Ажиглалтын мэдээ > Орчны шинжилгээний мэдээ
Шинэчлэгдсэн: 2017-01-10 14:48:39

Хэвлэх

Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2016 оны 12-р сар/

Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал

/2016 оны 12 дугаар сар/

Улаанбаатар хотын агаарын чанарыг гэр хороолол, автозам, орон сууцны хороолол, үйлдвэрийн дүүрэг орчимд агаар бохирдуулах бодис болох хүхэрлэг хий (SO2), азотын давхар исэл (NO2), том ширхэглэгт тоосонцор (PM10), нарийн ширхэглэгт тоосонцор (РМ2.5), нүүрстөрөгчийн дутуу исэл (CO), озон (О3) болон цаг уурын үзүүлэлтүүдийг автомат болон автомат бус багажаар хэмжин тодорхойлж байна.

2016 оны 12 дугаар сард хэмжигдсэн агаар бохирдуулах бодисын сарын дундаж агууламжийг 2015 оны 12 дугаар сартай харьцуулахад PM10 тоосонцрын дундаж агууламж 37мкг/м3-ээр буюу 22%-аар, PM2.5 тоосонцрын дундаж агууламж 27мкг/м3-ээр буюу 23%-аар, азотын давхар исэл NO2-ийн дундаж агууламж 13мкг/м3-ээр буюу 26%-аар тус тус их байсан бол хүхэрлэг хий SO2-н дундаж агууламж 11мкг/м3-ээр буюу 17%-аар бага байсан байна. Улаанбаатар хотын 2016 оны 12 дугаар сарын агаарын чанарыг агаар бохирдуулах бодис тус бүрээр дараах хэсэгт харууллаа.

Том ширхэглэгт тоосонцор (РМ10)

Зураг 1.  Хүйтний улирлын том ширхэглэгт тоосонцрын

 сарын дундаж агууламж, 2012-2016он

Бохирдуулах бодисын өөрчлөлтийг тооцох зорилгоор 2012 оноос хойш тогтвортой ажиллаж ирсэн агаарын чанарын суурин харуулуудын дүнгээр PM10 тоосонцрын 2016 оны 12-р сарын сарын дундаж агууламжийг тооцон гаргахад 172мкг/м3 байгаа нь өмнөх оноос 22%-аар их байна. (Зураг 1).

Том ширхэглэгт тоосонцрын 24 цагийн дундаж агууламжийг 2016 оны 12 дугаар сард нийт 12 цэгт 339 удаа тодорхойлсноос 290 удаад нь буюу 86% нь АЧС дахь ХА-аас давжээ.

12 дугаар сард 24 цагийн дунджийн хамгийн их агууламж Баянхошуу орчимд 1096мкг/м3 хүрсэн нь ХА-тай харьцуулахад 10.96 дахин их байна.

Нарийн ширхэглэгт тоосонцор (РМ2.5)

Зураг 2. Хүйтний улирлын нарийн ширхэглэгт тоосонцрын

сарын дундаж агууламж, 2012-2016он

Бохирдуулах бодисын өөрчлөлтийг тооцох зорилгоор 2012 оноос хойш тогтвортой ажиллаж ирсэн агаарын чанарын суурин харуулуудын дүнгээр PM2.5 тоосонцрын 2016 оны 12-р сарын сарын дундаж агууламжийг тооцон гаргахад 142мкг/м3 байгаа нь өмнөх оноос 23%-аар их байна. (Зураг 2).

Нарийн ширхэглэгт тоосонцрын 24 цагийн дундаж агууламжийг 2016 оны 12 дугаар сард нийт 7 цэгт 199 удаа тодорхойлсноос 197 удаад нь буюу 99%-д нь АЧС дахь ХА-аас давсан тохиолдол ажиглагджээ. 24 цагийн дунджийн хамгийн их агууламж Баянхошуу орчим 1065мкг/м3 хүрчсэн нь АЧС дахь ХА-тай харьцуулахад 21.3 дахин их байна.

Азотын давхар исэл (NO2)

Зураг 3. Хүйтний улирлын азотын давхар ислийн

 сарын дундаж агууламж, 2012-2016он

Бохирдуулах бодисын өөрчлөлтийг тооцох зорилгоор 2012 оноос хойш тогтвортой ажиллаж ирсэн агаарын чанарын суурин харуулуудын дүнгээр азотын давхар исэл NO2-ийн 2016 оны 12-р сарын сарын дундаж агууламжийг тооцон гаргахад 63мкг/м3 байгаа нь өмнөх оноос 26%-аар их байна (Зураг 3).

Азотын давхар ислийн 24 цагийн дундаж агууламжийг 2016 оны 12 дугаар сард нийт 14 цэгт 375 удаа тодорхойлсноос 228 удаад нь буюу 61%-д нь АЧС дахь ХА-аас давжээ.

12 дугаар сард 24 цагийн дунджийн хамгийн их агууламж 13-р хороолол орчимд 160мкг/м3 хүрсэн нь АЧС дахь ХА-тай харьцуулахад 3.2 дахин их байна.

Хүхэрлэг хий (SO2)

Зураг 4. Хүйтний улирлын хүхэрлэг хийн сарын дундаж агууламж, 2012-2016он

Бохирдуулах бодисын өөрчлөлтийг тооцох зорилгоор 2012 оноос хойш тогтвортой ажиллаж ирсэн агаарын чанарын суурин харуулуудын дүнгээр хүхэрлэг хий SO2-ийн 2016 оны 12-р сарын сарын дундаж агууламжийг тооцон гаргахад 52мкг/м3 байгаа нь өмнөх оны  мөн үеэс 17%-аар бага байлаа. (Зураг 4).

Хүхэрлэг хийн 24 цагийн дундаж агууламжийг 2016 оны 12 дугаар сард нийт 14 цэгт 400 удаа тодорхойлсноос 230 удаад нь 58%-д нь АЧС дахь ХА-аас давсан тохиолдол ажиглагджээ.

12 дугаар сард 24 цагийн дунджийн хамгийн их агууламж Зурагт орчимд 286мкг/м3 хүрсэн нь АЧС дахь ХА-тай харьцуулахад 5.7 дахин их байна.

2016 оны 12 дугаар сарын агаарын чанарыг индексээр үнэлэхэд

            Улаанбаатар хотын агаарын чанарыг хянах зарим суурин харуулуудын 2016 оны 12 дугаар сарын дүнд индекс тооцон тухайн орчны агаарын чанарыг үнэлэхэд гэр хороололд буюу Толгойт орчимд 27 өдөр агаар маш их бохирдолтой, 2 өдөр агаар их бохирдолтой, Баянхошуу орчимд 21 өдөр агаар маш их бохирдолтой, 2 өдөр агаар их бохирдолтой,  Зурагт орчимд 23 өдөр агаар маш их бохирдолтой, 4 өдөр агаар их бохирдолтой түвшинд байсан бол томоохон автозамуудын орчимд буюу Баруун 4 зам орчимд 25 өдөр, 13-р хороолол орчимд 28 өдөр нь агаар бага зэргийн болон дунд зэргийн бохирдолтой түвшинд байжээ. Харин Ургах наран хорооллын орчимд 22 өдөр агаар бага зэргийн бохирдолтой түвшинд, 9 өдөр агаар чанар хэвийн түвшинд байсан байна (Зураг 5). Агаар дахь гол бохирдуулах бодис нь гэр хорооллын орчимд PM10 болон PM2.5 тоосонцор, хүхэрлэг хий SO2 байсан бол томоохон автозамуудын орчимд азотын давхар исэл NO2-ийн агууламж харьцангуй их байлаа (Зураг 6).  

Зураг 5. 2016 оны 12-р сарын хоногийн агаарын чанарын индекс

агаарын чанарын автомат харуулуудад, %-аар

Зураг 6. Улаанбаатар хотын агаар дахь бохирдуулах

бодисуудын агаарын чанарын индекс

ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР

ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС

Текст мэдээний жагсаалт

Гарчиг Үүсгэсэн огноо Хандалт
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.01.09-2017.01.15/ 2017-01-16 102
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2016 оны 12-р сар/ 2017-01-10 98
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.01.02-2017.01.08/ 2017-01-09 120
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.12.26-2017.01.01/ 2017-01-02 149
Агаарын чанарын төлөв байдлын 2015 оны тойм 2017-01-01 284
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.12.19-12.25/ 2016-12-26 170
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.12.12-12.18/ 2016-12-19 208
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2016 оны 11-р сар/ 2016-12-15 158
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.12.05-12.11/ 2016-12-12 222
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.11.28-12.04/ 2016-12-05 256
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.11.21-11.27/ 2016-11-28 288
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2016 оны 10-р сар/ 2016-11-24 159
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.11.14-11.20/ 2016-11-21 277
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.11.07-11.13/ 2016-11-15 420
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.10.31-2016.11.06/ 2016-11-07 218
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.10.24-10.30/ 2016-11-02 185
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.10.17-10.23/ 2016-10-25 250
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.10.10-10.16/ 2016-10-18 224
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.10.03-10.09/ 2016-10-10 190
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.09.26-10.02/ 2016-10-03 194
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.09.19-09.25/ 2016-09-26 249
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.09.12-09.18/ 2016-09-19 217
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.09.05-09.11/ 2016-09-12 194
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.08.29-09.04/ 2016-09-05 210
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.08.22-08.28/ 2016-08-29 232
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.08.15-08.21/ 2016-08-22 261
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.08.08-08.14/ 2016-08-15 245
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.08.01-08.07/ 2016-08-08 244
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.07.25-07.31/ 2016-08-02 292
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.07.18-07.24/ 2016-07-25 326
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.7.04-7.10/ 2016-07-18 315
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.7.11-7.17/ 2016-07-18 504
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.6.27-7.3/ 2016-07-05 460
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.06.13-06.19/ 2016-06-20 558
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.06.06-06.12/ 2016-06-13 533
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.05.30-06.05/ 2016-06-07 552
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.05.23-05.29/ 2016-06-03 617
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.05.16-05.22/ 2016-05-23 600
Хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015.10-2016.04 сар/ 2016-05-18 461
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.05.09-05.15/ 2016-05-18 407
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.05.02-05.08/ 2016-05-11 606
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.04.25-05.01/ 2016-05-02 837
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.04.11-04.17/ 2016-04-18 769
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.04.04-04.10/ 2016-04-12 819
Хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015.10-2016.03 сар/ 2016-04-07 766
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.03.28-04.03/ 2016-04-05 848
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.03.21-03.27/ 2016-04-01 711
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.03.14-2016.03.20/ 2016-03-25 782
Хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015.10-2016.02 сар/ 2016-03-15 554
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.03.07-2016.03.13/ 2016-03-14 764
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.02.29-2016.03.06/ 2016-03-07 947
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.02.22-2016.02.28/ 2016-02-29 843
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.02.15-2016.02.21/ 2016-02-23 837
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.02.08-2016.02.14/ 2016-02-15 755
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015.10-2016.01 сар/ 2016-02-08 678
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.02.01-2016.02.07/ 2016-02-08 832
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.01.25-2016.01.31/ 2016-02-01 941
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.01.18-2016.01.24/ 2016-01-25 1041
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.01.11-2016.01.17/ 2016-01-18 939
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015 оны 10,11,12-р сар/ 2016-01-13 767
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.01.04-2016.01.10/ 2016-01-11 856
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.12.28-2016.01.03/ 2016-01-05 853
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.12.21-12.27/ 2015-12-30 903
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.12.14-12.20/ 2015-12-22 856
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.12.07-12.13/ 2015-12-16 759
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015 оны 10,11-р сар/ 2015-12-04 668
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.11.23-11.29/ 2015-12-04 849
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.11.16-11.22/ 2015-11-24 992
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.11.09-11.15/ 2015-11-18 795
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015 оны 10-р сар/ 2015-11-14 599
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.11.02-11.08/ 2015-11-10 823
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.10.26-11.01/ 2015-11-02 730
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.10.19-10.25/ 2015-10-30 940
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 10-р сарын дунд 10 хоногийн мэдээ 2015-10-23 638
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.10.12-10.18/ 2015-10-20 1070
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.10.05-10.11/ 2015-10-13 1115
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 10-р сарын эхний 10 хоногийн мэдээ 2015-10-12 534
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.9.28-10.04/ 2015-10-08 1085
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 9-р сарын сүүлийн 10 хоногийн мэдээ 2015-10-02 636
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.9.21-9.27/ 2015-09-30 1040
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.9.14-9.20/ 2015-09-30 984
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 9-р сарын дунд 10 хоногийн мэдээ 2015-09-22 555
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.9.07-9.13/ 2015-09-14 1293
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 9-р сарын эхний 10 хоногийн мэдээ 2015-09-12 896
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.8.31-9.06/ 2015-09-07 1006
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 8-р сарын сүүлийн 10 хоногийн мэдээ 2015-09-02 725
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.8.24-8.30/ 2015-08-31 932
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.8.17-8.23/ 2015-08-24 800
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 8-р сарын дунд 10 хоногийн мэдээ 2015-08-22 554
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.08.10-2015.08.16/ 2015-08-18 1629
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 8-р сарын эхний 10 хоногийн мэдээ 2015-08-12 900
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.08.03-2015.08.09/ 2015-08-10 1282
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7-р сарын сүүлийн 10 хоногийн мэдээ 2015-08-05 925
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7-р сарын дунд 10 хоногийн мэдээ 2015-08-05 773
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7-р сарын эхний 10 хоногийн мэдээ 2015-08-05 762
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.07.26-2015.08.01/ 2015-08-05 1284
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.07.13-2015.07.19/ 2015-07-27 1253
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.07.20-2015.07.26/ 2015-07-27 1274
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.06.29-2015.07.05/ 2015-07-06 2701
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 6-р сарын сүүлийн 10 хоногийн мэдээ 2015-07-06 2500
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.06.22-2015.06.28/ 2015-07-01 1381
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 6-р сарын дунд 10 хоногийн мэдээ 2015-06-24 2800
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.06.15-2015.06.21/ 2015-06-23 1356
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.06.08-2015.06.14/ 2015-06-15 1489
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 6-р сарын эхний 10 хоногийн мэдээ 2015-06-15 1146
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.06.01-2015.06.07/ 2015-06-09 1527
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 5-р сарын сүүлийн 10 хоногийн мэдээ 2015-06-08 1980
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.05.25-2015.05.31/ 2015-06-01 1301
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 5-р сарын дунд 10 хоногийн мэдээ 2015-05-25 2798
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.05.18-2015.05.24/ 2015-05-25 1755
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.05.11-2015.05.17/ 2015-05-18 1776
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.05.04-2015.05.10/ 2015-05-12 1840
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 5-р сарын эхний 10 хоногийн мэдээ 2015-05-12 2108
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2014 оны 10-12, 2015 оны 1-4 дүгээр сар/ 2015-05-08 2958
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.04.27-2015.05.03/ 2015-05-08 2587
Агаарын чанарын төлөв байдлын жилийн мэдээ /2014 он/ 2015-05-07 2875
Агаарын чанарын 10 хоногийн мэдээ /2015 оны 4-р сарын эхний 10 хоног/ 2015-05-05 3090
Улаанбаатар - 2017/01/19

14 цаг

-22 -7
O
CF
Smoke
2 м/с

ӨНӨӨДӨР - 2017/01/19

-20 -4
O
CF
Partly cloudy

6 м/с

Шинэ мэдээ

Санал асуулга

Та цаг агаарын өдөр тутмын мэдээллээ ямар эх сурвалжаас авдаг вэ?

google play app store