЙМ МЭДЭЭ 2016-08-02 1727
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.07.18-07.24/ 2016-07-25 2493
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.7.04-7.10/ 2016-07-18 2446
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.7.11-7.17/ 2016-07-18 2796
БУЛГАН АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 6 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-07-07 2165
ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 6 ДУГААР САРЫН ТОЙМ 2016-07-07 2066
АРХАНГАЙ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 06-Р САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-07-06 1953
ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 6 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-07-06 1858
ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН 2016 ОНЫ 6 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ТОЙМ 2016-07-06 2286
ХОВД АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 6 ДУГААР САРЫН ТОЙМ 2016-07-06 1963
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 06 САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-07-06 2211
ОРХОН АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 6 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ТОЙМ 2016-07-06 1920
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.6.27-7.3/ 2016-07-05 2501
СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-07-04 1832
БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 6 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-07-04 1841
УВС АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-07-04 2032
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 6 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ТОЙМ 2016-07-04 1850
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-06-27 1824
ДОРНОД АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 6 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-06-27 1924
ЗАВХАН АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ ЗУРГААДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-06-27 1853
ОРХОН АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-06-21 1940
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.06.13-06.19/ 2016-06-20 2607
ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН ТОЙМ 2016-06-13 1989
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-06-13 1951
ТУУЛ ГОЛЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-06-13 1936
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.06.06-06.12/ 2016-06-13 2857
АРХАНГАЙ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 05-Р САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-06-09 1958
СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-06-09 1993
ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН 2016 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ТОЙМ 2016-06-09 1973
ХОВД АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-06-09 2008
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.05.30-06.05/ 2016-06-07 3285
ДОРНОД АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ 2016-06-03 2014
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.05.23-05.29/ 2016-06-03 2734
УВС АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-06-03 2112
ЗАВХАН АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ ТАВДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-05-25 2118
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.05.16-05.22/ 2016-05-23 2836
Хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015.10-2016.04 сар/ 2016-05-18 2582
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.05.09-05.15/ 2016-05-18 2634
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.05.02-05.08/ 2016-05-11 2765
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.04.25-05.01/ 2016-05-02 2878
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.04.11-04.17/ 2016-04-18 2953
ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН ТОЙМ 2016-04-12 2245
БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ 2016-04-12 2190
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.04.04-04.10/ 2016-04-12 2978
ХОВД АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-04-12 2107
ТУУЛ ГОЛЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-04-12 2251
СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-04-12 2231
ОРХОН АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-04-12 2359
АРХАНГАЙ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 3ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-04-12 2376
Хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015.10-2016.03 сар/ 2016-04-07 2776
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.03.28-04.03/ 2016-04-05 2914
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.03.21-03.27/ 2016-04-01 2664
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.03.14-2016.03.20/ 2016-03-25 2972
Хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015.10-2016.02 сар/ 2016-03-15 2633
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.03.07-2016.03.13/ 2016-03-14 2955
ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-03-10 2032
СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 2 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-03-10 2120
ДОРНОД АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 2 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-03-09 1616
ХОВД АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 2 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-03-09 2230
АРХАНГАЙ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-03-09 2087
ТУУЛ ГОЛЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 2 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-03-09 2177
ОРХОН АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 2 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-03-09 1987
БАЯН- ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 2 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-03-09 2179
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.02.29-2016.03.06/ 2016-03-07 3012
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.02.22-2016.02.28/ 2016-02-29 3014
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.02.15-2016.02.21/ 2016-02-23 3045
ОРХОН АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-02-16 2139
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.02.08-2016.02.14/ 2016-02-15 2853
ТУУЛ ГОЛЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-02-12 2179
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015.10-2016.01 сар/ 2016-02-08 2770
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.02.01-2016.02.07/ 2016-02-08 3004
СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-02-05 2040
АРХАНГАЙ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-02-05 2169
ДОРНОД АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-02-05 2167
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-02-05 2215
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.01.25-2016.01.31/ 2016-02-01 3150
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.01.18-2016.01.24/ 2016-01-25 3261
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.01.11-2016.01.17/ 2016-01-18 3015
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015 оны 10,11,12-р сар/ 2016-01-13 2826
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.01.04-2016.01.10/ 2016-01-11 3121
ОРХОН АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-01-06 2142
СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-01-05 2131
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-01-05 2110
Архангай аймгийн гадаргын усны чанарын хяналт шинжилгээний 2015 оны 12-р сарын төлөв байдал 2016-01-05 2238
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.12.28-2016.01.03/ 2016-01-05 2923
ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-01-05 1995
ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН ТОЙМ 2016-01-05 2305
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.12.21-12.27/ 2015-12-30 3173
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-12-23 2619
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.12.14-12.20/ 2015-12-22 3082
2015 ОНЫ ХӨРСНИЙ ЧАНАРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-12-21 14523
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.12.07-12.13/ 2015-12-16 2909
ОРХОН АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-12-10 1956
БАЯН- ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-12-10 1535
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 11 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-12-10 2031
ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-12-10 1524
ХОВД АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-12-07 1976
ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН ТОЙМ 2015-12-07 1967
ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-12-07 2135
АРХАНГАЙ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 11ДҮГЭЭР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-12-07 2115
УВС АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-12-07 2006
БУЛГАН АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 11 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-12-07 2160
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015 оны 10,11-р сар/ 2015-12-04 2714
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.11.23-11.29/ 2015-12-04 3070
ЗАВХАН АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-11-27 2122
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.11.16-11.22/ 2015-11-24 3212
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.11.09-11.15/ 2015-11-18 3065
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015 оны 10-р сар/ 2015-11-14 2713
ТУУЛ ГОЛЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-11-13 2236
АРХАНГАЙ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 10-Р САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-11-10 2139
ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН ТОЙМ 2015-11-10 2201
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.11.02-11.08/ 2015-11-10 3006
ХОВД АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-11-10 2186
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-11-10 2048
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-11-10 2121
ТӨВ АЙМГИЙН БОШЛ-ЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-11-10 2276
СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-11-10 2007
ОРХОН АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-11-10 2153
ДОРНОД АЙМГИЙН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-11-10 2140
БАЯН- ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-11-10 2140
ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-11-06 2454
УВС АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-11-06 2155
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-11-06 2149
ЗАВХАН АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-11-05 2092
БУЛГАН АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-11-05 2048
ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-11-05 2007
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.10.26-11.01/ 2015-11-02 2909
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.10.19-10.25/ 2015-10-30 3113
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 10-р сарын дунд 10 хоногийн мэдээ 2015-10-23 3055
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.10.12-10.18/ 2015-10-20 3434
УВС АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 9 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-10-16 2250
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 9 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-10-16 2201
ОРХОН АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 9 ДҮГЭЭР САРЫН ТОЙМ МЭДЭЭ 2015-10-16 2178
ХОВД АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 9 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-10-16 2158
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-10-16 2114
ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 9 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-10-16 1903
ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 9 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-10-16 2099
СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 9 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-10-16 1885
ЗАВХАН АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 9 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-10-16 1679
ДОРНОД АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 9 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-10-16 2182
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.10.05-10.11/ 2015-10-13 3474
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 10-р сарын эхний 10 хоногийн мэдээ 2015-10-12 2615
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.9.28-10.04/ 2015-10-08 3394
УВС АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 9 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-10-06 1873
ЗАВХАН АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-10-06 1756
СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 9 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-10-06 2131
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 9-р сарын сүүлийн 10 хоногийн мэдээ 2015-10-02 2952
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.9.21-9.27/ 2015-09-30 3416
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.9.14-9.20/ 2015-09-30 3311
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 9-р сарын дунд 10 хоногийн мэдээ 2015-09-22 2854
ЗАВХАН АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 8 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛБАЙДАЛ 2015-09-18 2766
ХОВД АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 8 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-09-18 2265
УВС АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-09-18 2349
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.9.07-9.13/ 2015-09-14 3669
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 9-р сарын эхний 10 хоногийн мэдээ 2015-09-12 3532
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.8.31-9.06/ 2015-09-07 3402
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 8-р сарын сүүлийн 10 хоногийн мэдээ 2015-09-02 2849
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.8.24-8.30/ 2015-08-31 3276
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.8.17-8.23/ 2015-08-24 3106
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 8-р сарын дунд 10 хоногийн мэдээ 2015-08-22 3372
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.08.10-2015.08.16/ 2015-08-18 3989
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 8-р сарын эхний 10 хоногийн мэдээ 2015-08-12 3327
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.08.03-2015.08.09/ 2015-08-10 3684
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7-р сарын сүүлийн 10 хоногийн мэдээ 2015-08-05 3454
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7-р сарын дунд 10 хоногийн мэдээ 2015-08-05 2970
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7-р сарын эхний 10 хоногийн мэдээ 2015-08-05 2907
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.07.26-2015.08.01/ 2015-08-05 3659
ЗАВХАН АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 7 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-08-04 2397
СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 6 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-08-04 3262
ХОВД АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 7 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-08-04 2594
ХОВД АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 6 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-08-04 2555
УВС АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-08-04 3765
УВС АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-08-04 2854
ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 6 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-08-04 3995
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.07.13-2015.07.19/ 2015-07-27 3598
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.07.20-2015.07.26/ 2015-07-27 3667
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.06.29-2015.07.05/ 2015-07-06 5285
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 6-р сарын сүүлийн 10 хоногийн мэдээ 2015-07-06 5507
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.06.22-2015.06.28/ 2015-07-01 3858
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 6-р сарын дунд 10 хоногийн мэдээ 2015-06-24 5940
ЗАВХАН АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 6 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-06-24 2674
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.06.15-2015.06.21/ 2015-06-23 3859
УВС АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-06-16 2548
ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-06-16 2603
ДОРНОД АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-06-16 2550
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.06.08-2015.06.14/ 2015-06-15 3972
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 6-р сарын эхний 10 хоногийн мэдээ 2015-06-15 3380
ОРХОН АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-06-10 2002
ХОВД АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-06-09 2813
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.06.01-2015.06.07/ 2015-06-09 3957
ОРХОН АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-06-09 2741
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 5-р сарын сүүлийн 10 хоногийн мэдээ 2015-06-08 4256
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.05.25-2015.05.31/ 2015-06-01 3663
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 5-р сарын дунд 10 хоногийн мэдээ 2015-05-25 6499
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.05.18-2015.05.24/ 2015-05-25 4373
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.05.11-2015.05.17/ 2015-05-18 4236
Орон нутгийн хөрсний чанарын 2014 оны тойм 2015-05-13 16896
Улаанбаатар хотын 2014 оны хөрсний тойм 2015-05-13 15384
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.05.04-2015.05.10/ 2015-05-12 4474
ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-05-12 3192
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 5-р сарын эхний 10 хоногийн мэдээ 2015-05-12 4684
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2014 оны 10-12, 2015 оны 1-4 дүгээр сар/ 2015-05-08 6218
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 1-3 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-05-08 3225
СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-05-08 3006
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.04.27-2015.05.03/ 2015-05-08 5164
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-05-08 2933
УВС АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-05-08 2897
Агаарын чанарын төлөв байдлын жилийн мэдээ /2014 он/ 2015-05-07 7124
Агаарын чанарын 10 хоногийн мэдээ /2015 оны 4-р сарын эхний 10 хоног/ 2015-05-05 6078
Туул голын усны чанарын мэдээ 2015-01-15 4700

Онцлох мэдээ

Улаанбаатар - 2020/10/26

11 цаг

-5 23
O
CF
Цас
3 м/с

ӨНӨӨДӨР - 2020/10/26

0 32
O
CF
Үүл багаснa

9 м/с

Шинэ мэдээ

Санал асуулга

"Бороо шивэрнэ" гэсэн хэллэгтэй урьдчилсан мэдээг та юу гэж ойлгодог вэ?

google play app store