Улаанбаатар

Даваа

2019-11-18
Шөнө
-27 -16
O
CF
Үүл багаснa
5м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Мягмар

2019-11-19
Шөнө
-22 -7
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с

Лхагва

2019-11-20
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Пүрэв

2019-11-21
Шөнө
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2019-11-22
Шөнө
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Алтай

Даваа

2019-11-18
Шөнө
-20 -4
O
CF
Багавтар үүлтэй
10м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Мягмар

2019-11-19
Шөнө
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Лхагва

2019-11-20
Шөнө
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Пүрэв

2019-11-21
Шөнө
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
Өдөр
2 35
O
CF
Үүлшинэ
12м/с

Баасан

2019-11-22
Шөнө
-10 14
O
CF
Ялимгүй цас
12м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Арвайхээр

Даваа

2019-11-18
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүл багаснa
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Мягмар

2019-11-19
Шөнө
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
0 32
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2019-11-20
Шөнө
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2019-11-21
Шөнө
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2019-11-22
Шөнө
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
2 35
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Багануур

Даваа

2019-11-18
Шөнө
-30 -22
O
CF
Үүл багаснa
8м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Мягмар

2019-11-19
Шөнө
-26 -14
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2019-11-20
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2019-11-21
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2019-11-22
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баруун-Урт

Даваа

2019-11-18
Шөнө
-23 -9
O
CF
Ялимгүй цас
8м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Мягмар

2019-11-19
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүл багаснa
6м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Лхагва

2019-11-20
Шөнө
-20 -4
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Пүрэв

2019-11-21
Шөнө
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2019-11-22
Шөнө
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Баянхонгор

Даваа

2019-11-18
Шөнө
-21 -5
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Мягмар

2019-11-19
Шөнө
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2019-11-20
Шөнө
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Пүрэв

2019-11-21
Шөнө
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2019-11-22
Шөнө
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
1 33
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Булган

Даваа

2019-11-18
Шөнө
-27 -16
O
CF
Үүл багаснa
6м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Мягмар

2019-11-19
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2019-11-20
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2019-11-21
Шөнө
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2019-11-22
Шөнө
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
12м/с

Даланзадгад

Даваа

2019-11-18
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүл багаснa
7м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Мягмар

2019-11-19
Шөнө
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Лхагва

2019-11-20
Шөнө
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Пүрэв

2019-11-21
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баасан

2019-11-22
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Дархан

Даваа

2019-11-18
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүл багаснa
5м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Мягмар

2019-11-19
Шөнө
-22 -7
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2019-11-20
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2019-11-21
Шөнө
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2019-11-22
Шөнө
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с

Замын-Үүд

Даваа

2019-11-18
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүл багаснa
8м/с

Мягмар

2019-11-19
Шөнө
-18 0
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Лхагва

2019-11-20
Шөнө
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
2 35
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Пүрэв

2019-11-21
Шөнө
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
2 35
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баасан

2019-11-22
Шөнө
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Зуунмод

Даваа

2019-11-18
Шөнө
-28 -18
O
CF
Үүл багаснa
6м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Мягмар

2019-11-19
Шөнө
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с

Лхагва

2019-11-20
Шөнө
-18 0
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2019-11-21
Шөнө
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2019-11-22
Шөнө
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Ялимгүй цас
11м/с

Мандалговь

Даваа

2019-11-18
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүл багаснa
7м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Мягмар

2019-11-19
Шөнө
-20 -4
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
-1 30
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Лхагва

2019-11-20
Шөнө
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-1 30
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Пүрэв

2019-11-21
Шөнө
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баасан

2019-11-22
Шөнө
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Мөрөн

Даваа

2019-11-18
Шөнө
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Мягмар

2019-11-19
Шөнө
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2019-11-20
Шөнө
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2019-11-21
Шөнө
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2019-11-22
Шөнө
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Сайншанд

Даваа

2019-11-18
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүл багаснa
9м/с

Мягмар

2019-11-19
Шөнө
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Лхагва

2019-11-20
Шөнө
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-1 30
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Пүрэв

2019-11-21
Шөнө
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
1 33
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Баасан

2019-11-22
Шөнө
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Сүхбаатар

Даваа

2019-11-18
Шөнө
-26 -14
O
CF
Үүл багаснa
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Мягмар

2019-11-19
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2019-11-20
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2019-11-21
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2019-11-22
Шөнө
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Ялимгүй цас
9м/с

Тосонцэнгэл

Даваа

2019-11-18
Шөнө
-31 -23
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2019-11-19
Шөнө
-19 -2
O
CF
Цас
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Ялимгүй цас
7м/с

Лхагва

2019-11-20
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с

Пүрэв

2019-11-21
Шөнө
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Баасан

2019-11-22
Шөнө
-17 1
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Улаангом

Даваа

2019-11-18
Шөнө
-21 -5
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с

Мягмар

2019-11-19
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2019-11-20
Шөнө
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2019-11-21
Шөнө
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Баасан

2019-11-22
Шөнө
-17 1
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Улиастай

Даваа

2019-11-18
Шөнө
-27 -16
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Мягмар

2019-11-19
Шөнө
-16 3
O
CF
Цас
5м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с

Лхагва

2019-11-20
Шөнө
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с

Пүрэв

2019-11-21
Шөнө
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Баасан

2019-11-22
Шөнө
-13 8
O
CF
Ялимгүй цас
8м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Ханбогд

Даваа

2019-11-18
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүл багаснa
9м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Мягмар

2019-11-19
Шөнө
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с
Өдөр
2 35
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Лхагва

2019-11-20
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Пүрэв

2019-11-21
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баасан

2019-11-22
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Хархорин

Даваа

2019-11-18
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүл багаснa
7м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Мягмар

2019-11-19
Шөнө
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
Өдөр
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Лхагва

2019-11-20
Шөнө
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Пүрэв

2019-11-21
Шөнө
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Баасан

2019-11-22
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
1 33
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Хатгал

Даваа

2019-11-18
Шөнө
-27 -16
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2019-11-19
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2019-11-20
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2019-11-21
Шөнө
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Баасан

2019-11-22
Шөнө
-14 6
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Ялимгүй цас
10м/с

Ховд

Даваа

2019-11-18
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Мягмар

2019-11-19
Шөнө
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
0 32
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2019-11-20
Шөнө
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
2 35
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Пүрэв

2019-11-21
Шөнө
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
2 35
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Баасан

2019-11-22
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Цэцэрлэг

Даваа

2019-11-18
Шөнө
-20 -4
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2019-11-19
Шөнө
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2019-11-20
Шөнө
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
2 35
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2019-11-21
Шөнө
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2019-11-22
Шөнө
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Чойбалсан

Даваа

2019-11-18
Шөнө
-20 -4
O
CF
Ялимгүй цас
8м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Мягмар

2019-11-19
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүл багаснa
6м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Лхагва

2019-11-20
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2019-11-21
Шөнө
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2019-11-22
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Чойр

Даваа

2019-11-18
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүл багаснa
7м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Мягмар

2019-11-19
Шөнө
-21 -5
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Лхагва

2019-11-20
Шөнө
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2019-11-21
Шөнө
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2019-11-22
Шөнө
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Эрдэнэт

Даваа

2019-11-18
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүл багаснa
6м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Мягмар

2019-11-19
Шөнө
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2019-11-20
Шөнө
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Пүрэв

2019-11-21
Шөнө
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2019-11-22
Шөнө
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
14м/с

Өлгий

Даваа

2019-11-18
Шөнө
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Мягмар

2019-11-19
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
11м/с
Өдөр
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
13м/с

Лхагва

2019-11-20
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
1 33
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Пүрэв

2019-11-21
Шөнө
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Баасан

2019-11-22
Шөнө
-14 6
O
CF
Ялимгүй цас
9м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Өндөрхаан

Даваа

2019-11-18
Шөнө
-27 -16
O
CF
Үүл багаснa
8м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Мягмар

2019-11-19
Шөнө
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Лхагва

2019-11-20
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2019-11-21
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2019-11-22
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Улаанбаатар - 2019/11/18

11 цаг

-22 -7
O
CF
Утаа
2 м/с

ӨНӨӨДӨР - 2019/11/18

-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй

6 м/с

Шинэ мэдээ

Санал асуулга

"Бороо шивэрнэ" гэсэн хэллэгтэй урьдчилсан мэдээг та юу гэж ойлгодог вэ?

google play app store