Ажиглалтын мэдээ > Орчны шинжилгээний мэдээ

Хэвлэх

Туул голын усны чанарын 2019 оны 10 дугаар сарын төлөв байдал

1. Туул голын усны чанар

10 дугаар сарын 9- 10-нд, усны чанарын хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн дагуу Туул голын Уубулан, Налайх, Баянзүрх, Зайсан, Сонсголон, Сонгино дээд, Сонгино доод, Шинэ гүүр, Хаданхясаа, Алтанбулаг болон түүний цутгал Улиастай гол Улаанбаатар, Сэлбэ гол Улаанбаатар, Дунд гол Улаанбаатар хяналт-шинжилгээний цэгүүдээс тус бүр 1 сорьц авч, усны химийн найрлага, чанарын үзүүлэлтүүдийг тодорхойллоо. Шинжилгээний дүнгээс үзэхэд: Улаанбаатар хотоос дээш хэсэгт Туул голын усны цахилгаан дамжуулах чанар дунджаар 80 мкСи/см байсан ба хот орчимд 95 мкСи/см, хотоос доош буюу Сонгиноос Алтанбулаг хүртэлх хэсэгт 195- 250 мкСи/см байлаа.

Туул голын усны 2018- 2019 оны цахилгаан дамжуулах чанарын өөрчлөлтийг дараагийн зурагт үзүүллээ.

1 дүгээр зураг. Туул голын усны цахилгаан дамжуулах сарын чанарын өөрчлөлт

Туул гол усны ууссан хүчилтөрөгчийн дагуудаа горим хэвийн байсан ба Улаанбаатар хотоос дээш болон хот орчимд голын усны чанар өмнөх сарын адил сайн, бохирдолгүй цэвэр байлаа.

Улаанбаатар хотын хаягдал бохир ус цэвэрлэх төв байгууламжаас цэвэршүүлэгдээд гарч буй хаягдал бохир ус нийлснээс доош хэсэгт буюу Сонгиноос Алтанбулаг цэгийн орчим ууссан хүчилтөрөгчийн горим хэвийн байсан боловч усан дахь эрдэс азотын болон органик бохирдол өмнөх сарынхаас ихсэж, усны чанарын стандарт MNS4586-98 дахь хүлцэх агууламж /цаашид ХА гэх/-аас давах агууламж, үзүүлэлтийн тоо нэмэгдсэн байна. Тухайлбал, Сонгиноос Алтанбулагийн хяналт шинжилгээний цэг хүртэлх хэсэгт биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч /БХХ5/-ийн агууламж 8.1- 10.7 мгО/л /2 дугаар зураг/ байгаа нь ХА-аас 2.7- 3.6 дахин давж, усан дахь аммонийн азот /NH4/-ын агууламж 2.12- 4.48 мгN/л-т /3 дугаар зураг/ хэлбэлзэж, ХА-аас 4.2- 9 дахин, нитритийн азот /NО2/-ын агууламж 0.062- 0.320 мгN/л-т хэлбэлзэж, ХА-аас 3.1- 16 дахин давсан ба Хаданхясаа, Алтанбулаг цэгийн орчим нитритийн азотын агууламж 10ХА-аас давж, их бохирдлын түвшинд хүрсэн бохирдол илэрсэн байна.

Энэ үед Туул голын цутгал Улиастай гол Улаанбаатар цэгийн орчимд бохирдолгүй, цэвэр байсан ба Дунд гол, Сэлбэ гол Улаанбаатар цэгийн орчимд нитритийн азотын агууламж ХА-аас 1.8- 2.2 дахин, нитратийн азотын агууламж ХА-аас 1.1- 1.2 дахин, сульфатын агууламж ХА-аас 1.3- 1.5 дахин давсан бохирдол тус тус илэрчээ.

Туул голын усны шинжилгээний 2019 оны 10 дугаар сарын дүнг усны чанарыг илэрхийлэх гол үзүүлэлтүүдээр усны чанарын стандарт дахь хүлцэх агууламжтай харьцуулан 1 дүгээр хүснэгтэд үзүүлэв. 

1 дүгээр хүснэгт

Гол- Хяналт шинжилгээний цэг

О2, мг/л

БХХ5, мг/л

ПИЧ, мг/л

NH­4, мг/л

NО­2, мг/л

Рэрд,  мг/л

MNS4586-98 усны чанарын стандарт хүлцэх агууламж /ХА/

6<

3

10

0.5

0.02

0.1

Туул- Уубулан

10.01

0.9

2.0

0.02

0.001

0.002

Туул- Зайсан

10.32

1.2

1.2

0.07

0.002

0.004

Туул- Сонгино доод

7.85

9.7

2.8

2.12

0.084

-

Туул- Алтанбулаг

9.40

10.4

3.5

3.06

0.252

-

Тайлбар: БХХ5-биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч, ПИЧ- перманганатын исэлдэх чанар,  MNS4586-98 усны чанарын стандарт дахь хүлцэх агууламжаас давсан үзүүлэлтүүдийг тодруулав.

Туул голын усны чанарыг илэрхийлэх гол үзүүлэлтүүдийг MNS4586-98 усны чанарын стандарт дахь ХА-тай харьцуулан дараагийн зургуудад харууллаа.

   

2 дугаар зураг. Туул голын усан дахь биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгчийн сарын өөрчлөлт

3 дугаар зураг. Туул голын усан дахь аммонийн азотын сарын өөрчлөлт

2. Улаанбаатар хотын хаягдал бохир ус цэвэрлэх байгууламжуудын усны хяналт шинжилгээ

2019 оны 10 дугаар сарын 10-нд Улаанбаатар хотын хаягдал бохир ус цэвэрлэх 3 байгууламж /цаашид ЦБ гэх/-ийн орж байгаа болон цэвэршүүлээд гарч байгаа хаягдал бохир усны 6 цэгээс сорьц авч, тэдгээр сорьцонд хийсэн шинжилгээний дүнг MNS 4943-2015 “Хаягдал ус”-ны стандартад заагдсан хүрээлэн байгаа орчинд нийлүүлж болох хаягдал усан дахь бохирдуулах бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (цаашид ЗДХ)-тэй харьцуулан 2 дугаар хүснэгтэд үзүүллээ. 

2 дугаар хүснэгт

Хаягдал бохир ус цэвэрлэхбайгууламж /ЦБ гэх/

Сорьц авсан цэг

pH

Ж/б, мг/л

БХХ5, мг/л

ХХХ, мг/л

NH4, мг/л

NO2, мг/л

NO3, мг/л

Цэвэршилт, %

MNS4943:2015 /ЗДХ/

 

6- 9

30

20

20

15

 

Төв ЦБ

Орох

6.60

139

310

547

 

 

 

59.2

Гарах

6.51

99.0

127

283

12.07

0.179

0.08

Нисэхийн ЦБ

Орох

8.06

350

325

488

 

 

 

79.3

Гарах

6.70

15.2

67.3

151

14.04

0.087

0.26

Био орон сууц ЦБ

Орох

6.30

65.0

595

410

 

 

 

99.0

Тайлбар: Ж/б-Жинлэгдэх бодис, БХХ5-Биохимийн Хэрэгцээт Хүчилтөрөгч, ХХХ-Химийн Хэрэгцээт Хүчилтөрөгч, MNS4943:2015 хаягдал усны стандартад заагдсан хүрээлэн байгаа орчинд нийлүүлж болох хаягдал усан дахь бохирдуулах бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээээс давсан үзүүлэлтүүдийг тодруулав.

Шинжилгээний дүнгээс үзэхэд цэвэрлэх байгууламжуудаас гарч байгаа ус 59%- 99%-ийн цэвэршүүлэлттэй байсан ба үүнээс Толгойт дахь Төв ЦБ 59%-ийн  цэвэршүүлэлттэй /4 дүгээр зураг/, цэвэршүүлээд гарч буй хаягдал бохир усны жинлэгдсэн бодис, биохимийн болон химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгчийн агууламж ЗДХ-ээс 3- 14 дахин, Нисэхийн ЦБ-аас гарч буй хаягдал бохир усны биохимийн болон химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгчийн агууламж ЗДХ-ээс 3- 8 дахин давсан бохирдолтой усыг Туул голд нийлүүлж байлаа. Био орон сууц ЦБ-аас гарч буй хаягдал бохир усны агууламж ЗДХ-ээс даваагүй байна.

Толгойт дахь Төв ЦБ-ийн 2018 оны 10 дугаар сараас 2019 оны 10 дугаар сарын хаягдал бохир ус цэвэршүүлсэн чадварыг дараагийн зурагт үзүүллээ.

4 дүгээр зураг. Төв цэвэрлэх байгууламжийн хаягдал бохир ус цэвэршүүлэх чадвар, %

Дүгнэлт,

2019 оны 10 дугаар сард, Туул голын дагуудаа усны ууссан хүчилтөрөгчийн агууламжийн горим хэвийн байсан ба Улаанбаатар хотоос дээш болон хот орчимд Туул голын усны чанар өмнөх сарын адил сайн, бохирдолгүй цэвэр байлаа.

Улаанбаатар хотын хаягдал бохир ус цэвэрлэх Төв байгууламжаас цэвэршүүлэгдээд гарч буй ус нийлснээс доош буюу Сонгиноос Алтанбулагийн гүүр хүртэлх хэсэгт Туул голын усан дахь эрдэс азотын болон органик бохирдол өмнөх сарынхаас нэмэгдэж, усны чанарын стандарт MNS4586-98 дахь хүлцэх агууламж /цаашид ХА гэх/-аас давах агууламж ихэссэн байна.

Туул голын цутгал Улиастай гол Улаанбаатар цэгийн орчимд бохирдолгүй, цэвэр байсан ба Сэлбэ гол болон Дунд гол Улаанбаатар цэгийн орчимд нитритийн азотын бохирдол илэрч, сульфатын агууламж стандартаас бага зэрэг их байжээ.

Энэ үед Толгойт дахь хаягдал бохир ус цэвэрлэх байгууламж /цаашид ЦБ гэх/ Төв ЦБ-ийн цэвэршүүлэх чадвар 59%, Нисэхийн ЦБ-ийн цэвэршүүлэх чадвар 79%, Био орон сууцны ЦБ-ийн цэвэршүүлэх чадвар 99%-тай байсан ба ЦБ-аас гарч буй хаягдал бохир усны агууламж ЗДХ-ээс даваагүй байна. Био үйлдвэр ажиллагаа зогссон учир ЦБ нь ажиллахгүй байлаа.

Текст мэдээний жагсаалт

Гарчиг Үүсгэсэн огноо Хандалт
Туул голын усны чанарын 2019 оны 10 дугаар сарын төлөв байдал 2019-12-10 62
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.12.02-12.08/ 2019-12-09 135
Улаанбаатар хотын 2019 оны 11 дүгээр сарын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2019-12-06 235
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.11.25-12.01/ 2019-12-02 332
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.11.18-11.24/ 2019-11-28 363
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.11.11-11.17/ 2019-11-18 741
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.11.04-11.10/ 2019-11-11 1034
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.10.28-11.03/ 2019-11-04 1233
Улаанбаатар хотын 2019 оны 10 дугаар сарын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2019-11-04 1066
Туул голын усны чанарын 2019 оны 9 дүгээр сарын төлөв байдал 2019-10-30 1103
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.10.21-10.27/ 2019-10-28 1331
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.10.14-10.20/ 2019-10-21 1437
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.10.07-10.13/ 2019-10-14 1540
Туул голын усны чанарын 2019 оны 8 дугаар сарын төлөв байдал 2019-10-08 1732
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.09.30-10.06/ 2019-10-07 1430
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.09.23-09.29/ 2019-10-02 1458
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.09.16-09.22/ 2019-09-23 1364
Туул голын усны чанарын 2019 оны 7 дугаар сарын төлөв байдал 2019-09-16 2004
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.09.09-09.15/ 2019-09-16 1326
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.09.02-09.08/ 2019-09-09 1203
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.08.26-09.01/ 2019-09-04 1040
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.08.19-08.25/ 2019-08-26 1008
Туул голын усны чанарын 2019 оны 6 дугаар сарын төлөв байдал 2019-08-22 2192
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.08.12-08.18/ 2019-08-20 1183
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.08.05-08.11/ 2019-08-13 2001
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.07.29-08.04/ 2019-08-06 1134
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.07.22-07.28/ 2019-07-30 1084
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.07.15-07.21/ 2019-07-22 1479
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.07.08-07.14/ 2019-07-16 1054
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.07.01-07.07/ 2019-07-08 1579
Туул голын усны чанарын 2019 оны 5 дугаар сарын төлөв байдал 2019-07-02 2267
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.06.24-06.30/ 2019-07-01 1647
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.06.17-06.23/ 2019-06-24 1104
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.06.10-06.16/ 2019-06-17 1026
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.06.03-06.09/ 2019-06-10 1058
Туул голын усны чанарын 2019 оны 4 дүгээр сарын төлөв байдал 2019-06-03 1628
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.05.27-06.02/ 2019-06-03 1486
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.05.20-05.26/ 2019-05-28 1262
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.05.13-05.19/ 2019-05-20 1181
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.05.06-05.12/ 2019-05-14 1348
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2018 оны 10-12, 2019 оны 1-4 дүгээр сар/ 2019-05-07 1296
Туул голын усны чанарын 2019 оны 3 дугаар сарын төлөв байдал 2019-05-06 1157
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.04.29-05.05/ 2019-05-06 1391
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.04.22-04.28/ 2019-04-29 1301
Улаанбаатар хотын 2019 оны 3 дугаар сарын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2019-04-22 1073
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.04.15-04.21/ 2019-04-22 1102
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.04.08-04.14/ 2019-04-15 1080
Туул голын усны чанарын 2019 оны 2 дугаар сарын төлөв байдал 2019-04-08 1247
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.04.01-04.07/ 2019-04-08 1193
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.03.25-03.31/ 2019-04-02 1104
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.03.18-03.24/ 2019-03-25 1126
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.03.11-03.17/ 2019-03-18 1176
Туул голын усны чанарын 2019 оны 1 дүгээр сарын төлөв байдал 2019-03-11 1490
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.03.04-03.10/ 2019-03-11 1300
Улаанбаатар хотын 2019 оны 2 дугаар сарын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2019-03-05 1928
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.02.25-03.03/ 2019-03-04 1181
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.02.18-02.24/ 2019-02-25 1188
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.02.11-02.17/ 2019-02-18 1196
Улаанбаатар хотын 2019 оны 1 дүгээр сарын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2019-02-13 1258
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.02.04-02.10/ 2019-02-12 1173
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.01.28-02.03/ 2019-02-04 1457
Туул голын усны чанарын 2018 оны 12 дугаар сарын төлөв байдал 2019-02-01 1072
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.01.21-01.27/ 2019-01-28 1170
Туул голын усны чанарын 2018 оны 11 дүгээр сарын төлөв байдал 2019-01-25 1100
Туул голын усны чанарын 2018 оны 10 дугаар сарын төлөв байдал 2019-01-24 1014
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.01.14-01.20/ 2019-01-21 1166
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.01.07-01.13/ 2019-01-14 1187
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.01.01-01.06/ 2019-01-07 1365
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.12.24-12.30/ 2019-01-07 1230
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.12.17-12.23/ 2019-01-07 1143
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.12.10-12.16/ 2018-12-17 1325
Улаанбаатар хотын 2018 оны 11 дүгээр сарын хүйтний улиралын агаарын чанарын төлөв байдал 2018-12-11 1247
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.12.03-12.09/ 2018-12-10 1237
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.11.26-12.02/ 2018-12-03 1261
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.11.19-11.25/ 2018-11-27 1274
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.11.12-11.18/ 2018-11-19 1240
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.11.05-11.11/ 2018-11-13 1236
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.10.29- 11.04/ 2018-11-06 1207
Туул голын усны чанарын 2018 оны 9 дүгээр сарын төлөв байдал 2018-11-05 1221
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.10.22-10.28/ 2018-10-30 1202
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.10.15-10.21/ 2018-10-23 1270
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.10.08-10.14/ 2018-10-15 1516
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.10.01-10.07/ 2018-10-08 1671
Туул голын усны чанарын 2018 оны 8 дугаар сарын төлөв байдал 2018-10-03 1821
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.09.24-09.30/ 2018-10-01 1764
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.09.17-09.23/ 2018-09-24 1704
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.09.10-09.16/ 2018-09-17 1655
Туул голын усны чанарын 2018 оны 7 дугаар сарын төлөв байдал 2018-09-12 1290
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.09.03-09.09/ 2018-09-10 1444
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.08.27-09.02/ 2018-09-03 1486
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.08.20-08.26/ 2018-08-27 1493
Туул голын усны чанарын 2018 оны 6 дугаар сарын төлөв байдал 2018-08-22 1356
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.08.13-08.19/ 2018-08-20 1367
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.08.06-08.12/ 2018-08-14 1351
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.07.30-08.05/ 2018-08-06 1555
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.07.23-07.29/ 2018-07-31 1424
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.07.16-07.22/ 2018-07-23 1624
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.07.09-07.15/ 2018-07-17 1278
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.07.02-07.08/ 2018-07-09 1464
Туул голын усны чанарын 2018 оны 5 дугаар сарын төлөв байдал 2018-07-03 1714
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.06.25-07.01/ 2018-07-02 1616
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.06.18-06.24/ 2018-06-27 1391
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.06.11-06.17/ 2018-06-19 1314
Хөрсний чанарын 2017 оны төлөв байдлын тойм 2018-06-15 6272
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.06.04-06.10/ 2018-06-11 1438
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.05.28-06.03/ 2018-06-05 1283
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.05.21-27/ 2018-05-29 1414
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.05.14-05.20/ 2018-05-22 1045
Туул голын усны чанарын 2018 оны 4 дүгээр сарын төлөв байдал 2018-05-18 2228
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.05.07-05.13/ 2018-05-15 2043
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.04.30-05.06/ 2018-05-07 1542
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.04.23-04.29/ 2018-05-01 1434
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.4.16-23/ 2018-04-25 1361
Туул голын усны чанарын 2018 оны 3 дугаар сарын төлөв байдал 2018-04-23 1808
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.4.9-4.16/ 2018-04-17 1856
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2018-04-13 2156
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.3.26-2018.4.2/ 2018-04-10 1670
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.4.2-2018.4.9/ 2018-04-10 1828
Туул голын усны чанарын 2018 оны 2 дугаар сарын төлөв байдал 2018-04-04 1858
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.3.19-2018.3.25/ 2018-03-27 1710
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.3.12-2018.3.18/ 2018-03-20 1615
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.3.05-2018.3.11/ 2018-03-12 1777
Туул голын усны чанарын 2018 оны 1 дүгээр сарын төлөв байдал 2018-03-07 3005
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2018 оны 2 дугаар сар/ 2018-03-07 1766
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.2.26-2018.3.4/ 2018-03-06 1566
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.2.19-2018.2.25/ 2018-02-26 1834
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.2.12-2018.2.18/ 2018-02-19 1844
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2018 оны 1 дүгээр сар/ 2018-02-13 1855
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.2.05-2018.2.11/ 2018-02-12 1740
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.1.29-2018.2.04/ 2018-02-05 2005
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.1.22-2018.1.28/ 2018-01-29 1749
Туул голын усны чанарын 2017 оны 12 дугаар сарын төлөв байдал 2018-01-26 2105
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.1.15-2018.1.21/ 2018-01-22 1850
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.1.08-2018.1.14/ 2018-01-16 1913
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.1.01-2018.1.07/ 2018-01-08 1595
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.12.25-2017.12.31/ 2018-01-02 1790
Туул голын усны чанарын 2017 оны 11 дүгээр сарын төлөв байдал 2017-12-25 2024
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.12.18-2017.12.24/ 2017-12-25 1567
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.12.11-2017.12.17/ 2017-12-19 1548
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.12.04-2017.12.10/ 2017-12-11 1554
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.11.27-2017.12.03/ 2017-12-06 2119
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.11.20-2017.11.26/ 2017-11-28 1707
Туул голын усны чанарын 2017 оны 10 дугаар сарын төлөв байдал 2017-11-27 1685
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.11.13-2017.11.19/ 2017-11-23 1818
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.11.06-2017.11.12/ 2017-11-14 1708
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.10.30-2017.11.05/ 2017-11-06 2396
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.10.23-2017.10.29/ 2017-10-31 2203
Туул голын усны чанарын 2017 оны 9 дүгээр сарын төлөв байдал 2017-10-27 2110
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.10.16-2017.10.22/ 2017-10-24 1953
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.10.09-2017.10.15/ 2017-10-17 1651
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.10.02-2017.10.08/ 2017-10-09 1724
Туул голын усны чанарын 2017 оны 8 дугаар сарын төлөв байдал 2017-10-03 2390
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.09.25-2017.10.01/ 2017-10-02 1684
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.09.18-2017.09.24/ 2017-09-26 1886
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.09.17-2017.09.17/ 2017-09-18 1646
Туул голын усны чанарын 2017 оны 7 дугаар сарын төлөв байдал 2017-09-13 1932
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.09.04-2017.09.10/ 2017-09-11 1643
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.08.28-2017.09.03/ 2017-09-05 1632
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.08.21-2017.08.27/ 2017-08-29 1788
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.08.14-2017.08.20/ 2017-08-22 1785
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.08.07-2017.08.13/ 2017-08-14 1900
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.07.31-2017.08.06/ 2017-08-07 1636
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.07.24-2017.07.30/ 2017-07-31 1617
Туул голын усны чанарын 2017 оны 6 дугаар сарын төлөв байдал 2017-07-26 1901
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.07.17-2017.07.23/ 2017-07-25 1633
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.07.10-2017.07.16/ 2017-07-18 1628
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.06.26-2017.07.02/ 2017-07-04 1675
Туул голын усны чанарын 2017 оны 5 дугаар сарын төлөв байдал 2017-06-30 1691
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.06.19-2017.06.25/ 2017-06-27 1511
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.06.12-2017.06.18/ 2017-06-19 1631
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.06.05-2017.06.11/ 2017-06-13 1556
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.05.29-2017.06.04/ 2017-06-06 1735
Туул голын усны чанарын 2017 оны 4 дүгээр сарын төлөв байдал 2017-05-31 1797
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.05.22-2017.05.28/ 2017-05-29 1568
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.05.15-2017.05.21/ 2017-05-22 1668
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2017 оны 4-р сар/ 2017-05-20 1334
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.05.08-2017.05.14/ 2017-05-17 1645
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.05.01-2017.05.07/ 2017-05-12 1533
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.04.24-2017.04.30/ 2017-05-01 3031
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.04.17-2017.04.23/ 2017-04-24 1672
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.04.10-2017.04.16/ 2017-04-20 1568
Сэлэнгэ аймгийн гадаргын усны чанарын 2017 оны 3 дугаар сарын тойм 2017-04-18 1837
Баян-Өлгий аймгийн гадаргын усны чанарын 2017 оны 3 дугаар сарын тойм 2017-04-17 1875
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2017 оны 3-р сар/ 2017-04-17 1573
Дорнод аймгийн гадаргын усны чанарын 2017 оны 3 дугаар сарын төлөв байдал 2017-04-14 1907
Орхон аймгийн гадаргын усны чанарын 2017 оны 3 дугаар сарын тойм 2017-04-13 1982
Туул голын усны чанарын 2017 оны 3 дугаар сарын төлөв байдал 2017-04-12 1494
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.04.03-2017.04.09/ 2017-04-10 1767
Завхан аймгийн гадаргын усны чанарын 2017 оны 3 дугаар сарын тойм 2017-04-09 1294
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.03.27-2017.04.02/ 2017-04-04 1542
Орхон аймгийн гадаргын усны чанарын 2017 оны 2 дугаар сарын тойм 2017-03-29 1387
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.03.20-2017.03.26/ 2017-03-27 1683
Туул голын усны чанарын 2017 оны 2 дугаар сарын төлөв байдал 2017-03-27 1413
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.03.13-2017.03.19/ 2017-03-20 1646
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2017 оны 2-р сар/ 2017-03-20 1832
Туул голын усны чанарын 2017 оны 1 дүгээр сарын төлөв байдал 2017-03-17 1383
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.03.06-2017.03.12/ 2017-03-13 1624
Орхон аймгийн гадаргын усны чанарын 2017 оны 1 дүгээр сарын тойм 2017-03-09 1245
Баян-Өлгий аймгийн гадаргын усны чанарын 2017 оны 1 дүгээр сарын тойм 2017-03-09 1380
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.02.27-2017.03.05/ 2017-03-06 1665
Орон нутгийн хөрсний чанарын төлөв байдлын тойм 2017-02-22 8890
Улаанбаатар хотын хөрсний чанарын 2016 оны төлөв байдлын тойм 2017-02-22 9094
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.02.13-2017.02.19/ 2017-02-20 1562
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.02.06-2017.02.12/ 2017-02-13 1741
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2017 оны 1-р сар/ 2017-02-07 2396
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.01.30-2017.02.05/ 2017-02-06 1699
Завхан аймгийн Улиастай сумын хаягдал ус цэвэрлэх байгууламжийн хаягдал бохир усны 2016 оны 12 дугаар сарын хяналт-шинжилгээ 2017-02-01 1416
Сэлэнгэ аймгийн гадаргын усны чанарын 2016 оны 12 дугаар сарын тойм 2017-01-31 1440
Дорнод аймгийн гадаргын усны чанарын 2016 оны 12 дугаар сарын тойм 2017-01-30 1595
Ховд аймгийн Жаргалант сумын Төв Цэвэрлэх Байгууламж ба хаягдал бохир усны 2016 оны 12 дугаар сарын хяналт-шинжилгэ 2017-01-30 2249
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.01.23-2017.01.29/ 2017-01-30 1726
Хөвсгөл аймгийн гадаргын усны чанарын 2016 оны 12 дугаар сарын тойм 2017-01-27 1529
Архангай аймгийн гадаргын усны чанарын 2016 оны 12 дугаар сарын тойм 2017-01-27 1398
Дархан-Уул аймгийн гадаргын усны чанарын 2016 оны 12 дугаар сарын тойм 2017-01-25 1494
Орхон аймгийн гадаргын усны чанарын 2016 оны 11 дүгээр сарын тойм 2017-01-23 1416
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.01.16-2017.01.22/ 2017-01-23 1623
Орхон аймгийн гадаргын усны чанарын 2016 оны 12 дугаар сарын тойм 2017-01-23 1203
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.01.09-2017.01.15/ 2017-01-16 1804
Баянхонгор аймгийн гадаргын усны чанарын 2016 оны 11 дүгээр сарын тойм 2017-01-11 1436
Булган аймгийн гадаргын усны чанарын 2016 оны 11 дүгээр сарын тойм 2017-01-11 1781
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2016 оны 12-р сар/ 2017-01-10 2436
Агаарын чанарын төлөв байдлын 2015 оны тойм 2017-01-09 2540
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.01.02-2017.01.08/ 2017-01-09 1570
Баян-Өлгий аймгийн гадаргын усны чанарын 2016 оны 11 дүгээр сарын тойм 2017-01-08 1467
Дорнод аймгийн гадаргын усны чанарын 2016 оны 11 дүгээр сарын тойм 2017-01-08 1444
Сэлэнгэ аймгийн гадаргын усны чанарын 2016 оны 11 дүгээр сарын тойм 2017-01-05 1370
Өвөрхангай аймгийн гадаргын усны чанарын 2016 оны 11 дүгээр сарын тойм 2017-01-04 1334
Ховд аймгийн гадаргын усны чанарын 2016 оны 11 дүгээр сарын тойм 2017-01-04 1334
Хөвсгөл аймгийн гадаргын усны чанарын 2016 оны 11 дүгээр сарын тойм 2017-01-02 1334
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.12.26-2017.01.01/ 2017-01-02 1617
Архангай аймгийн гадаргын усны чанарын 2016 оны 11 дүгээр сарын тойм 2017-01-02 1280
Завхан аймгийн гадаргын усны чанарын 2016 оны 11 дүгээр сарын тойм 2017-01-02 1284
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.12.19-12.25/ 2016-12-26 1528
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.12.12-12.18/ 2016-12-19 1622
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2016 оны 11-р сар/ 2016-12-15 1643
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.12.05-12.11/ 2016-12-12 1650
Туул голын усны чанарын усны чанарын 2016 оны 10 дугаар сарын төлөв байдал 2016-12-08 1491
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.11.28-12.04/ 2016-12-05 1610
Орхон аймгийн гадаргын усны чанарын 2016 оны 9 дүгээр сарын тойм 2016-11-30 1358
Завхан аймгийн гадаргын усны чанарын 2016 оны 10 дугаар сарын тойм 2016-11-29 2087
Говь-Алтай аймгийн гадаргын усны чанарын 2016 оны 10 дугаар сарын тойм 2016-11-28 1440
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.11.21-11.27/ 2016-11-28 1704
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2016 оны 10-р сар/ 2016-11-24 1975
Увс аймгийн гадаргын усны чанарын 2016 оны 10 дугаар сарын тойм 2016-11-24 1380
Хэнтий аймгийн гадаргын усны чанарын 2016 оны 9 дүгээр сарын тойм 2016-11-24 1510
Хөвсгөл аймгийн гадаргын усны чанарын 2016 оны 10 дугаар сарын тойм 2016-11-24 1538
Сэлэнгэ аймгийн гадаргын усны чанарын 2016 оны 10 дугаар сарын тойм 2016-11-23 1315
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.11.14-11.20/ 2016-11-21 1729
Ховд аймгийн гадаргын усны чанарын 2016 оны 10 дугаар сарын тойм 2016-11-18 1227
Өвөрхангай аймгийн гадаргын усны чанарын 2016 оны 10 дугаар сарын тойм 2016-11-17 1355
Архангай аймгийн гадаргын усны чанарын 2016 оны 10 дугаар сарын тойм 2016-11-16 1282
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.11.07-11.13/ 2016-11-15 1702
Туул голын усны чанарын 2016 оны эхний 10 сарын төлөв байдал, бохирдлын эх үүсвэр 2016-11-11 1755
Өвөрхангай аймгийн гадаргын усны чанарын 2016 оны 9 дүгээр сарын тойм 2016-11-11 1304
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.10.31-2016.11.06/ 2016-11-07 1668
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.10.24-10.30/ 2016-11-02 1593
Баянхонгор аймгийн гадаргын усны чанарын 2016 оны 9 дүгээр сарын тойм 2016-11-01 1383
Архангай аймгийн гадаргын усны чанарын 2016 оны 9 дүгээр сарын тойм 2016-10-28 1532
Баян-Өлгий аймгийн гадаргын усны чанарын 2016 оны 9 дүгээр сарын тойм 2016-10-27 1323
Увс аймгийн гадаргын усны чанарын 2016 оны 9 дүгээр сарын тойм 2016-10-27 1283
Туул голын усны чанарын усны чанарын 2016 оны 9 дүгээр сарын төлөв байдал 2016-10-26 1273
Говь-Алтай аймгийн гадаргын усны чанарын 2016 оны 9 дүгээр сарын тойм 2016-10-26 1316
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.10.17-10.23/ 2016-10-25 1736
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.10.10-10.16/ 2016-10-18 1678
Ховд аймгийн гадаргын усны чанарын 2016 оны 9 дүгээр сарын тойм 2016-10-17 1288
Сэлэнгэ аймгийн гадаргын усны чанарын 2016 оны 9 дүгээр сарын тойм 2016-10-14 1415
Дархан-Уул аймгийн гадаргын усны чанарын 2016 оны 9 дүгээр сарын тойм 2016-10-13 1254
Хөвсгөл аймгийн гадаргын усны чанарын 2016 оны 9 дүгээр сарын тойм 2016-10-11 1513
Дорнод аймгийн гадаргын усны чанарын 2016 оны 9 дүгээр сарын тойм 2016-10-10 1372
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.10.03-10.09/ 2016-10-10 1645
Туул голын усны чанарын 2016 оны 8 дугаар сарын төлөв байдал 2016-10-10 1865
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.09.26-10.02/ 2016-10-03 1674
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.09.19-09.25/ 2016-09-26 1730
Туул голын хяналт-шинжилгээ ба усны чанарын өнөөгийн түвшин, Улаанбаатар хотын цэвэрлэх байгууламжийн хяналт-шинжилгээ ба Төв цэвэрлэх байгууламжийн цэвэршүүлэлтийн түвшин 2016-09-19 2447
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.09.12-09.18/ 2016-09-19 1681
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.09.05-09.11/ 2016-09-12 1612
ДОРНОД АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 8 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-09-07 1235
АРХАНГАЙ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 08-Р САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-09-06 1198
БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 8 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-09-06 1181
УСНЫ ЧАНАРЫН 2016 ОНЫ 8 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ТОЙМ 2016-09-06 1317
ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 8 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-09-06 1141
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 8 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ТОЙМ 2016-09-05 1083
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.08.29-09.04/ 2016-09-05 1637
БУЛГАН АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 8 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-09-05 1139
ЗАВХАН АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ НАЙМ ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-09-05 1092
УВС АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-09-02 1193
ОРХОН АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 8 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-09-02 1150
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.08.22-08.28/ 2016-08-29 1602
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.08.15-08.21/ 2016-08-22 1707
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.08.08-08.14/ 2016-08-15 1717
ТУУЛ ГОЛЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 7 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-08-09 1288
АРХАНГАЙ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 07-Р САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-08-09 1432
БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 7 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-08-09 1876
ХОВД АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 7 ДУГААР САРЫН ТОЙМ 2016-08-09 1293
ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 7 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-08-09 1201
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.08.01-08.07/ 2016-08-08 1532
ОРХОН АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 7 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-08-04 1915
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 7 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-08-03 1397
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.07.25-07.31/ 2016-08-02 1677
ЗАВХАН АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ ДОЛООДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-08-02 1197
СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-08-02 1214
ДОРНОД АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 7 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-08-02 1221
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ТОЙМ МЭДЭЭ 2016-08-02 1192
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.07.18-07.24/ 2016-07-25 1733
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.7.04-7.10/ 2016-07-18 1628
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.7.11-7.17/ 2016-07-18 1953
БУЛГАН АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 6 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-07-07 1528
ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 6 ДУГААР САРЫН ТОЙМ 2016-07-07 1369
АРХАНГАЙ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 06-Р САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-07-06 1306
ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 6 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-07-06 1223
ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН 2016 ОНЫ 6 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ТОЙМ 2016-07-06 1589
ХОВД АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 6 ДУГААР САРЫН ТОЙМ 2016-07-06 1263
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 06 САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-07-06 1561
ОРХОН АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 6 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ТОЙМ 2016-07-06 1302
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.6.27-7.3/ 2016-07-05 1782
СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-07-04 1229
БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 6 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-07-04 1185
УВС АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-07-04 1301
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 6 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ТОЙМ 2016-07-04 1229
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-06-27 1221
ДОРНОД АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 6 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-06-27 1284
ЗАВХАН АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ ЗУРГААДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-06-27 1250
ОРХОН АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-06-21 1294
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.06.13-06.19/ 2016-06-20 1903
ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН ТОЙМ 2016-06-13 1329
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-06-13 1310
ТУУЛ ГОЛЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-06-13 1337
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.06.06-06.12/ 2016-06-13 2048
АРХАНГАЙ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 05-Р САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-06-09 1306
СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-06-09 1320
ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН 2016 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ТОЙМ 2016-06-09 1350
ХОВД АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-06-09 1293
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.05.30-06.05/ 2016-06-07 2542
ДОРНОД АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ 2016-06-03 1344
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.05.23-05.29/ 2016-06-03 1983
УВС АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-06-03 1484
ЗАВХАН АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ ТАВДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-05-25 1374
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.05.16-05.22/ 2016-05-23 2043
Хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015.10-2016.04 сар/ 2016-05-18 1828
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.05.09-05.15/ 2016-05-18 1808
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.05.02-05.08/ 2016-05-11 2005
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.04.25-05.01/ 2016-05-02 2145
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.04.11-04.17/ 2016-04-18 2150
ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН ТОЙМ 2016-04-12 1529
БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ 2016-04-12 1489
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.04.04-04.10/ 2016-04-12 2213
ХОВД АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-04-12 1397
ТУУЛ ГОЛЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-04-12 1642
СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-04-12 1643
ОРХОН АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-04-12 1610
АРХАНГАЙ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 3ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-04-12 1813
Хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015.10-2016.03 сар/ 2016-04-07 2058
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.03.28-04.03/ 2016-04-05 2182
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.03.21-03.27/ 2016-04-01 1967
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.03.14-2016.03.20/ 2016-03-25 2234
Хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015.10-2016.02 сар/ 2016-03-15 1904
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.03.07-2016.03.13/ 2016-03-14 2113
ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-03-10 1440
СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 2 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-03-10 1467
ДОРНОД АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 2 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-03-09 963
ХОВД АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 2 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-03-09 1595
АРХАНГАЙ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-03-09 1424
ТУУЛ ГОЛЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 2 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-03-09 1494
ОРХОН АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 2 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-03-09 1346
БАЯН- ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 2 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-03-09 1525
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.02.29-2016.03.06/ 2016-03-07 2314
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.02.22-2016.02.28/ 2016-02-29 2285
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.02.15-2016.02.21/ 2016-02-23 2268
ОРХОН АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-02-16 1514
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.02.08-2016.02.14/ 2016-02-15 2083
ТУУЛ ГОЛЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-02-12 1459
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015.10-2016.01 сар/ 2016-02-08 2026
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.02.01-2016.02.07/ 2016-02-08 2218
СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-02-05 1408
АРХАНГАЙ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-02-05 1534
ДОРНОД АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-02-05 1530
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2016 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-02-05 1599
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.01.25-2016.01.31/ 2016-02-01 2349
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.01.18-2016.01.24/ 2016-01-25 2452
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.01.11-2016.01.17/ 2016-01-18 2289
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015 оны 10,11,12-р сар/ 2016-01-13 2104
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.01.04-2016.01.10/ 2016-01-11 2316
ОРХОН АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-01-06 1532
СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-01-05 1534
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-01-05 1496
Архангай аймгийн гадаргын усны чанарын хяналт шинжилгээний 2015 оны 12-р сарын төлөв байдал 2016-01-05 1569
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.12.28-2016.01.03/ 2016-01-05 2209
ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2016-01-05 1422
ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН ТОЙМ 2016-01-05 1615
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.12.21-12.27/ 2015-12-30 2350
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-12-23 2008
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.12.14-12.20/ 2015-12-22 2332
2015 ОНЫ ХӨРСНИЙ ЧАНАРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-12-21 12629
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.12.07-12.13/ 2015-12-16 2190
ОРХОН АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-12-10 1444
БАЯН- ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-12-10 926
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 11 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-12-10 1430
ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-12-10 956
ХОВД АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-12-07 1393
ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН ТОЙМ 2015-12-07 1463
ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-12-07 1489
АРХАНГАЙ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 11ДҮГЭЭР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-12-07 1508
УВС АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-12-07 1427
БУЛГАН АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 11 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-12-07 1524
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015 оны 10,11-р сар/ 2015-12-04 2021
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.11.23-11.29/ 2015-12-04 2232
ЗАВХАН АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-11-27 1485
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.11.16-11.22/ 2015-11-24 2453
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.11.09-11.15/ 2015-11-18 2312
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015 оны 10-р сар/ 2015-11-14 1954
ТУУЛ ГОЛЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-11-13 1591
АРХАНГАЙ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 10-Р САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-11-10 1505
ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН ТОЙМ 2015-11-10 1539
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.11.02-11.08/ 2015-11-10 2236
ХОВД АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-11-10 1539
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-11-10 1436
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-11-10 1514
ТӨВ АЙМГИЙН БОШЛ-ЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-11-10 1561
СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-11-10 1387
ОРХОН АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-11-10 1530
ДОРНОД АЙМГИЙН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-11-10 1515
БАЯН- ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-11-10 1502
ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-11-06 1774
УВС АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-11-06 1502
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-11-06 1513
ЗАВХАН АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-11-05 1486
БУЛГАН АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-11-05 1448
ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-11-05 1408
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.10.26-11.01/ 2015-11-02 2160
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.10.19-10.25/ 2015-10-30 2380
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 10-р сарын дунд 10 хоногийн мэдээ 2015-10-23 2247
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.10.12-10.18/ 2015-10-20 2682
УВС АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 9 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-10-16 1576
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 9 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-10-16 1528
ОРХОН АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 9 ДҮГЭЭР САРЫН ТОЙМ МЭДЭЭ 2015-10-16 1511
ХОВД АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 9 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-10-16 1510
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-10-16 1515
ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 9 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-10-16 1332
ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 9 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-10-16 1471
СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 9 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-10-16 1340
ЗАВХАН АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 9 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-10-16 1001
ДОРНОД АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 9 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-10-16 1531
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.10.05-10.11/ 2015-10-13 2739
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 10-р сарын эхний 10 хоногийн мэдээ 2015-10-12 1924
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.9.28-10.04/ 2015-10-08 2690
УВС АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 9 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-10-06 1381
ЗАВХАН АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-10-06 1261
СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 9 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-10-06 1634
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 9-р сарын сүүлийн 10 хоногийн мэдээ 2015-10-02 2203
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.9.21-9.27/ 2015-09-30 2695
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.9.14-9.20/ 2015-09-30 2564
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 9-р сарын дунд 10 хоногийн мэдээ 2015-09-22 2143
ЗАВХАН АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 8 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛБАЙДАЛ 2015-09-18 2152
ХОВД АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 8 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-09-18 1548
УВС АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-09-18 1686
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.9.07-9.13/ 2015-09-14 2922
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 9-р сарын эхний 10 хоногийн мэдээ 2015-09-12 2748
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.8.31-9.06/ 2015-09-07 2664
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 8-р сарын сүүлийн 10 хоногийн мэдээ 2015-09-02 2128
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.8.24-8.30/ 2015-08-31 2578
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.8.17-8.23/ 2015-08-24 2410
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 8-р сарын дунд 10 хоногийн мэдээ 2015-08-22 2638
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.08.10-2015.08.16/ 2015-08-18 3278
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 8-р сарын эхний 10 хоногийн мэдээ 2015-08-12 2510
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.08.03-2015.08.09/ 2015-08-10 2954
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7-р сарын сүүлийн 10 хоногийн мэдээ 2015-08-05 2665
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7-р сарын дунд 10 хоногийн мэдээ 2015-08-05 2261
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7-р сарын эхний 10 хоногийн мэдээ 2015-08-05 2200
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.07.26-2015.08.01/ 2015-08-05 2876
ЗАВХАН АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 7 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-08-04 1780
СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 6 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-08-04 2454
ХОВД АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 7 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-08-04 1938
ХОВД АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 6 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-08-04 1930
УВС АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-08-04 3115
УВС АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-08-04 2184
ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 6 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-08-04 3252
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.07.13-2015.07.19/ 2015-07-27 2917
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.07.20-2015.07.26/ 2015-07-27 2926
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.06.29-2015.07.05/ 2015-07-06 4522
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 6-р сарын сүүлийн 10 хоногийн мэдээ 2015-07-06 4650
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.06.22-2015.06.28/ 2015-07-01 3006
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 6-р сарын дунд 10 хоногийн мэдээ 2015-06-24 5138
ЗАВХАН АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 6 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-06-24 2155
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.06.15-2015.06.21/ 2015-06-23 3072
УВС АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-06-16 1990
ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-06-16 1966
ДОРНОД АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-06-16 2025
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.06.08-2015.06.14/ 2015-06-15 3186
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 6-р сарын эхний 10 хоногийн мэдээ 2015-06-15 2654
ОРХОН АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-06-10 1312
ХОВД АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-06-09 2153
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.06.01-2015.06.07/ 2015-06-09 3148
ОРХОН АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-06-09 2193
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 5-р сарын сүүлийн 10 хоногийн мэдээ 2015-06-08 3508
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.05.25-2015.05.31/ 2015-06-01 2914
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 5-р сарын дунд 10 хоногийн мэдээ 2015-05-25 5471
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.05.18-2015.05.24/ 2015-05-25 3542
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.05.11-2015.05.17/ 2015-05-18 3474
Орон нутгийн хөрсний чанарын 2014 оны тойм 2015-05-13 14876
Улаанбаатар хотын 2014 оны хөрсний тойм 2015-05-13 13033
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.05.04-2015.05.10/ 2015-05-12 3598
ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-05-12 2637
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 5-р сарын эхний 10 хоногийн мэдээ 2015-05-12 3884
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2014 оны 10-12, 2015 оны 1-4 дүгээр сар/ 2015-05-08 5428
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 1-3 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-05-08 2664
СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-05-08 2459
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.04.27-2015.05.03/ 2015-05-08 4374
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-05-08 2385
УВС АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 2015 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2015-05-08 2238
Агаарын чанарын төлөв байдлын жилийн мэдээ /2014 он/ 2015-05-07 5934
Агаарын чанарын 10 хоногийн мэдээ /2015 оны 4-р сарын эхний 10 хоног/ 2015-05-05 5256
Туул голын усны чанарын мэдээ 2015-01-15 3941

Онцлох мэдээ

Улаанбаатар - 2019/12/12

11 цаг

-16 3
O
CF
Утаа

0 м/с

ӨНӨӨДӨР - 2019/12/12

-9 15
O
CF
Үүлшинэ

7 м/с

Шинэ мэдээ

Санал асуулга

"Бороо шивэрнэ" гэсэн хэллэгтэй урьдчилсан мэдээг та юу гэж ойлгодог вэ?

google play app store