Ажиглалтын мэдээ > Орчны шинжилгээний мэдээ
Шинэчлэгдсэн: 2017-01-10 14:48:39

Хэвлэх

Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2016 оны 12-р сар/

Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал

/2016 оны 12 дугаар сар/

Улаанбаатар хотын агаарын чанарыг гэр хороолол, автозам, орон сууцны хороолол, үйлдвэрийн дүүрэг орчимд агаар бохирдуулах бодис болох хүхэрлэг хий (SO2), азотын давхар исэл (NO2), том ширхэглэгт тоосонцор (PM10), нарийн ширхэглэгт тоосонцор (РМ2.5), нүүрстөрөгчийн дутуу исэл (CO), озон (О3) болон цаг уурын үзүүлэлтүүдийг автомат болон автомат бус багажаар хэмжин тодорхойлж байна.

2016 оны 12 дугаар сард хэмжигдсэн агаар бохирдуулах бодисын сарын дундаж агууламжийг 2015 оны 12 дугаар сартай харьцуулахад PM10 тоосонцрын дундаж агууламж 37мкг/м3-ээр буюу 22%-аар, PM2.5 тоосонцрын дундаж агууламж 27мкг/м3-ээр буюу 23%-аар, азотын давхар исэл NO2-ийн дундаж агууламж 13мкг/м3-ээр буюу 26%-аар тус тус их байсан бол хүхэрлэг хий SO2-н дундаж агууламж 11мкг/м3-ээр буюу 17%-аар бага байсан байна. Улаанбаатар хотын 2016 оны 12 дугаар сарын агаарын чанарыг агаар бохирдуулах бодис тус бүрээр дараах хэсэгт харууллаа.

Том ширхэглэгт тоосонцор (РМ10)

Зураг 1.  Хүйтний улирлын том ширхэглэгт тоосонцрын

 сарын дундаж агууламж, 2012-2016он

Бохирдуулах бодисын өөрчлөлтийг тооцох зорилгоор 2012 оноос хойш тогтвортой ажиллаж ирсэн агаарын чанарын суурин харуулуудын дүнгээр PM10 тоосонцрын 2016 оны 12-р сарын сарын дундаж агууламжийг тооцон гаргахад 172мкг/м3 байгаа нь өмнөх оноос 22%-аар их байна. (Зураг 1).

Том ширхэглэгт тоосонцрын 24 цагийн дундаж агууламжийг 2016 оны 12 дугаар сард нийт 12 цэгт 339 удаа тодорхойлсноос 290 удаад нь буюу 86% нь АЧС дахь ХА-аас давжээ.

12 дугаар сард 24 цагийн дунджийн хамгийн их агууламж Баянхошуу орчимд 1096мкг/м3 хүрсэн нь ХА-тай харьцуулахад 10.96 дахин их байна.

Нарийн ширхэглэгт тоосонцор (РМ2.5)

Зураг 2. Хүйтний улирлын нарийн ширхэглэгт тоосонцрын

сарын дундаж агууламж, 2012-2016он

Бохирдуулах бодисын өөрчлөлтийг тооцох зорилгоор 2012 оноос хойш тогтвортой ажиллаж ирсэн агаарын чанарын суурин харуулуудын дүнгээр PM2.5 тоосонцрын 2016 оны 12-р сарын сарын дундаж агууламжийг тооцон гаргахад 142мкг/м3 байгаа нь өмнөх оноос 23%-аар их байна. (Зураг 2).

Нарийн ширхэглэгт тоосонцрын 24 цагийн дундаж агууламжийг 2016 оны 12 дугаар сард нийт 7 цэгт 199 удаа тодорхойлсноос 197 удаад нь буюу 99%-д нь АЧС дахь ХА-аас давсан тохиолдол ажиглагджээ. 24 цагийн дунджийн хамгийн их агууламж Баянхошуу орчим 1065мкг/м3 хүрчсэн нь АЧС дахь ХА-тай харьцуулахад 21.3 дахин их байна.

Азотын давхар исэл (NO2)

Зураг 3. Хүйтний улирлын азотын давхар ислийн

 сарын дундаж агууламж, 2012-2016он

Бохирдуулах бодисын өөрчлөлтийг тооцох зорилгоор 2012 оноос хойш тогтвортой ажиллаж ирсэн агаарын чанарын суурин харуулуудын дүнгээр азотын давхар исэл NO2-ийн 2016 оны 12-р сарын сарын дундаж агууламжийг тооцон гаргахад 63мкг/м3 байгаа нь өмнөх оноос 26%-аар их байна (Зураг 3).

Азотын давхар ислийн 24 цагийн дундаж агууламжийг 2016 оны 12 дугаар сард нийт 14 цэгт 375 удаа тодорхойлсноос 228 удаад нь буюу 61%-д нь АЧС дахь ХА-аас давжээ.

12 дугаар сард 24 цагийн дунджийн хамгийн их агууламж 13-р хороолол орчимд 160мкг/м3 хүрсэн нь АЧС дахь ХА-тай харьцуулахад 3.2 дахин их байна.

Хүхэрлэг хий (SO2)

Зураг 4. Хүйтний улирлын хүхэрлэг хийн сарын дундаж агууламж, 2012-2016он

Бохирдуулах бодисын өөрчлөлтийг тооцох зорилгоор 2012 оноос хойш тогтвортой ажиллаж ирсэн агаарын чанарын суурин харуулуудын дүнгээр хүхэрлэг хий SO2-ийн 2016 оны 12-р сарын сарын дундаж агууламжийг тооцон гаргахад 52мкг/м3 байгаа нь өмнөх оны  мөн үеэс 17%-аар бага байлаа. (Зураг 4).

Хүхэрлэг хийн 24 цагийн дундаж агууламжийг 2016 оны 12 дугаар сард нийт 14 цэгт 400 удаа тодорхойлсноос 230 удаад нь 58%-д нь АЧС дахь ХА-аас давсан тохиолдол ажиглагджээ.

12 дугаар сард 24 цагийн дунджийн хамгийн их агууламж Зурагт орчимд 286мкг/м3 хүрсэн нь АЧС дахь ХА-тай харьцуулахад 5.7 дахин их байна.

2016 оны 12 дугаар сарын агаарын чанарыг индексээр үнэлэхэд

            Улаанбаатар хотын агаарын чанарыг хянах зарим суурин харуулуудын 2016 оны 12 дугаар сарын дүнд индекс тооцон тухайн орчны агаарын чанарыг үнэлэхэд гэр хороололд буюу Толгойт орчимд 27 өдөр агаар маш их бохирдолтой, 2 өдөр агаар их бохирдолтой, Баянхошуу орчимд 21 өдөр агаар маш их бохирдолтой, 2 өдөр агаар их бохирдолтой,  Зурагт орчимд 23 өдөр агаар маш их бохирдолтой, 4 өдөр агаар их бохирдолтой түвшинд байсан бол томоохон автозамуудын орчимд буюу Баруун 4 зам орчимд 25 өдөр, 13-р хороолол орчимд 28 өдөр нь агаар бага зэргийн болон дунд зэргийн бохирдолтой түвшинд байжээ. Харин Ургах наран хорооллын орчимд 22 өдөр агаар бага зэргийн бохирдолтой түвшинд, 9 өдөр агаар чанар хэвийн түвшинд байсан байна (Зураг 5). Агаар дахь гол бохирдуулах бодис нь гэр хорооллын орчимд PM10 болон PM2.5 тоосонцор, хүхэрлэг хий SO2 байсан бол томоохон автозамуудын орчимд азотын давхар исэл NO2-ийн агууламж харьцангуй их байлаа (Зураг 6).  

Зураг 5. 2016 оны 12-р сарын хоногийн агаарын чанарын индекс

агаарын чанарын автомат харуулуудад, %-аар

Зураг 6. Улаанбаатар хотын агаар дахь бохирдуулах

бодисуудын агаарын чанарын индекс

ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР

ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС

Текст мэдээний жагсаалт

Гарчиг Үүсгэсэн огноо Хандалт
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.04.17-2017.04.23/ 2017-04-24 108
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.04.10-2017.04.16/ 2017-04-20 144
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2017 оны 3-р сар/ 2017-04-17 110
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.04.03-2017.04.09/ 2017-04-10 207
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.03.27-2017.04.02/ 2017-04-04 217
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.03.20-2017.03.26/ 2017-03-27 236
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.03.13-2017.03.19/ 2017-03-20 264
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2017 оны 2-р сар/ 2017-03-20 168
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.03.06-2017.03.12/ 2017-03-13 220
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.02.27-2017.03.05/ 2017-03-06 298
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.02.13-2017.02.19/ 2017-02-20 342
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.02.06-2017.02.12/ 2017-02-13 371
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2017 оны 1-р сар/ 2017-02-07 380
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.01.30-2017.02.05/ 2017-02-06 348
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.01.23-2017.01.29/ 2017-01-30 398
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.01.16-2017.01.22/ 2017-01-23 371
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.01.09-2017.01.15/ 2017-01-16 428
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2016 оны 12-р сар/ 2017-01-10 389
Агаарын чанарын төлөв байдлын 2015 оны тойм 2017-01-09 528
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.01.02-2017.01.08/ 2017-01-09 284
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.12.26-2017.01.01/ 2017-01-02 260
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.12.19-12.25/ 2016-12-26 268
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.12.12-12.18/ 2016-12-19 325
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2016 оны 11-р сар/ 2016-12-15 258
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.12.05-12.11/ 2016-12-12 331
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.11.28-12.04/ 2016-12-05 353
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.11.21-11.27/ 2016-11-28 387
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2016 оны 10-р сар/ 2016-11-24 282
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.11.14-11.20/ 2016-11-21 370
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.11.07-11.13/ 2016-11-15 505
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.10.31-2016.11.06/ 2016-11-07 318
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.10.24-10.30/ 2016-11-02 272
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.10.17-10.23/ 2016-10-25 365
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.10.10-10.16/ 2016-10-18 300
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.10.03-10.09/ 2016-10-10 279
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.09.26-10.02/ 2016-10-03 283
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.09.19-09.25/ 2016-09-26 353
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.09.12-09.18/ 2016-09-19 325
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.09.05-09.11/ 2016-09-12 279
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.08.29-09.04/ 2016-09-05 288
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.08.22-08.28/ 2016-08-29 318
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.08.15-08.21/ 2016-08-22 337
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.08.08-08.14/ 2016-08-15 330
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.08.01-08.07/ 2016-08-08 324
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.07.25-07.31/ 2016-08-02 379
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.07.18-07.24/ 2016-07-25 421
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.7.04-7.10/ 2016-07-18 406
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.7.11-7.17/ 2016-07-18 606
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.6.27-7.3/ 2016-07-05 541
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.06.13-06.19/ 2016-06-20 648
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.06.06-06.12/ 2016-06-13 630
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.05.30-06.05/ 2016-06-07 632
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.05.23-05.29/ 2016-06-03 698
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.05.16-05.22/ 2016-05-23 697
Хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015.10-2016.04 сар/ 2016-05-18 553
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.05.09-05.15/ 2016-05-18 503
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.05.02-05.08/ 2016-05-11 695
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.04.25-05.01/ 2016-05-02 956
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.04.11-04.17/ 2016-04-18 876
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.04.04-04.10/ 2016-04-12 908
Хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015.10-2016.03 сар/ 2016-04-07 846
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.03.28-04.03/ 2016-04-05 915
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.03.21-03.27/ 2016-04-01 795
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.03.14-2016.03.20/ 2016-03-25 872
Хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015.10-2016.02 сар/ 2016-03-15 636
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.03.07-2016.03.13/ 2016-03-14 846
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.02.29-2016.03.06/ 2016-03-07 1043
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.02.22-2016.02.28/ 2016-02-29 925
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.02.15-2016.02.21/ 2016-02-23 938
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.02.08-2016.02.14/ 2016-02-15 848
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015.10-2016.01 сар/ 2016-02-08 752
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.02.01-2016.02.07/ 2016-02-08 917
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.01.25-2016.01.31/ 2016-02-01 1050
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.01.18-2016.01.24/ 2016-01-25 1140
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.01.11-2016.01.17/ 2016-01-18 1039
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015 оны 10,11,12-р сар/ 2016-01-13 850
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.01.04-2016.01.10/ 2016-01-11 969
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.12.28-2016.01.03/ 2016-01-05 957
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.12.21-12.27/ 2015-12-30 1003
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.12.14-12.20/ 2015-12-22 956
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.12.07-12.13/ 2015-12-16 866
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015 оны 10,11-р сар/ 2015-12-04 768
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.11.23-11.29/ 2015-12-04 947
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.11.16-11.22/ 2015-11-24 1098
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.11.09-11.15/ 2015-11-18 889
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015 оны 10-р сар/ 2015-11-14 689
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.11.02-11.08/ 2015-11-10 929
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.10.26-11.01/ 2015-11-02 828
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.10.19-10.25/ 2015-10-30 1030
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 10-р сарын дунд 10 хоногийн мэдээ 2015-10-23 731
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.10.12-10.18/ 2015-10-20 1198
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.10.05-10.11/ 2015-10-13 1239
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 10-р сарын эхний 10 хоногийн мэдээ 2015-10-12 609
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.9.28-10.04/ 2015-10-08 1202
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 9-р сарын сүүлийн 10 хоногийн мэдээ 2015-10-02 734
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.9.21-9.27/ 2015-09-30 1153
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.9.14-9.20/ 2015-09-30 1108
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 9-р сарын дунд 10 хоногийн мэдээ 2015-09-22 670
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.9.07-9.13/ 2015-09-14 1418
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 9-р сарын эхний 10 хоногийн мэдээ 2015-09-12 1006
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.8.31-9.06/ 2015-09-07 1121
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 8-р сарын сүүлийн 10 хоногийн мэдээ 2015-09-02 815
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.8.24-8.30/ 2015-08-31 1060
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.8.17-8.23/ 2015-08-24 910
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 8-р сарын дунд 10 хоногийн мэдээ 2015-08-22 649
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.08.10-2015.08.16/ 2015-08-18 1748
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 8-р сарын эхний 10 хоногийн мэдээ 2015-08-12 1002
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.08.03-2015.08.09/ 2015-08-10 1400
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7-р сарын сүүлийн 10 хоногийн мэдээ 2015-08-05 1032
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7-р сарын дунд 10 хоногийн мэдээ 2015-08-05 868
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7-р сарын эхний 10 хоногийн мэдээ 2015-08-05 843
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.07.26-2015.08.01/ 2015-08-05 1395
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.07.13-2015.07.19/ 2015-07-27 1370
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.07.20-2015.07.26/ 2015-07-27 1384
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.06.29-2015.07.05/ 2015-07-06 2895
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 6-р сарын сүүлийн 10 хоногийн мэдээ 2015-07-06 2810
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.06.22-2015.06.28/ 2015-07-01 1497
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 6-р сарын дунд 10 хоногийн мэдээ 2015-06-24 3084
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.06.15-2015.06.21/ 2015-06-23 1466
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.06.08-2015.06.14/ 2015-06-15 1598
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 6-р сарын эхний 10 хоногийн мэдээ 2015-06-15 1228
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.06.01-2015.06.07/ 2015-06-09 1628
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 5-р сарын сүүлийн 10 хоногийн мэдээ 2015-06-08 2107
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.05.25-2015.05.31/ 2015-06-01 1411
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 5-р сарын дунд 10 хоногийн мэдээ 2015-05-25 3006
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.05.18-2015.05.24/ 2015-05-25 1855
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.05.11-2015.05.17/ 2015-05-18 1874
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.05.04-2015.05.10/ 2015-05-12 1960
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 5-р сарын эхний 10 хоногийн мэдээ 2015-05-12 2205
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2014 оны 10-12, 2015 оны 1-4 дүгээр сар/ 2015-05-08 3260
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.04.27-2015.05.03/ 2015-05-08 2738
Агаарын чанарын төлөв байдлын жилийн мэдээ /2014 он/ 2015-05-07 3223
Агаарын чанарын 10 хоногийн мэдээ /2015 оны 4-р сарын эхний 10 хоног/ 2015-05-05 3253
Улаанбаатар - 2017/04/30

17 цаг

22 71
O
CF
Smoke
3 м/с

ӨНӨӨДӨР - 2017/04/30

23 73
O
CF
Get cloudy

7 м/с

Шинэ мэдээ

Санал асуулга

Та цаг агаарын өдөр тутмын мэдээллээ ямар эх сурвалжаас авдаг вэ?

google play app store